Digitale transformatie te weinig op klant gericht?

In de afgelopen drie jaar heeft in Nederland 83 procent van de bedrijven geïnvesteerd in digitalisering, terwijl slechts 23 procent daarmee een omzetverbetering heeft gerealiseerd. Te vaak is de focus gericht op interne procesoptimalisatie en te weinig op klantgericht denken. Dat blijkt uit de afgelopen week gepubliceerde Global Pricing & Sales Study 2017 (pdf) van het strategie- en marketingadviesbureau Simon-Kucher & Partners.

Moet eerlijk zeggen dat ik nog niet eerder had gehoord van zowel het onderzoek als het bureau, maar de centrale onderzoeksvraag triggerde me wel: richten organisatie zich wel op de juiste initiatieven bij digitale transformatie?

Het onderzoek naar digitale transformatie is uitgevoerd onder 1.925 respondenten afkomstig uit diverse industrieen in 40 landen in de periode juli-augustus 2017. De onderzoekers hebben het overigens niet over digitale transformatie, maar over digitalization waarmee ze de verandering bedoelen van business modellen en processen ten gevolge van digitale technologieen. Interessant resultaat is dus dat de meeste organisatie waarbij de digitale transformatie is mislukt, vooral hebben geinvesteerd in de verkeerde initiatieven. De meeste impact volgens de onderzoekers, hebben initiatieven die zich richten op gebruik van (big) data om prijsstelling te optimaliseren en het monetizen van digitale producten. Oftewel, de klantgerichte initiatieven!

Carlota Perez over digitale transformatie

Het is al weer een paar jaar geleden dat Carlota Perez een presentatie (slides) gaf in Utrecht op het Connecting the Dots-congres. Perez kennen we van haar werk waarin ze de technologische ontwikkelingen in historische context plaatst en waarbij ze stelt dat iedere technologische revolutie bestaat uit een installatie en een deployment periode. Oftewel een periode waarin de technologie zich ontwikkelt en de benodigde infrastructuur wordt aangelegd en een periode waarin de technologie ook daadwerkelijk wordt ingezet. Het omslagpunt tussen deze perioden kenmerkt zich vaak door een recessie.
Lees verder

Zijn Nederlandse organisaties al klaar voor de nieuwe privacywetgeving?

Eén van de grootste uitdagingen van de huidige technologische ontwikkelingen is het waarborgen van de privacy van het individu. De onthullingen van Edward Snowden, het overtreden van de privacyregels door de NSA, het regelmatig lekken van privacygevoelige gegevens leren ons dat privacy steeds meer een illusie is. Primair ligt dan ook de verantwoordelijkheid bij het individu zelf, hij zal moeten leren omgaan met de nieuwe werkelijkheid. Dat betekent echter niet dat de overheden en andere organisaties hierin geen verantwoordelijkheid hebben. Naast wet- en regelgeving zullen we moeten werken aan bewustwording van de risico’s en daar waar mogelijk met oplossingen moeten komen om de risico’s te vermijden. Het is daarom goed dat brancheorganisaties als DDMA middels het Privacy Waarborg organisaties daarbij kunnen ondersteunen. Vanaf vorig jaar ben ik toegetreden tot de DDMA Privacy Autoriteit en vanuit die hoedanigheid houd ik me samen met de overige leden van de Privacy Autoriteit bezig met het toezien op de zelfregulering binnen de branche.
Lees verder

Esmée Denters: Growing up in the digital age


Het zal niemand zijn ontgaan, de toenemende kritiek op het gebruik van mobiel en sociale media. Het hoort bij de fase waarin we zijn aangekomen met technologische ontwikkelingen. Eerst overdreven enthousiasme (of boosheid) dan zicht op nadelen (of de nuances) om vervolgens te komen in de fase van aanpassing, gewenning en inpassing (via Jaap de Bruijn).

Ik moest daarbij denken aan het nieuwe album van Esmée Denters, en dan met name het nummer ‘Digital Age’. De 29-jarige Arnhemse brak op jonge leeftijd door op YouTube en kreeg een platencontract bij Justin Timberlake. ‘Digital Age’ gaat over de keerzijde van sociale media waar ze haar carriere aan te danken heeft. ‘Sociale media zijn prachtig, want je kunt met iedereen in contact komen. Het nadeel is dat mensen druk ervaren. Vaak delen we alleen mooie momenten en als mensen met elkaar afspreken, dan zit uiteindelijk iedereen op zijn telefoon te kijken. Het lijkt wel alsof we het contact met elkaar zijn verloren’ aldus Esmée Denters in FD Persoonlijk.

