Digitale Transformatie van ziekenhuis Rijnstate: Van 750 naar 450.000 bedden

door Marco Derksen op 23 juni 2021

Ziekenhuis Rijnstate sluit eind 2017 voor drie jaar een contract met zorgverzekeraar Menzis. Centraal in de afspraken staat dat het ziekenhuis de kliniek van de toekomst wil worden. Samen met andere partijen gaat het ziekenhuis werken aan verplaatsing van zorg naar de patiënt thuis (Rijnstate@home), aan verbetering van acht behandeltrajecten (op basis van principes van Value Based Healthcare) en aan netwerkgeneeskunde. Menzis en Rijnstate stellen zich ten doel de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional(s) met de juiste kwaliteit te realiseren. Het uitgangspunt daarbij is dat de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt georganiseerd daar waar het kan, en niet onnodig in het ziekenhuis.

Waar staat Rijnstate nu ruim drie jaar later? Een observatie op basis van (pers)berichten in de media:

In mei 2018 gaan Rijnstate en Philips een tienjarige samenwerking aan om te bouwen aan de kliniek van de toekomst. Beide partijen willen zo veel mogelijk patiënten zorg thuis gaan verlenen. Hierbij helpt een virtueel zorgcentrum van waaruit zorgverleners de gezondheid van patiënten binnen en buiten het ziekenhuis kunnen bewaken. Rijnstate en Philips bouwen zo hun bestaande samenwerking op het gebied van beeldvormende apparatuur uit. Naast het inzetten van slimme technologische oplossingen, kijken Rijnstate en Philips samen hoe de verzamelde data door slimme algoritmen kan worden geanalyseerd, zodat zorgverleners en patiënten de informatie krijgen die ze nodig hebben.

De kliniek van de toekomst moet ervoor zorgen dat de tijd die patiënten in het ziekenhuis blijven, korter wordt. Als de gezondheidstoestand van de patiënt erom vraagt, kan vrijwel ieder bed thuis in het verzorgingsgebied van Rijnstate een gemonitord bed worden. Hierdoor zou Rijnstate kunnen groeien van 750 bedden in het ziekenhuis tot potentieel 450.000 bedden in de regio.

Eind 2018 stapt Rijnstate succesvol over naar HiX, een vernieuwde versie van het elektronisch patiëntendossier (EPD) of digitale ziekenhuisinformatiesysteem van leverancier ChipSoft. In dezelfde periode is ook Mijn Rijnstate, de beveiligde website voor patiënten, vernieuwd.

Medio 2019 publiceert Rijnstate haar digitale strategie (pdf) waarin de digitale ambities zijn beschreven en richting wordt gegeven aan hoe ze het ziekenhuis van de toekomst willen gaan vormgeven. Rijnstate heeft daarvoor de expertise van Stafbestuur (CMSR), Raad van Bestuur, Chief Medical Information Officer (CMIO) en Chief Information officer (CIO) samengebracht. De komende jaren zal voor Rijnstate de focus verschuiven van efficientie (basis in orde), naar nieuwe digitale functionaliteiten (optimalisatie) en zorginnovatie (transformatie).

Rijnstate wil in 3 jaar een innovator en koploper zijn bij de inzet van digitale voorzieningen, in digitale continue verbinding zijn met de patiënt en zijn netwerk van zorgpartners (zorg dichtbij en/of op afstand), ziet digitalisering als aanjager van een gezonde bedrijfsvoering en wil ten slotte een moderne werkomgeving zijn met passende digitale voorzieningen voor haar digitaal vaardige en zelfredzame medewerkers.

Rijnstate zal zich steeds meer richten op de acute zorg, complexe diagnostiek en operaties. Die worden geconcentreerd binnen de muren van het ziekenhuis. Daar staat de CT-scan en andere kostbare apparatuur. Het ziekenhuis wordt een hightech zorgcentrum in een netwerk van zorgaanbieders. Met de digitalisering kan Rijnstate ook fysiek krimpen. Het ziekenhuis gaat op termijn terug van 750 naar 650 ziekenhuisbedden. Maar minder groot, betekent niet dat ziekenhuizen minder doen aldus bestuurder Hans Schoo in Zorgvisie. ‘Als de muren van ziekenhuizen verdwijnen, dan werken we voor alle 450.000 mensen in ons werkgebied. Ik zeg weleens dat we van 750 naar 450.000 bedden gaan.’ Over tien jaar moeten patiënten alleen nog naar het ziekenhuis komen als de behandeling of controle thuis niet kan. Met die doelstelling maken het bestuur en de medische staf de digitale strategie van Rijnstate concreet voor artsen en verpleegkundigen.

