Hoe ver zijn de grootste Nederlandse bedrijven in hun digitale transformatie?

Het Financieele Dagblad en Vlerick Business School publiceerden dit weekend de FD Transformers 200. FD Transformers 200 is een nieuwe jaarlijkse ranglijst met als doel het inzichtelijk maken van hoe ver de grootste Nederlandse ondernemingen zijn in hun digitale transformatie.
Lees verder

(Digitale) transformatie op NIMA Marketing Day

Vandaag was ik op uitnodiging van Luuk Ros van NIMA aanwezig op de eerste editie van de NIMA Marketing Day in de Fabrique in Utrecht. Alhoewel ik niet de hele dag aanwezig kon zijn, heb ik toch voldoende meegekregen om te concluderen dat dit naar meer smaakt. Toplokatie, goede sprekers en goede vibe. Complimenten aan de organisatie!
Lees verder

Helft Europese bedrijven loopt achter met digitale transformatie


Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor digitale transformatie van organisaties. De vraag is of digitale transformatie een hype of trend is. Feit is wel dat veel Europese bedrijven er nog (te) weinig aandacht voor heeft. Dat blijkt opnieuw uit een recent Fujitsu-onderzoek onder 500 Europese bedrijven (via: telecompaper).

Slechts 17% van de ondervraagden vindt dat digitale transformatie van levensbelang is voor het eigen bedrijf. En vier op de tien ondervraagden geven aan dat het onderwerp wel op de agenda staat, maar dat economische veranderingen prioriteit hebben. Korte termijn denken of realisme? De grootste uitdaging bij digitale transformatie is legacy (verouderde technologie en infrastructuur) en bedrijfscultuur.

Dat bedrijfscultuur misschien wel de belangrijkste succesfactor is bij digitale transformaties, blijkt uit steeds meer studies. Zo schrijft Forbes deze week nog dat digitale transformatie keihard werken is en niet gaat over technologie. IT is te vaak leidend bij digitale transformatie is steeds vaker de eindconclusie!

World Economic Forum 2017


Het World Economic Forum (Wereld Economisch Forum of WEF) is een jaarlijkse bijeenkomst in Davos, Zwitserland van de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici, intellectuelen en journalisten. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats van 17 t/m 20 januari met als thema Responsive and Responsible Leadership.

Belangrijkste boodschap is dat huidige technologische en sociale ontwikkelingen wel degelijk een grote impact gaan hebben op de toekomst van werk. Daar moet veel meer aandacht voor komen aldus de deskundigen in Davos. Sessies die de moeite waard zijn om terug te kijken:

To be continued

Video: Digital Transformation Initiative (report)

De toekomst van financiële dienstverlening (concept)

Technologische innovatie (van cloud computing tot blockchain, big data en internet of things) wordt gezien als één van de belangrijkste krachten die de financiële sector in de komende jaren zal beïnvloeden. Innovaties in betalingsverkeer, vermogensbeheer, kredietverlening en verzekeren vormen een uitdaging voor bedrijfsmodellen en strategieën van financiële instellingen, maar bieden ook kansen voor zowel de gevestigde partijen als nieuwkomers. Begin dit jaar publiceerde DNB een onderzoeksrapport onder de titel ‘Technologische innovatie: kansen en risico’s voor de financiële sector‘ waarin het uitgebreid in gaat op de uitdagingen en kansen voor de financiële sector.

Technologische ontwikkeling is overigens geen nieuw thema voor de financiële sector. In de afgelopen decennia werden veel bedrijfs- en klantprocessen gedigitaliseerd en naar het internet gebracht. Alhoewel deze ontwikkelingen een grote invloed hebben gehad op de kosten, infrastructuur en type/aantal medewerkers, heeft het nauwelijks invloed gehad op de businessmodellen en organisatiestructuur van financiële dienstverleners. De digitale transformatie van de financiële sector staat volgens deskundigen dan ook nog maar aan het begin. De verwachting is dat de huidige technologische ontwikkelingen de businessmodellen en organisatiestructuren in de financiële sector radicaal gaan veranderen. De vraag is door wie en hoe!
Lees verder

Hoe zit het eigenlijk met Werk.nl van UWV?

Werk.nl is de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voor het zoeken naar vacatures, het solliciteren en het aanvragen van een uitkering. Het doel van Werk.nl is dat het klantcontact via de face-to-face dienstverlening van het UWV steeds meer vervangen wordt door e-diensten. De digitale transformatie van het UWV.

Werk.nl begon in 2001 als een projekt van het toenmalige Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en was binnen enkele jaren na de lancering in 2002 de meest gebruikte vacaturesite onder de Nederlandse beroepsbevolking (gevolgd door NationaleVacaturebank.nl en monsterboard.nl). De bereikbaarheid en performance van de website nam al snel af zodat in 2008 werd besloten om de website vanaf de basis opnieuw te bouwen. Vanaf 2009 zou de website het primaire kanaal voor klantcontact moeten worden van UWV.

