VPRO’s Onzichtbaar Nederland


En opnieuw heeft de VPRO een prachtige tv-documentaire gemaakt met dit keer als thema Onzichtbaar Nederland.

In de eerste aflevering zie we de ontwikkeling op het gebied van onze communicatie- en transport over de laatste 200 jaar. De meeste mensen kwamen in de negentiende eeuw niet veel verder dan het naastgelegen dorp. Door de komst van het spoor en later ook bruggen duurde het geen dagen, maar hooguit uren om ons land te bereizen. Bruggen en later ook spoorlijnen hebben Nederland letterlijk verbonden. Ook virtueel zijn we steeds meer verbonden door ontwikkeling van communicatiemiddelen. Van houten seinen van de Chappe, geïntroduceerd door Napoleon, of de allereerste autotelefoon, tot het 5G-netwerk dat binnenkort uitgerold wordt. We kunnen nu heel Nederland bereizen binnen 2,5 uur en staan in contact met de hele wereld. De vraag is of we hierdoor ook meer contact met elkaar hebben.

Kijken, aanrader!

China’s sociaal krediet. Big data, big brother?


Vorig jaar wees ik op Twitter naar de gamification van de Chinese samenleving. Dit naar aanleiding van een publicatie op BBC over Sesame Credit (en de daaropvolgende media-aandacht). Vanmorgen vroeg ik mij af wat nu eigenlijk de stand van zaken is met Sesame Credit. Dit naar aanleiding van de hernieuwde aandacht voor het Chinese overheidssysteem in de Washington Post. Daarbij werd ik terecht op mijn vingers getikt door Ed Sander, China blogger op ChinaTalk.nl. Sesame Credit en het Chinese overheidssysteem zijn namelijk niet dezelfde zoals Sander ook schrijft in de blogs Pronken met je kredietwaardigheid en China’s sociaal krediet. Big data, big brother?

Lees verder

James B. Glattfelder: Wie beheerst de wereld?

We lijken soms meer van het universum te begrijpen dan van onze eigen samenleving. We hebben systemen ontworpen die we niet langer kunnen beheersen, zo is gebleken uit onder meer de kredietcrisis. De nieuwe wetenschap van complexiteit richt zich voornamelijk op interconnectie en mede-afhankelijkheid. Er vindt een paradigma-verschuiving plaats. We gaan van het analyseren van ‘dingen’ naar het ontdekken en begrijpen van het achterliggende netwerk van interdependentie dat deze ‘dingen’ beïnvloedt. Hoe zit het met ongelijkheid en instabiliteit in onze economie? Zijn er achter de schermen slechts enkelen die de touwtjes in handen hebben en alle ontwikkelingen orkestreren? De Zwitser James B. Glattfelder was in 2011 co-auteur van de baanbrekende studie The Network of Global Corporate Control dat veel media-aandacht kreeg en tot controversiële discussies leidde. In internationale media als Forbes tot in het lokale hetgrotereplaatje.nl.

Wat mij het nog het meest opviel is de enorme drive van Karen Hudes. Al jaren geeft zij het ene interview na het andere en op YouTube zijn inmiddels honderden video’s van haar te vinden. Hudes studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en rechten aan de Yale Universiteit in de Verenigde Staten en werd vooral bekend als klokkenluider toen ze gesjoemel bij de Wereldbank aan de kaak stelde (waar ze tot 2007 werkte als jurist). Vanaf dat moment werkt zij als internationaal juriste samen met ex-collega’s van over de hele wereld- en heeft als doel om mensen bewust te maken van de praktijken van de ‘bankensysteemelite’ die het geldsysteem, waaronder de Wereldbank hebben gegijzeld, voor hun eigen doeleinden (via openhandel.nl).

Moet eerlijk zeggen dat ik er nog niet uit ben wat ik hier van denk. Komende tijd maar eens voorleggen aan een aantal deskundigen.

