Blog categorie

Zorg

Volgens velen behoort het Nederlandse zorgstelsel tot de beste in de wereld. Toch staat deze steeds meer onder druk. Nederlandse zorginstellingen worden geconfronteerd met uitdagingen als de oplopende zorgkosten, de vergrijzing van de bevolking en het oplopend tekort aan zorgmedewerkers. De noodzaak om de zorg beter en anders te organiseren is groot. Eén ding is zeker, digitale technologie en data spelen daarin een cruciale rol. De vraag is alleen, hoe dan?

Blogs in ‘Zorg’ (40)

Blog categorieën

Blog categorieën

Sluiten

Blog categorieën

AI for Good (3)

AI for Good benadrukt het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om maatschappelijke, economische en milieuproblemen aan te pakken. Het is een holistische benadering die de potentie van AI verkent om bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, zoals het bestrijden van honger, het verbeteren van de gezondheidszorg, het beschermen van het milieu, en het bevorderen van onderwijs voor iedereen.

community based learning (3)

Er zijn verschillende definities van community based learning, maar letterlijk betekent het leren in en met de community. Eind jaren 90 ontstaan in het Britse basisonderwijs (denk aan maatschappelijke stages), maar door L&D-professionals als Josh Bersin ook steeds meer als term gebruikt in organisaties.

Consciousness (13)

Bewustzijn, of "consciousness" in het Engels, is het vermogen van een individu om zich bewust te zijn van zijn of haar eigen gedachten, gevoelens, zintuiglijke waarnemingen en omgeving. Het is een complex en veelzijdig fenomeen dat nog steeds niet volledig begrepen wordt door wetenschappers en filosofen. In tijden van AI is het begrip bewustzijn bijzonder relevant en uitdagend. AI-systemen worden steeds geavanceerder en kunnen steeds complexere taken uitvoeren. Dit roept vragen op over de mogelijkheid dat AI op een dag bewustzijn zou kunnen bereiken en wat dit zou betekenen voor onze ethische en morele verantwoordelijkheden ten opzichte van deze systemen.

Digitale transformatie (108)

Digitalisering heeft een grote impact op hoe we leren, werken, contacten onderhouden en onze vrije tijd besteden. Volgens deskundigen staan we aan het begin van de digitale transformatie van de samenleving. Een fundamentele verandering van de samenleving door het gebruik van digitale technologieën. Denk daarbij aan de transformatie van energievoorziening, onderwijs, veiligheid, wonen en zorg. Digitale transformatie is een veel gebruikt begrip, maar wat is het nu precies en wat is eigenlijk het verschil tussen digitalisering en digitale transformatie? In onderstaande blogs ga ik in op de fundamentele vragen rondom digitale transformatie, maar zal ik ook regelmatig praktijkvoorbeelden beschrijven.

Duurzaamheid (12)

Op het gebied van verduurzaming kan digitalisering een grote bijdrage leveren. Het verband tussen die twee wordt echter te weinig gezien aldus de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur begin 2021 in het rapport 'Digitaal duurzaam'. De raad pleit ervoor, duurzaamheid en digitalisering als twee verweven opgaven te zien, een twin challenge, twin transition of twin transformation zoals de Europese commissie het benoemd in de European Green Digital Coalition. Op deze blog schrijf ik regelmatig over de impact van digitalisering op een duurzame samenleving:

Kunstmatige Intelligentie (65)

Kunstmatige intelligentie of artificial intelligence (AI) is het idee dat er machines (of computers) kunnen worden gebouwd met een intelligentie die even groot (of groter) is als die van een mens, waardoor zij taken kunnen uitvoeren waarvoor menselijke intelligentie nodig is.

Leiderschap (53)

Leiderschap is voor mij de gids op onbekend terrein zijn. Leiderschap gaat over het inspireren en begeleiden van anderen naar een gedeelde toekomstvisie. Het is niet alleen het efficiënt managen van taken en processen, maar vooral het bepalen van de juiste koers en mensen meenemen in die richting. Niet alleen de dingen goed doen (management), maar vooral ook de goede dingen doen (leiderschap). Effectief en ethisch. Ik geloof in een balans tussen het doen en bewust niet-doen, waarbij de juiste vragen stellen en luisteren naar anderen cruciale vaardigheden zijn voor een goede leider. Een goede leider weet wanneer hij/zij moet ingrijpen en wanneer juist een stap terug moet doen, in lijn met het principe van "Wu Wei" of "doen door niet te doen".

Leven lang ontwikkelen (42)

Een studie kiezen die je klaarstoomt voor een carrière voor de rest van je leven is verleden tijd. De arbeidsmarkt verandert razendsnel door technologische ontwikkelingen, waardoor banen verdwijnen of veranderen. Inmiddels raakt de technologische ontwikkeling niet alleen banen van laagopgeleide werknemers, maar ook die van middelbaar- en hoger opgeleiden. Wie de veranderingen wil bijbenen, moet zich zijn hele werkzame leven bij- en omscholen zeggen wetenschappers en de overheid. In dit dossier houd ik de ontwikkelingen bij over Leven Lang Leren of Leven Lang Ontwikkelen.

Muziek (22)

Het is eigenlijk vreemd dat ik hier zo weinig schrijf over muziek, het is naast fotografie mijn tweede grote passie. Heb geen uitgesproken smaak, ben ook niet iemand die alle muziek (her)kent, maar luister veel en graag.

Onderwijs (93)

Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. In de nieuwe netwerksamenleving is kennis niet meer exclusief, maar overal voorhanden. We gaan van schaarste naar overvloed. Dit vraagt een aanpassing van het onderwijs waarbij meer de nadruk zal moeten komen te liggen op vaardigheden en attitudes. Maar welke vaardigheden en attitudes zijn dat? Welke rol speelt digitale technologie daarbij en hoe moeten we dat organiseren? In mijn blogs over het onderwijs ga ik op zoek naar een antwoord op deze vragen.

Overheid (68)

Nederland digitaliseert en dat biedt kansen om de dienstverlening van de overheid slimmer, toegankelijker en persoonlijker te maken. Publieke dienstverleners, rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheidsinstellingen werken samen aan betere digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven. Op deze blog schrijf ik regelmatig over de digitale transformatie van de overheid:

Web3 (9)

De derde fundamentele transformatie van het internet komt eraan, we noemen het web3. Op Twitter en via onderstaande blogs probeer ik deze ontwikkelingen te duiden.

Wonen (3)

Sinds 2020 ben ik commissaris bij Stichting de Woonmensen, een woningcorporatie met ongeveer 5.000 huurwoningen in Apeldoorn. Naast mijn algemene rol als toezichthouder gaat mijn speciale belangstelling daarbij uit naar strategie, innovatie en digitalisering. Voor geïnteresseerden houd ik naast mijn blogs een dossier woningcorporaties bij.

Zorg (40)

Volgens velen behoort het Nederlandse zorgstelsel tot de beste in de wereld. Toch staat deze steeds meer onder druk. Nederlandse zorginstellingen worden geconfronteerd met uitdagingen als de oplopende zorgkosten, de vergrijzing van de bevolking en het oplopend tekort aan zorgmedewerkers. De noodzaak om de zorg beter en anders te organiseren is groot. Eén ding is zeker, digitale technologie en data spelen daarin een cruciale rol. De vraag is alleen, hoe dan?

Contact