Artificial Intelligence (AI) @ SXSW

Ieder jaar komt onderzoeks- en adviesbureau Gartner met een update van haar hype cycles waarin het de stand van zaken schetst vwb technologische ontwikkelingen zoals social media, cloud computing, mobile, etc. Deze hype cycles vergelijk ik al jaren met elkaar om de belangrijkste technologische trends te identificeren. Afgelopen jaar publiceerde Gartner ook de megatrends over al deze hype cycles. Daar waar social, mobile en cloud computing inmiddels het stadium van volwassenheid hebben bereikt, zien we dat digitale technologieën als blockchain, wearables, internet of things en 3D-printing op dit moment in de hypefase zitten en dat smart technologies (oa artificial intelligence) nu de hypefase ingaan.

Met grote belangstelling heb ik dan ook de recente ontwikkelingen gevolgd op SXSW. South by Southwest, afgekort tot SXSW, is een festival dat sinds 1987 jaarlijks in de lente wordt gehouden in Austin (Texas). In de beginjaren kende SXSW uitsluitend muzikale optredens. Het festival bestaat sinds 1994 uit drie delen, waarvan een over interactieve media, een over film en een over muziek. Ook dit jaar werd de stad weer dagenlang overgenomen door ruim tienduizenden bezoekers. Voor mij net iets te druk, maar gelukkig zijn er goede samenvattingen online te vinden waaronder die van Fast Moving Targets. Een van de grumpy old men van Fast Moving Targets is Michiel Berger die een geweldig overzicht van AI @ SXSW heeft geschreven. Aanrader!

Mathieu Weggeman over het belang van vakmanschap

Vanmorgen gevraagd voor een inspiratiesessie over leiderschap in een snel veranderende samenleving. We kwamen in het gesprek al snel op het werk van Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Volgens Weggeman hebben planning & control hun beste tijd gehad en moeten we organisaties veel meer sturen op collectieve ambitie en vakdeskundigheid. Organisaties moeten het vakmanschap (weer) centraal stellen en werken op basis van vertrouwen.

Het was al weer een tijd terug dat ik Weggeman heb horen spreken dus ik bekeek een recente presentatie van hem op YouTube en raakte opnieuw geinspireerd. Niet alleen door zijn betoog over leiderschap, maar vooral ook door zijn visie op het belang van vakmanschap en de steeds kortere halfwaardetijd van kennis waardoor we op steeds jongere leeftijd minder goed in ons vak worden als we ons niet blijven ontwikkelen.
Lees verder

Kabinetsreactie op rapporten SER, WRR en Rathenau Instituut over robotisering arbeidsmarkt

Banenverslinder?Vorige maand ontving de Tweede Kamer een reactie van de ministers van SZW, EZ en OCW over De robot de baas (WRR), Mens en technologie: samen aan het werk (SER) en Werken aan de robotsamenleving (Rathenau Instituut). De vraag om politieke visie om robotisering in goede banen te leiden werd de laatste tijd ook steeds groter.
Lees verder

Wat zijn wereldwijd de meest succesvolle klantcommunities?

connected company
Alhoewel klantcommunities volgens diverse studies toegevoegde waarde hebben voor organisaties als het gaat om bijvoorbeeld het vergroten van het bereik, het verhogen van de conversie of het verbeteren van bestaande klantrelatie, zijn er maar weinig echt succesvolle klantcommunities. Het vraagt van organisatie immers aanzienlijke investeringen in tijd en middelen, inzet en integratie van afdelingen en supergemotiveerde medewerkers.

In mijn zoektocht naar de rol van klantcommunities in organisaties van de toekomst, kijk ik oa naar de succesfactoren van succesvolle klantcommunities. Maar welke klantcommunities zijn dat? In deze blog ga ik op zoek naar de meest succesvolle klantcommunities wereldwijd. Suggesties via een reactie hieronder of via Twitter zijn welkom!
Lees verder

Roadmap to Society 3.0Gisteravond was ik aanwezig bij de eerste Nacht van de Binnenstad in Arnhem, een inspiratie- en netwerkevent voor iedereen die werkt aan een aantrekkelijke binnenstad of een vitale dorpskern. Eén van de sprekers was Ronald van den Hoff, oprichter van o.a. Seats2Meet en de stichting Society 3.0.
Lees verder

Op zoek naar de zwijgende meerderheid

Hoe komt het dat we ons zo laten leiden door de hardste schreeuwers? Hoe komt het dat we de zwijgende meerderheid niet kennen? Hoe komt het dat we de verbinding met Marokkanen, Turken en andere buitenlanders niet kunnen maken?

Afgelopen week heb ik het boekje Jihad van liefde van David van Reybrouck besteld. Van Reybrouck tekende het verhaal van Mohamed El Bachiri, een Marokkaanse Belg, moslim en Molenbekenaar. Mohamed El Bachiri is ook de man van Loubna Lafquiri, zijn grote liefde en moeder van zijn kinderen, die op 22 maart 2016 bij de aanslagen in Brussel om het leven is gekomen. Zijn liefdevolle speech in het tv-programma De Afspraak eind december beroerde miljoenen en werd het meest bekeken filmpje ooit op de Vlaamse televisie. Mohamed El Bachiri laat vooral ook het andere geluid horen.

