Blog:

Succesvol innoveren: Van Design Thinking tot Lean Startup en Agile

door Marco Derksen op 2 mei 2019

Als we de discussie over de definitie van innovatie buiten beschouwing laten, dan zijn de deskundigen het er steeds meer over eens dat het proces van succesvolle innovatie uit drie stappen bestaat: het vaststellen van en het bedenken van een oplossingsrichting voor een probleem, het testen van één of meerdere conceptoplossingen en tot slot het opschalen van de best passende oplossing.

Voor elke stap zijn in de loop der jaren diverse methodieken ontwikkeld. Op dit moment staan design thinking, lean startup en agile het meest in de belangstelling. Opvallend is dat steeds meer consultants, adviesbureaus en corporates op basis van deze 3 stappen hun eigen methodiek ontwikkelen. De komende tijd ga ik op zoek naar deze varianten. Suggesties zijn uiteraard meer dan welkom!

Enterprise Architects Combine Design Thinking, Lean Startup and Agile to Drive Digital Innovation (Gartner, 2016)

Naast het model van Gartner kom ik regelmatig de volgende illustraties tegen over het proces van innoveren:
Damien Newman’s “squiggle” representing the design process (via: Shilpi Kumar)

Why Do I Need Problem/Solution AND Product/Market Fit? (Via: Stark HR)

Zoals gezegd staan op dit moment design thinking, lean startup en agile het meest in de belangstelling als we het hebben over de drie stappen in het innovatieproces. En alhoewel deze begrippen inmiddels redelijk bekend zijn, is het toch goed om kort stil te staan bij de definitie en oorsprong.

Design thinking is ontwikkeld in de jaren zestig van de vorige eeuw als creatieve manier om complexe problemen op te lossen. Tegenwoordig wordt design thinking vaak geassocieerd met het werk van IDEO, het bedrijf dat mensgericht design heeft gepopulariseerd:

“Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer’s toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business success.” — Tim Brown, CEO of IDEO.


Tim Brown (TED Talk, 2009)

Design thinking vereist dat organisaties open staan voor (echte) verandering. Niet meer van binnen naar buiten denken, maar van buiten naar binnen. Uitgaan van wat de echte klantbehoefte is. Wil de klant een boormachine of een gat in de muur? Heeft de klant behoefte aan een nieuwe auto of wil de klant zich vooral verplaatsen van A naar B? Het is een cruciale stap in het innovatieproces omdat het de uiteindelijke koers bepaald van de innovatie en in voorkomende gevallen zelfs de koers van de organisatie. Samen met Rachelle van der Linden ben ik op dit moment een boek aan het schrijven over Kleurbekennen dat precies deze stap beschrijft voor organisaties, het bepalen van de koers van de organisatie.

Het idee van de lean startup is gebaseerd op het lean-denken dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd toegepast door Toyota om productieprocessen te optimaliseren en in 1998 als begrip werd geintroduceerd door James P. Womack. De grondlegger van de lean startup-methodiek is Eric Ries, internetondernemer en auteur van The Lean Startup (2011). De essentie van lean startup is om snel te leren wat werkt en wat niet. In plaats van met een volledig uitgewerkt idee van een product, begin je met een mvp of minimum viable product (bouwen). Daarmee ga je het concept testen (meten). Dat testen gebeurt direct bij de klant, die geeft je feedback en helpt bij de doorontwikkeling van je product (leren). Deze cyclus van ‘bouwen-meten-leren’ wordt net zo lang herhaald tot je het gewenste product hebt dat je kunt opschalen.

Problem to Growth & Scale Framework (via: Patrick Link)

Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren die organisaties in staat stelt om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld maar ook geschikt is om een innovatie snel op te schalen. Agile organiseren is gebaseerd op het Agile manifesto dat in 2001 door softwareontwikkelaars is opgesteld als alternatief voor de in die tijd gangbare bureacratische ontwikkelmethodes. Bij agile ontwikkelen worden grote projecten opgebroken in korte, overzichtelijke perioden (iteraties). Die iteraties of sprints zijn kleine op zichzelf staande projecten die door ’timeboxing’ worden gestuurd. Inmiddels wordt agile al lang niet meer alleen voor software-ontwikkeling toegepast, maar op alle ontwikkelingen in organisaties. Sommige organisatie hebben zelfs de organisatiestructuur aangepast aan deze manier van werken.

