Woningcorporatie

Goed en betaalbaar wonen voor iedereen

Woningcorporaties zijn private ondernemingen die zonder winstdoelstelling binnen wettelijke kaders werken aan een maatschappelijke opdracht: het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben. Nederland telt ongeveer 310 woningcorporaties die samen ruim 2,3 miljoen huurwoningen beheren waarin ca 4 miljoen mensen wonen. Deze sociale huurwoningen vertegenwoordigen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad.

In september 2020 is Aedes, de vereniging van woningcorporaties, gestart met de campagne Wonen doen we samen om een beter beeld van de corporatiesector te creëren bij het publiek (oa middels deze video en infographic met feiten en cijfers over de sector).

Uitvoering, beleid en strategie:

Rapporten:

Openbare bronnen met feiten cijfers over de (sociale) huurwoningmarkt:

Bedrijfsmodel woningcorporatie:

Strategie en innovatie:

Documentaires:

Blogs:

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (745)

Geplaatst op 11 sep. 2021

9 dagen in Raqqa

De Franse documentaire ‘9 jours à Raqqa‘ van Xavier de Lauzanne is een portret van Leila Mustapha, een jonge Koerdisch-Syrische […]

Lees Bericht: 9 dagen in Raqqa
Contact