Eind 2019 is Rijnstate één van de eerste tien ziekenhuizen in Nederland die in het kader van het landelijke VIPP-programma digitale informatie-uitwisseling met de patiënt en professional versneld mogelijk maakt. Dit sluit aan bij de doelstelling in de digitale strategie om binnen vijf jaar alle zorgtrajecten digitaal te kunnen ondersteunen.

Tijdens een debat van de Blommestein Groep (pdf) begin 2020, stelt Hans Schoo dat over vijf jaar alle zorgpaden gedigitaliseerd zijn. Patiënten kunnen dan niet alleen de voortgang van hun behandeling zien, maar krijgen ook de informatie die ze nodig hebben om samen met de dokter beslissingen te nemen.

Covid-19 brengt de digitale strategie van Rijnstate in een versnelling. Of dat nu gaat om het gebruik van digitale technologie zoals slimme pleisters, thuismonitoring (pdf), service aan huis, de samenwerking met Philips, de samenwerking met Chipsoft, de digitale vaardigheden van medewerkers of het digitaal inchecken voorafgaand aan controlebezoek patiënten. Bestuurder Wim van Harten over de versnelde digitale transformatie van Rijnstate: “We hebben twee jaar geleden een digitale strategie geformuleerd. met name de tijdlijn hebben we moeten herzien. Eén van onze doelen was om van 750 bedden voor een regio van een half miljoen inwoners naar een half miljoen virtuele bedden te gaan. Met digitaal ondersteunde zorg moeten mensen vaak ook thuis behandeld kunnen worden. We hadden hiervoor vijf jaar ingepland. Die digitale transformatie ging het afgelopen jaar echter veel sneller. Zo hebben we nu al 10 procent van onze Covid-19 patiënten thuis behandeld via onze virtual ward.”

Rijnstate blijft haar ambitie van de digitale strategie in de berichtgeving herhalen en dat is dat patiënten alleen naar het ziekenhuis komen als dit echt nodig is. Digitalisering is geen doel op zich, maar draagt de belofte met zich mee dat zorg efficiënter, doelmatiger en patiëntgerichter kan plaatsvinden. Om te komen tot een evidence based oplossing is het ziekenhuis een strategisch partnerschap aangegaan met Philips en ChipSoft en gaan innovaties gepaard met onderzoek van de Universiteit Twente. Gezamenlijk wordt een ICT-infrastructuur opgezet, waarbij monitoring via Philips Guardian IntelliVue en het HiX EPD worden geïntegreerd binnen één platform. Met ondersteuning hiervan wil Rijnstate zowel binnen als buiten de eigen muren dezelfde kwaliteit medisch specialistische zorg bieden.

Eind december 2020 wordt bekend dat Rijnstate meedoet aan groot EU-project voor de zorgregio van de toekomst. De levenskwaliteit verbeteren van burgers in het buitengebied van Europese regio’s, waaronder Gelderland-Midden, en daarmee economische groei stimuleren is de droom van het nieuwe Europese project dRural dat start op 1 januari 2021 en een totaalbudget van 15 miljoen euro heeft. Aan het project doen ruim 30 deelnemers uit 8 Europese landen mee. Het doel is samen een digitale oplossing ontwikkelen en regionaal doorvoeren.

Inmiddels is bekend dat het consortium Berghege Heerkens Unica in juni 2021 start met de bouw van de kliniek van de toekomst in Elst. De nieuwe vestiging vervangt de verouderdere locaties in Velp en Arnhem-Zuid. Begin 2023 hoopt de kliniek haar deuren te kunnen openen.

Eén ding is duidelijk, ondanks een sterke focus van Rijnstate op digitalisering en digitale transformatie, zorg gaat altijd over mensen!

Update:
Zie ook de discussie op LinkedIn

4 reacties

Profielfoto
Thijs Broekhuizen op schreef:

Bedankt voor het mooie overzicht. Het bevestigt mijn beeld dat digitale transformatie echt van de lange adem is (geen quick gains), maar dat je wel telkens concrete plannen moet hebben om te kijken wat werkt. Het lijkt ook dat als de digitale mindset er is in de organisatie dat dan meer mensen gaan denken en geloven in digitale oplossingen.

Beantwoord

Beantwoord

Beantwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (978)
Contact