Een aardig overzicht van innovatiemethoden door Jeremiah Owyang:

PACE: ING’s way to innovate

ING is niet alleen een goed voorbeeld van een organisatie dat haar organisatiestructuur heeft aangepast aan de agile manier van werken, het introduceerde in 2016 ook PACE, een gestructureerd innovatieproces gebaseerd op design thinking, lean startup en agile methoden waarin voortdurend afgestemd wordt met de klant. Voor ING is PACE de manier om te kunnen bijblijven met fintechs en andere concurrenten die de bankensector in hoge mate gaan veranderen.

PACE bestaat uit 5 fasen:

Bronnen:

X-Way of working KLM

KLM en TU Delft hebben in 2017 een 5-jarige samenwerkingsovereenkomst ondertekend onder de naam ‘Design Doing at Royal Dutch Airlines’. Binnen de samenwerking wordt gebruik gemaakt van de ‘KLM X’ aanpak waarbij nieuwe producten of processen in een real ‘Live’ situatie worden getest en geoptimaliseerd, dus met echte passagiers op een echte luchthaven en in echte vliegtuigen en niet in een laboratorium setting.

Bronnen:

Port of Rotterdam’s Innovation Engine

In opdracht van Port of Rotterdam ontwikkelde THNK een programma op basis waarvan senior managers de vaardigheden en mindset ontwikkelden om te komen tot een innovation-engine op basis van design thinking, lean startup en agile.

Open Innovation Funnel DSM

DSM vernieuwt gemiddeld elke vijf jaar de totale portefeuille. Eerder dit jaar een interview in het FD met Chief Innovation Officer (CIO) Rob van Leen over innovatie bij DSM. Met name de open innovatie funnel van DSM lijkt een interessante aanpak.

Bronnen:

Digitale Rivier (Rijkswaterstaat)

De Digitale Rivier is een innovatieprogramma binnen Rijkswaterstaat met als doel te komen tot een open en betrouwbare omgeving waarin Rijkswaterstaat samen met partners efficiënt kan experimenteren met opkomende digitale technieken, nieuwe werkwijzen en nieuwe samenwerkingsvormen aan de rand van de (natte) operatie van Rijkswaterstaat. Zie digitalerivier.nl voor meer details over het programma de Digitale Rivier.

De basis van de innovatie-aanpak (inmiddels ook wel Flow Forward-methode genoemd) is gebaseerd op de 1-10-100 methode in combinatie met het denken van Gartner over hoe je design thinking, lean startup en agile kunt combineren. Op mindig.nl doet Robert Slagter, een van de leden van het kernteam Digitale Rivier, kort verslag.

Q LAB (Politie)

Ook de politie is sinds enkele jaren bezig om op een andere manier te innoveren. Door te experimenteren. Door samen te werken. Niet alleen met collega’s en ketenpartners, maar ook met bedrijven en burgers. Dat doen ze vanuit het Q LAB waarin ze de volgende innovatiecyclus hanteren:

Uiteraard hebben de meeste consultancybureaus zoals Accenture, Deloitte, McKInsey, etc hun eigen methodiek ontwikkeld. Enkele unieke methodieken zijn bijvoorbeeld:

Accenture’s FORM methodoloy

Er is online nog weinig over te vinden, maar Accenture’s wereldwijde netwerk van Liquid Studios is bezig met de ontwikkeling van de mensgerichte FORM methodology – discover, describe, co-create, scale en sustain.

Bronnen:

Verhaert’s RICE-model

Er zijn maar weinig organisaties die de complexiteit van een overheidsorganisatie benaderen. Succesvol innoveren binnen een overheidsorganisatie is dan ook een utopie volgens sommigen. Het boek ‘Bouwen aan morgen‘ van Dany Robberecht en Stijn Smet doet een dappere poging om te komen tot een raamwerk voor innoveren binnen overheidsorganisaties. Het boek dat is gebaseerd op de RICE-methodiek uit 1980 van Paul Verhaert bestaat uit de drie stappen ideevorming, conceptontwikkeling en uitrol & opschalen. ‘Bouwen aan morgen’ is tot stand gekomen in een samenwerking tussen het A&O fonds Gemeenten, gemeente Utrecht en Verhaert – Masters in Innovation.

