Privacyverklaring

Persoonsgegevens en verwerkingen

Koneksa Mondo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Koneksa Mondo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Internetbrowser en apparaat type
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Koneksa Mondo verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Koneksa Mondo analyseert je gedrag op onze website(s) om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van blogs, artikelen en andere content af te stemmen op je voorkeuren;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om contact met je op te nemen;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Koneksa Mondo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden bewaard voor een onbepaalde tijd i.v.m. administratie en communicatie met je.

Delen van persoonsgegevens met derden

Koneksa Mondo verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening en marketing maken wij gebruik van de volgende SaaS-oplossingen, waarmee wij data delen. In een groot aantal gevallen betreft het de (gebruikers-)naam en e-mailadres voor de gebruiker om in te loggen. Deze onderstaande SaaS-oplossingen gebruiken wij voor communicatie, uitvoering van onze dienstverlening en onze bedrijfsvoering. Voor alle gebruikte SaaS-oplossingen hebben wij (vanuit Upstream B.V.) een verwerkersovereenkomst.

 • Google G Suite – kantoorsoftware met o.a. Gmail,Google Calender en Gdrive (via Upstream);
 • GetRevue – versturen van persoonlijke nieuwsbrieven
 • Slack – onderlinge communicatie en uitwisseling
 • WhatsApp – onderlinge communicatie in groepen
 • Coosto – Social media monitoring en webcaretool
 • WordPress – Website, landingspagina’s en blogs

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Koneksa Mondo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je  computer, tablet of smartphone. Koneksa Mondo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Check via http://www.cookiechecker.nl/check-cookies.php?url=www.koneksa-mondo.nl welke cookies de website van Upstream gebruikt.

Cookies derden

Via Google Analytics plaatsen we cookies die surfgedrag bijhouden zodat we een goed beeld hebben van het aantal bezoekers. Hieronder een opsomming van de getroffen maatregelen door Koneksa Mondo m.b.t. Google Analytics:

 • De website maakt gebruik van Google Analyticscookies;
 • Koneksa Mondo heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten op 2 mei 2018;
 • De laatste 3 cijfers van het IP-adres zijn geanonimiseerd;
 • ‘Gegevens delen’ met Google is uitgezet, ook voor advertentiedoeleinden;
 • User ID is uitgeschakeld.
 • Via het SSL-certificaat worden jouw gegevens versleuteld verzonden.
 • Opt-out functionaliteit wordt niet aangeboden

Meer lezen over het privacy beleid van Google kijk dan hier: https://policies.google.com/privacy.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder zijn opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Koneksa Mondo  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Marco Derksen.

Verificatie van je verzoek

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de jezelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart (onleesbaar).

Schrijf ook op de kopie de datum en de tekst “verzoek aan Koneksa Mondo“. Dit ter bescherming van je privacy en dat de kopie niet misbruikt kan worden voor andere doeleinden.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Wij willen je tevens wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Koneksa Mondo neemt de bescherming van je (persoons-)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marco Derksen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op met Marco Derksen, dan verwijderen wij deze informatie.

Begrijpelijk, transparant en toegankelijk

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR) vraagt om op een  ‘beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal’ betrokkenen te informeren.

In ons privacystatement hebben we getracht om onze verwerking van persoonsgegevens zo helder mogelijk te beschrijven. Dit hebben wij in tekst en online gedaan en is mogelijk niet (voldoende) toegankelijk voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Mocht je ons privacystatement in een andere vorm willen ontvangen (PDF, platte tekst, mp3, …) dan kun je dit opvragen. Neem ook voor je vragen of toelichting over deze privacyverklaring contact met ons op.

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (994)
Contact