Onderwijs

Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. In de nieuwe netwerksamenleving is kennis niet meer exclusief, maar overal voorhanden. We gaan van schaarste naar overvloed. Dit vraagt een aanpassing van het onderwijs waarbij meer de nadruk zal moeten komen te liggen op vaardigheden en attitudes. Maar welke vaardigheden en attitudes zijn dat? Welke rol speelt digitale technologie daarbij en hoe moeten we dat organiseren? Eind 2016 kondigde ik in een berichtje op Facebook aan, dat ik mijn aandacht steeds meer zou richten op onderwijs. In mijn blogs over het onderwijs en leven lang leren ga ik op zoek naar een antwoord op de vragen.

Achtergrond

 

 

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (987)
Contact