Ondanks verandering van leveranciers, een compleet nieuwe website en een miljoeneninvestering, kreeg het UWV het niet voor elkaar om te voldoen aan de wensen en eisen van de gebruikers. Sterker nog, in 2013 scoorde de website een zware onvoldoende volgens een onderzoek van vakbond FNV onder 6.000 werkzoekenden. Dit onderzoek was het begin van kamervragen en toenemende media-aandacht voor Werk.nl (zie video).

Werk.nl was overigens niet het enige falende ICT-projekt van de overheid. Reden voor de overheid om een onderzoekscommissie de opdracht te geven om hier eens naar te kijken. De tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid constateerde in 2014 dat de rijksoverheid de besturing en beheersing van een groot aantal ICT-projecten niet op orde had. Dat blijkt uit het eindrapport (pdf) van de commissie, dat eind 2015 aan Kamervoorzitter Van Miltenburg werd aangeboden.
Lees verder

De impact van digitale transformatie op de procesinrichting

Eind vorig jaar gaf Pascal Ravesteijn, lector Procesinnovatie en Informatiesystemen aan Hogeschool Utrecht, een interessant college over de impact van digitale transformatie op de procesinrichting. Met het zicht op de steeds sneller opeenvolgende ontwikkelingen binnen de technologie wordt het steeds belangrijker een methodische aanpak te hebben om IT-innovatie, procesoptimalisatie en informatieplanning op elkaar af te stemmen, zodat IT-managers en businessmanagers in organisaties niet langer langs elkaar heen praten en deze ontwikkelingen vele malen sneller en effectiever kunnen omarmen.

Bovenstaande video is het tweede deel van zijn college waarin hij specifiek in gaat op business process management (BPM). Het eerste deel van zijn college is vooral een inleiding op de digitale trends van dit moment (en voor de meeste lezers van dit blog inmiddels wel bekend):
Lees verder

Willem Vermeend: ‘Kleine bedrijven gaan dienst uitmaken’

Kleine installatiebedrijven gaan in de toekomst de dienst uitmaken. Dat is de voorspelling die hoogleraar economie Willem Vermeend doet in een toelichting op het recente OTIB Trendfiles-rapport ‘Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2016‘ (pdf).

In de OTIB Trendfiles Talks zetten een aantal experts de ondernemer door middel van korte interviews aan het denken over thema’s als technologische ontwikkelingen, bedrijfs- en vakmanschapsinnovatie, veranderingen op de (arbeids)markt en scholing en ondernemerschap in de technische installatiebranche. Hierbij vertalen zij hun visie op de branche vanuit de trends in hun eigen vakgebied. Aan het woord komen naast Vermeend ook Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen, Fred van Houten, hoogleraar design engineering, Jos Lichtenberg, hoogleraar productontwikkeling en Ad van Wijk, hoogleraar future energy systems.

Via: installatie.nl

Leiderschap bij Digitale Transformaties

connected companySinds drie jaar ben ik kerndocent van de leergang Leiderschap bij Digitale Transformaties (voorheen Digitaal Leiderschap) van AOG School of Management. Reden voor de naamswijziging is dat digitaal leiderschap onvoldoende duidelijk maakt dat de leergang gaat over leiderschap bij digitale transformaties van organisaties. Een vakoverstijgende en multidisciplinaire studie waarbij we stilstaan bij de snel veranderende wereld door technologische en sociale ontwikkelingen, de gevolgen daarvan op mens en organisatie en wat dat betekent voor bestuurders en management. Deelnemers leren hoe een visie en scenario’s te ontwikkelingen voor de eigen organisatie, en hoe de veranderingen te realiseren die nodig zijn om de organisatie klaar te stomen voor de komende jaren. Een mooi voorbeeld daarvan is de digitalisering van de bibliotheek. Chris Wiersma, directeur van de Nieuwe Bibliotheek in Almere en oud-deelnemer aan de leergang schreef daarover de blog: De kip en het onweer: digitalisering en de bibliotheek.

Naast literatuur als The Network Society, Leading Digital en Exponential Organisations, gaan we vooral ook in op aktuele ontwikkelingen. Van groot belang is dat de deelnemers een nieuwsgierigheid ontwikkelingen om deze ontwikkelingen bij te houden (ook na het afronden van de leergang). Al vanaf de start van de leergang heb ik deze bronnen verzameld via Storify (vervolg).

Voor de komende leergang (dat dit najaar start), zal ik in navolging van deskundigen als Ernst-Jan Pfauth, Martijn Arets en Wouter van Noort, een wekelijkse nieuwsbrief versturen met daarin een verzameling van relevant nieuws dat ik ben tegengekomen op het gebied van digitale transformatie. Interesse om deze wekelijkse nieuwsbrief te ontvangen? Meld je dan alvast aan!

Figuur uit De Connected Company van Dave Gray en Thomas Vander Wal

Social Embassy lanceert Digital Transformation Monitor

dtm01Na zeven edities Social Media Monitor heeft Social Embassy dit jaar de Digital Transformation Monitor gelanceerd, een verkenning naar de staat van digitale transformatie in Nederland. Het is een verkenning van (wetenschappelijke) onderzoeken en publicaties aangevuld met interviews met vooraanstaande CMO’s in Nederland en een kwantitatieve analyse van de inzet van digitale transformatie onder een aantal Nederlandse organisaties.

De samenvatting van het rapport:
Lees verder