Bestuurscrisis Hollands Kroon gevolg van te snelle transformatie?

Gemeente Hollands Kroon, in 2012 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer, is vanaf 2014 bezig zich te transformeren naar een zelfsturende overheidsorganisatie. Het is daarmee de eerste gemeente in Nederland die vol inzet op zelfsturing.
Lees verder

Dienstverlening in de informatiemaatschappij


Al een tijdje volg ik met plezier OMOOC, een online leerplatform van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) over de toekomst van openbaar bestuur. Inmiddels zijn er acht modules gelanceerd die bestaan uit meer dan 60 inzichten afkomstig van meer dan 55 sprekers afkomstig uit verschillende overheidslagen en de wetenschap. Denk daarbij aan modules als Waar is de overheid van?, Beter en concreter, Challenging government, Werken vanuit de bedoeling, Werken met maatschappelijk initiatief, Waar is de overheidsmanager van?, Stedelijke innovatie door technologie en Slim beleid: gedragskennis in de praktijk.

Op dit moment is men bezig met de module Dienstverlening in de informatiemaatschappij. De informatiesamenleving is niet nieuw. Maar de dienstverlening door de overheid kan beter. De vraag is hoe de overheid de ontwikkelingen die elkaar razendsnel opvolgen het hoofd kan bieden. Dit vraagt om fundamentele en continue aanpassingen in de dienstverlening van gemeenten. Hoe? Laat je inspireren door de volgende korte video’s:
Lees verder

Hoe zit het eigenlijk met Werk.nl van UWV?

Werk.nl is de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voor het zoeken naar vacatures, het solliciteren en het aanvragen van een uitkering. Het doel van Werk.nl is dat het klantcontact via de face-to-face dienstverlening van het UWV steeds meer vervangen wordt door e-diensten. De digitale transformatie van het UWV.

Werk.nl begon in 2001 als een projekt van het toenmalige Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en was binnen enkele jaren na de lancering in 2002 de meest gebruikte vacaturesite onder de Nederlandse beroepsbevolking (gevolgd door NationaleVacaturebank.nl en monsterboard.nl). De bereikbaarheid en performance van de website nam al snel af zodat in 2008 werd besloten om de website vanaf de basis opnieuw te bouwen. Vanaf 2009 zou de website het primaire kanaal voor klantcontact moeten worden van UWV.

Ondanks verandering van leveranciers, een compleet nieuwe website en een miljoeneninvestering, kreeg het UWV het niet voor elkaar om te voldoen aan de wensen en eisen van de gebruikers. Sterker nog, in 2013 scoorde de website een zware onvoldoende volgens een onderzoek van vakbond FNV onder 6.000 werkzoekenden. Dit onderzoek was het begin van kamervragen en toenemende media-aandacht voor Werk.nl (zie video).

Werk.nl was overigens niet het enige falende ICT-projekt van de overheid. Reden voor de overheid om een onderzoekscommissie de opdracht te geven om hier eens naar te kijken. De tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid constateerde in 2014 dat de rijksoverheid de besturing en beheersing van een groot aantal ICT-projecten niet op orde had. Dat blijkt uit het eindrapport (pdf) van de commissie, dat eind 2015 aan Kamervoorzitter Van Miltenburg werd aangeboden.
Lees verder

China’s sociaal krediet. Big data, big brother?


Vorig jaar wees ik op Twitter naar de gamification van de Chinese samenleving. Dit naar aanleiding van een publicatie op BBC over Sesame Credit (en de daaropvolgende media-aandacht). Vanmorgen vroeg ik mij af wat nu eigenlijk de stand van zaken is met Sesame Credit. Dit naar aanleiding van de hernieuwde aandacht voor het Chinese overheidssysteem in de Washington Post. Daarbij werd ik terecht op mijn vingers getikt door Ed Sander, China blogger op ChinaTalk.nl. Sesame Credit en het Chinese overheidssysteem zijn namelijk niet dezelfde zoals Sander ook schrijft in de blogs Pronken met je kredietwaardigheid en China’s sociaal krediet. Big data, big brother?