Willem Vermeend: ‘Kleine bedrijven gaan dienst uitmaken’

Kleine installatiebedrijven gaan in de toekomst de dienst uitmaken. Dat is de voorspelling die hoogleraar economie Willem Vermeend doet in een toelichting op het recente OTIB Trendfiles-rapport ‘Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2016‘ (pdf).

In de OTIB Trendfiles Talks zetten een aantal experts de ondernemer door middel van korte interviews aan het denken over thema’s als technologische ontwikkelingen, bedrijfs- en vakmanschapsinnovatie, veranderingen op de (arbeids)markt en scholing en ondernemerschap in de technische installatiebranche. Hierbij vertalen zij hun visie op de branche vanuit de trends in hun eigen vakgebied. Aan het woord komen naast Vermeend ook Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen, Fred van Houten, hoogleraar design engineering, Jos Lichtenberg, hoogleraar productontwikkeling en Ad van Wijk, hoogleraar future energy systems.

Via: installatie.nl

Privacyweken op NPO3

Privacytest
Van 17 tot en met 29 oktober zijn het de Privacyweken op NPO3. Een goed initiatief van NPO3 waarbij er twee weken lang verschillende programma’s en documentaires worden uitzonden die met het thema privacy te maken hebben. De programmering tijdens de privacyweken:
Lees verder

Met welke vaardigheden blijf je robots (voorlopig) de baas?

Future of Jobs
Digitalisering in de bancaire sector, mechanisatie in distributiecentra. Steeds meer ‘mensenwerk’ wordt gedaan door robots. Geen fijne gedachte wanneer je nét de arbeidsmarkt op moet aldus Anne Corré in het NRC.

Zeker 30 procent van de studenten en starters is dan ook bang om zijn of haar baan in de toekomst kwijt te raken aan een robot of computer, bleek deze week uit onderzoek van YoungCapital. Het uitzendbureau deed onderzoek onder 900 jongeren tussen de 17 en de 30 jaar oud en stelde vast dat ruim 40 procent van de mbo’ers bang is vervangen te worden door een robot, tegenover ongeveer een kwart van de universitair opgeleide studenten en starters. Maar met welke vaardigheden blijf je robots (voorlopig) de baas? Werk aan je sociale vaardigheden, pleit robotprofessor en hoogleraar human media interaction Vanessa Evers in de Telegraaf. Marcia Goddard, neurowetenschapper bij YoungCapital, is vorig jaar gepromoveerd op sociale vaardigheden. Goddard komt met een top 5 sociale vaardigheden waarmee je robots (voorlopig) de baas blijft:
Lees verder

HBO-studenten ervaren een tekort aan algemene vaardigheden

Wikken en wegen in het hoger onderwijs
HBO-studenten ervaren een tekort aan algemene vaardigheden. Dat staat in het rapport ‘Wikken en wegen in het hoger onderwijs‘, vandaag gepresenteerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In de studie beschrijven SCP-onderzoekers Lex Herweijer en Monique Turkenburg diverse ontwikkelingen in de studieloopbanen van studenten in het hbo en wetenschappelijk onderwijs en het instellingsbeleid van hogescholen en universiteiten ten aanzien van de studiekeuze en studiebegeleiding van hun studenten. Zo zien we bijvoorbeeld dat in het hbo het studiesucces is teruggelopen en er getwijfeld wordt over het effect van de studiekeuzecheck.

Als we naar kennis en vaardigheden kijken van HBO-studenten, dan bestaat er een verschil tussen de mate waarin beginnende HBO-studenten deze beheersen en het niveau dat ze zeggen nodig te hebben in de vervolgopleiding. Vaardigheden op het terrein van samenwerken, initiatief nemen, informatie verzamelen en verwerken, communicatie en vooral studieplanning blijven volgens studenten gemiddeld achter bij het vereiste niveau in het HBO. Hun beheersing van ‘theoretische’ vakken als wiskunde en Engels is volgens studenten gemiddeld juist beter dan vereist.

Hoe blijven we ook geestelijk fit als we straks allemaal 100 jaar worden?

Hoe blijven we ook geestelijk fit als we straks allemaal 100 jaar worden?