Vandaag roept Fidan Ekiz in het AD de zwijgende meerderheid op zich te laten horen:

Maar ik weet dat ik niet alleen ben. Ik weet dat er een zwijgende meerderheid is van Nederlandse Turken die afstand nemen van wat zich dit weekend afspeelde in Rotterdam. Die mensen zijn het zat om in die spagaat gedwongen te worden waarin ook zij rekenschap moeten afleggen over hún loyaliteit aan Nederland – waar niks mis mee is – omdat zij meegesleurd worden in de onheilspellende duistere wereld waarin Erdogan god is en Nederland een land van ‘fascisten en nazi’s’. Die demonstranten bij het consulaat zijn niet de norm. Wíj – de zwijgende meerderheid – moeten onze stem laten horen. Wij hebben een wereld te winnen: voor de toekomst, voor onze kinderen.

Wie volgt?

Het tweede machinetijdperk of de vijfde technologische revolutie?

Het boek The Second Machine Age uit 2014 van Andrew McAfee en Erik Brynjolfsson (in het Nederlands het tweede machinetijdperk), is een standaardwerk dat iedereen die bezig is met de toekomst van werk eigenlijk gelezen moet hebben. Waar de industriële revolutie of eerste machinetijdperk de beperkingen van de menselijke spierkracht te lijf ging, richt het tweede machinetijdperk zich op de beperkingen van de menselijke denkkracht. Door de snelle technologische ontwikkelingen (digitalisering van bijna alles) zullen veel werkzaamheden veranderen, ook die van de middenklasse. Toch geloven de auteurs dat we als mens het kunnen opnemen tegen de machine. We moeten vooral slim samenwerken met machines.

Op Beyond The Tech Revolution (BTTR) vraagt Carlota Perez in een serie artikelen zich af of we hier wel te maken hebben met een tweede machinetijdperk of dat het gaat om de vijfde technologische revolutie. Volgens Perez leidt deze verschillende interpretatie van de technologische ontwikkelingen tot andere aanbevelingen voor de toekomst. In het eerste deel van ‘Second Machine Age or Fifth Technological Revolution?’ stelt Perez dat McAfee en Brynjolfsson een (te) eenvoudige weergave schetsen van de ontwikkelingen.

Daar waar McAfee en Brynjolfsson uitgaan van twee tijdperken en verwachten dat we staan voor een tweede grote sprong in de sociale ontwikkeling van de mens, gaat Perez uit van vijf technologische revoluties die bestaan uit zowel technologische als infrastructurele veranderingen. In het tweede deel beschrijft Perez deze vijf technologische (r)evoluties en laat ze zien dat advies voor de toekomst veel complexer in elkaar zit dan McAfee en Brynjolfsson suggereren.
Lees verder

Exponentiële businessmodellen

Als je het business model canvas van Osterwalder combineert met het concept van exponentiële organisatie van Salim en Van Geest, dan kom je tot het exponentiële businessmodellen.

Een interessant concept dat Patrick van der Pijl afgelopen week behandelde in een webinar van de Singularity Univesity: Designing Exponential Business Models (slides). Van der Pijl licht de exponentiële businessmodellen toe aan de hand van cases als Netflix, Zappos en Stellar en laat zien hoe je tot een exponentiële businessmodel komt. Aanrader!
Lees verder

Hoe we langzaam oplossen in onze eigen filterbubbel

Mooie korte beschouwing van Elize Mul op Brainwash:

“Filterbubbels zorgen er voor dat je steeds verder vast komt te zitten in een ‘you-loop’, een statische en steeds smallere versie van jezelf.”

Elize de Mul heeft een achtergrond in Nieuwe Media en Digitale Cultuur en in Filosofie. Momenteel is ze als PhD-onderzoekster verbonden aan het eLaw instituut te Leiden, waar ze onderzoek doet naar de invloed van nieuwe technologieën op identiteit en privacy.

Mark Zuckerberg’s manifest voor wereldwijde community

Mark Zuckerberg publiceerde vorige week het artikel Building Global Community. Een manifest waarin hij vertelt wat de rol van Facebook is in het verbeteren van de wereld. Zie het als een nieuw mission statement van Facebook.

Ernst-Jan Pfauth kwam vandaag met een samenvatting van het manifest. Zuckerberg maakt zich volgens Pfauth serieus zorgen over de wereld en wil met Facebook vijf grote onderwerpen aanpakken: sociale cohesie, veiligheid, informatievoorziening, actief burgerschap en (lokale) richtlijnen van Facebook. Pfauth komt tot de conclusie dat Zuckerberg voor het eerst verantwoordelijkheid onderkent die Facebook wereldwijd heeft. Alhoewel Zuckerberg oprecht lijkt, is er ook kritiek op het manifest dat ook een commercieel doel lijkt te hebben.

Nicolass Carr twijfelt aan de goede bedoelingen van de online communities die door Facebook worden gefaciliteerd. Ben Thompson is doodsbenauwd dat Facebook nu voor politieke doeleinden gebruikt wordt en volgens Adrienne Lafrance is het manifest een ramp voor de journalistiek.