Lees verder

Paul Suijkerbuijk over Open Data


Door technologische ontwikkelingen genereren en verzamelen we steeds meer data. Dat geldt niet alleen voor commerciële partijen zoals banken, verzekeraars en sociale netwerksites, maar dat geldt ook voor overheden. Bij overheden gaat het om data dat met publiek geld is betaald en waar op dit moment alleen de overheid gebruik van maakt. Hier zouden derden geweldige innovaties mee kunnen realiseren vinden de ambassadeurs van de open data beweging. Denk aan het inzichtelijk maken van aantal beschikbare parkeerplaatsen in binnensteden, beoordeling van basisscholen, stemgedrag van politici, etc. In Nederland worden voorzichtig de eerste stappen gezet op dit gebied, bijvoorbeeld via initiatieven als Open Data Overheid en Hack de Overheid.

Paul Suijkerbuijk is de drijvende kracht achter open data bij de Nederlands overheid. Suijkerbuijk helpt overheidsorganisaties met het openen van data door ondersteuning te geven op het vlak van organisatie, beleidsvraagstukken en techniek. Op Europees gebied werkt Suijkerbuijk als innovatie expert voor de Europese Commissie. Afgelopen week was Suijkerbuijk gastspreker bij de eerste Media Villa Arnhem van het nieuwe seizoen waar hij een inspirerende presentatie gaf over open data!

ICT dwingt overheid om sneller te reageren

Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen
Overheden moeten in een vroeger stadium reageren op ICT-ontwikkelingen in de markt zoals het internet of things (IoT), digitale platformen, robots en block-chain technologie. Nu wachten ze te vaak tot er meer duidelijk is over de nieuwe technologie of de ontwikkeling ervan in de markt. Op een later moment regels invoeren is echter vaak lastiger en kostbaarder. Dit staat in het onderzoek ‘Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen‘ van het Centraal Planbureau (CPB) dat vandaag is verschenen.
Lees verder

Kabinet krampachtig in discussie over robotisering en werkgelegenheid

70 years ago, six Philly women became the world's first digital computer programmers

Op donderdag 28 april sprak de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met minister Asscher over robotisering en werkgelegenheid. Minister Asscher reageerde in het overleg op het rapport ‘Werken aan de robotsamenleving‘ van het Rathenau Instituut.

Voor wie het debat heeft gemist, wellicht is deze later nog terug te kijken via debatgemist. Vooralsnog zullen we het moeten doen met de reacties in de publieke media.
Lees verder

Hoe digitaal is Nederland?

The Netherlands' DESI score
De Europese Commissie heeft deze week de resultaten van de editie van 2016 van de index van de digitale economie en maatschappij (Digital Economy and Society Index of DESI) gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de lidstaten sinds de publicatie vorig jaar van de strategie voor de digitale eengemaakte markt vorderingen hebben gemaakt op gebieden zoals connectiviteit, digitale vaardigheden en overheidsdiensten. Toch laten de nieuwe cijfers zien dat maatregelen nodig zijn om het potentieel van Europa beter te benutten.

Belangrijkste resultaten van de index van de digitale economie en maatschappij op een rij:
Lees verder

Wat wordt de staat van de economie in 2016?

Wat wordt de Staat van de Economie in 2016?
Soms is het goed om documenten even te laten liggen om deze later nog eens te lezen. Zo kam ik vanmorgen in mijn archief de toespraak van minister Kamp bij de Staat van de Economie 2015 van begin dit jaar weer eens tegen. Kamp stelde dit jaar nadrukkelijk dat de productiviteitsgroei wordt gedreven door vernieuwing, oude technologieën en verdienmodellen maken plaats voor productievere nieuwe.

Lees verder

Is Nederland klaar voor de digitale toekomst?

Klaar voor de toekomst
Alle technologische ontwikkelingen die ertoe doen, zijn afhankelijk van ICT. Overal veranderen ICT-toepassingen het karakter van onze economie, ons werk en ons leven. Zonder ICT geen kennissamenleving. Toch staat het belang van ICT nog altijd te weinig op het netvlies bij beleidsmakers en politici. Het is tijd voor substantiële stappen in het beleid gericht op ICT. Dit staat in het adviesrapport Klaar voor de Toekomst? (pdf) van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) dat vandaag aan de ministers Kamp (EZ) en Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW) is overhandigd.
Lees verder