Nog geen idee hoe ik het precies ga vormgeven, maar begin dit jaar heb ik de keuze genomen om me de komende jaren steeds meer te gaan richten op het onderwijs. En dan met name het post-HBO en post-academische onderwijs dat zich richt op leven lang leren van professionals. Het aandachtsgebied blijft de impact van digitalisering op mens en maatschappij. Een onderwerp dat me mateloos fascineert en waar ik met name buiten mijn eigen vakgebied steeds meer uitdagingen zie. Hoe houden we de technologische ontwikkelingen bij? Hoe maken we keuzes wat wel en niet van belang is voor ons werk en leven? Hoe blijf ik uberhaupt aan het werk in een wereld waarin vaste zekerheden verdwijnen en waarin we straks allemaal 100 jaar worden en er geen pensioenleeftijd meer bestaat? De boeken van Nassim Taleb en Lynda Gratton geven mij daarin richting. Met de uitwerking daarvan ga ik de komende jaren aan de slag.

Gisteren een aardig artikel in de Volkskrant van Jolan Douwes over hoe we langer energiek en betrokken blijven. In het artikel wordt oa verwezen naar het werk van Lynda Gratton. Ik was één van de geinterviewden voor dit artikel.

En je doet natuurlijk pas echt mee als de dag er na een ingezonden brief volgt van iemand die het er helemaal niet mee eens is:
Lees verder

De lessen van Nassim Taleb voor het onderwijs

Nassim Nicholas Taleb (1960) is een Libanees-Amerikaanse auteur, wetenschapper en voormalig derivatenhandelaar. Zijn boeken The Black Swan en Antifragile hebben een filosofische inslag en draaien om de invloed van geluk en toeval in het algemeen en in de derivatenhandel in het bijzonder. Moet eerlijk bekennen dat ik inmiddels een aantal pogingen heb gedaan om zijn boeken te lezen. Met The Black Swan is dat gelukt, met Antifragile ben ik nog aan het worstelen. Taleb schrijft zoals hij denkt, het schiet alle kanten op en zijn verhaallijn is daardoor moeilijk te volgen. Maar zijn kernboodschap over zwarte zwanen en antifragiliteit is helder en een must voor iedereen om er over na te denken.

In oktober 2013 hield Taleb op uitnodiging van het Tilburgse Nexus-Instituut een lezing over zijn laatste boek ‘Antifragiel, Dingen die baat hebben bij wanorde’. Jos de Putter van De Correspondent deed daarvan kort videoverslag: De lessen van Nassim Taleb.

Aan de hand van hetgeen ik heb gelezen en het videoverslag, kom ik tot een aantal lessen van Nassim Taleb voor het onderwijs:
Lees verder

Paul Suijkerbuijk over Open Data


Door technologische ontwikkelingen genereren en verzamelen we steeds meer data. Dat geldt niet alleen voor commerciële partijen zoals banken, verzekeraars en sociale netwerksites, maar dat geldt ook voor overheden. Bij overheden gaat het om data dat met publiek geld is betaald en waar op dit moment alleen de overheid gebruik van maakt. Hier zouden derden geweldige innovaties mee kunnen realiseren vinden de ambassadeurs van de open data beweging. Denk aan het inzichtelijk maken van aantal beschikbare parkeerplaatsen in binnensteden, beoordeling van basisscholen, stemgedrag van politici, etc. In Nederland worden voorzichtig de eerste stappen gezet op dit gebied, bijvoorbeeld via initiatieven als Open Data Overheid en Hack de Overheid.

Paul Suijkerbuijk is de drijvende kracht achter open data bij de Nederlands overheid. Suijkerbuijk helpt overheidsorganisaties met het openen van data door ondersteuning te geven op het vlak van organisatie, beleidsvraagstukken en techniek. Op Europees gebied werkt Suijkerbuijk als innovatie expert voor de Europese Commissie. Afgelopen week was Suijkerbuijk gastspreker bij de eerste Media Villa Arnhem van het nieuwe seizoen waar hij een inspirerende presentatie gaf over open data!