Songtekst:
Lees verder

Rik Maes over digitale transformatie

Rik Maes (oa 9-vlaksmodel) is emeritus hoogleraar informatie- en communicatie-management aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam en sinds vorig jaar bijzonder hoogleraar “Management van informatie in organisaties” aan de faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit. Eind september sprak Maes op het Outsourcing Kenniscongres 2017 over digitale transformatie (zie video).
Lees verder

UWV Kennisverslag over nieuwe technologie en werk

Technologische ontwikkelingen zoals robotisering en automatisering hebben gevolgen voor de banen en beroepenstructuur op de arbeidsmarkt. Banen verdwijnen en veranderen, dit heeft gevolgen voor werkenden en werkzoekenden. TNO heeft in opdracht van UWV een functieprofielenmethodiek ontworpen waarmee UWV veranderingen in functies in kaart kan brengen. Welke taken en competenties veranderen of verdwijnen als gevolg van technologische ontwikkelingen en welke blijven hetzelfde. Het TNO-rapport (pdf) en het UWV kennisverslag (pdf) zijn inmiddels online te downloaden.

Arianna Huffington: ‘We moeten technologie inzetten om ons te bevrijden van technologie’

De impact van technologie op Human Resource Management is enorm. Toch stal Arianna Huffington vorige week de show op HR TechWorld met een pleidooi voor het verminderen van onze tech-verslaving aldus FD:
Lees verder

Academie van het leven


Stefan Zweig (1881) was een Oostenrijkse schrijver van Joodse afkomst die op 22 februari 1942 samen met zijn vrouw zelfmoord pleegde. In Die Welt von Gestern, zijn postuum verschenen autobiografie dat een indrukwekkend beeld biedt van het Europa van zijn tijd, geeft Zweig een goede samenvatting van de overbodigheid van veel scholing:

“Voor mij is het axioma van Emerson, dat goede boeken de beste universiteit overbodig maken, altijd geldig gebleven, en ik ben er ook nu nog van overtuigd dat men een uitstekend filosoof, historicus, filoloog, jurist of wat dan ook worden kan zonder ooit een universiteit of zelfs gymnasium te hebben bezocht. Talloze malen heb ik in de praktijk van het leven bevestigd gevonden dat antiquaren vaak meer van boeken weten dan deskundig geachte professoren, kunsthandelaren het beter begrijpen dan kunsthistorici, dat een groot deel van de wezenlijke nieuwe inzichten en ontdekkingen op alle gebieden te danken is aan buitenstaanders. Hoe praktisch, bruikbaar en heilzaam het academisch bedrijf voor mensen met een doorsneetalent ook mag zijn, voor individueel productieve geesten, lijkt het mij overbodig, bij hen kan het zelfs een remmende invloed hebben.”

Zweig schreef dit aan het eind van zijn leven in de jaren veertig van de vorige eeuw. Ik durf te stellen dat Zweig’s stelling nu meer dan ooit van toepassing is!

The internet’s own boy: Aaron Swartz


Aaron Swartz was 26 toen hij op 11 januari 2013 zelfmoord pleegde. Zijn ex-vriendin, internetjournalist Quinn Norton, kon het tragische nieuws pas écht geloven toen ze zag dat op het Wikipedia-lemma van Swartz de einddatum van zijn leven was ingevuld. Deze anekdote, die ze vertelt in de documentaire The internet’s own boy: Aaron Swartz lijkt exemplarisch voor de wereld waarin de jonge internetpionier leefde. Het internet was het alfa en omega voor deze jongen uit Chicago, zoon van een software-ontwikkelaar die al als kind fanatiek begon met programmeren op de computer van zijn vader.
Lees verder

Ready Player One


Vandaag Ready Player One als lees- en kijktip gekregen van Sander Duivestein. Ready Player One is een sciencefictionroman uit 2011 van de Amerikaanse schrijver Ernest Cline. De roman beschrijft een dystopische toekomst in 2044. Na de Grote Recessie leeft een groot deel van de wereldbevolking in totale armoede. De hongerende mensheid vlucht weg in OASIS, een onlinegame dat door miljarden spelers tegelijkertijd gespeeld wordt. Wanneer de ontwerper van het spel, James Halliday, kinderloos sterft, blijkt deze drie sleutels, zogenaamde Easter eggs verstopt te hebben die leiden naar een kluis met zijn erfenis. Degene die de kluis vindt, wordt multimiljardair. Een verbeten virtuele strijd begint om de erfenis van Halliday.

De film die is geregisseerd door Steven Spielberg zal naar alle waarschijnlijkheid in maart 2018 uitkomen.