To be continued

Deze blog is een vervolg op ‘Leuk al die innovaties, maar hoe komen we tot executie?‘ dat ik eerder schreef en onderdeel uitmaakt naar de zoektocht naar succesvolle innovatie.

21 reacties

Beantwoord

Wat een goed geschreven, toegankelijke en informatieve blog! Ik ontdekte deze precies nadat ikzelf, voor een klant, een blog had geschreven n.a.v. een event over Lean Innovation. Een mooie cross-check van mijn eigen graafwerk en fijn al die praktijkvoorbeelden erbij. Thanks so much for sharing Marco!

Beantwoord

Beantwoord

Dank!

En inderdaad, dat plaatje kom ik idd ook regelmatig tegen in presentaties. Dank voor het toevoegen van deze link!

Beantwoord

Beantwoord

Dit geeft een goed overzicht van de verschillende stappen die nodig zijn om de time2market te verkorten, dat is in ieder geval mijn benadering (www.time2marketsprints.com). Veel bedrijven denken dat het agile werken de oplossing is maar vergeten dan de eerste twee stappen.

Beantwoord

Beantwoord

Profielfoto
Gertjan Grimbergen op schreef:

Dank Marco ! Zeer informatief. Ik ga je blog in de gaten houden 🙂
Zelf heb ik nog een 4e stap toegevoegd. Voor elk bedrijf (MKB) moet je eerst een strategische visie ontwikkelen alvorens aan de slag te gaan met innovatie. Ik gebruik hiervoor een uitgebreide Business model Canvas met interne en externe analyses met een SWOT. Aan de voorkant moet al goed afgebakend worden en de risico’s helder zijn. Innoveren moet niet een doel op zich zijn. Er zijn meerdere wegen naar groei !
Skills is de succesfactor van alle innovatie. Dus die heeft mijn voorkeur.
Succes met het vervolg!

Beantwoord

Beantwoord

Ken ik zeker Harald en ga de VOORT of FORTH-methode ook nog toevoegen aan dit lijstje. Ben alleen nog op een goed voorbeeld dat ik kan delen waar de methode ook succesvol is toegepast. Mocht je suggestie hebben dan hoor ik het graag!

Beantwoord

Beantwoord

Beantwoord

HEMA:

Currently, HEMA is one of many retailers that is facing challenges coming from the Corona crisis. During this turbulent time, it is crucial that organisations are capable of moving fast and adapting to new regulations and opportunities. HEMA is responding rapidly and experimenting new propositions on a weekly basis. This article is the first of a 5-part series about our collaboration with HEMA’s digital innovation lab. In these articles, I will discuss what we worked on over the past year and why we think our collaboration was a great success.

Beantwoord

Professor Kees Dorst en André Schaminée van TG hebben begin maart hun essay gepubliceerd waarin ze hun inzichten geven over Design Thinking binnen de Overheid. Ze leggen hierin uit hoe design thinking werkt om op transities in te spelen en delen ze hun ervaringen en kennis met design thinking:

https://www.twynstragudde.nl/inzichten/design-thinking-binnen-de-overheid

Belangrijke lessen uit het rapport zijn onder meer:
— Werk vanuit de waarden en drijfveren van betrokkenen
— Kies de juiste aanpak voor de juiste vraag
— Schakel slim tussen verschillende samenwerkingsrollen
— Verbind de leefwereld met de systeemwereld
— Ontwikkel een strategie voor competentie-opbouw in je organisatie
— Herken de expertmomenten in het proces
— Realiseer je dat door het toepassen van design thinking voor beleidsmedewerkers,
communicatieadviseurs en bestuurders de werkpraktijk verandert.

Beantwoord

En zo leer je iedere dag bij, vandaag een koude, maar mooie wandeling gemaakt met Anja Overdiek waarin we het oa hebben gehad over het double diamond design process model. Voor mijn gevoel de vertaling van de eerste twee fasen in het innovatieproces:

Bron: Dan Nessler

Beantwoord

Beantwoord

Beantwoord

Ruim een jaar geleden besloot Achmea Schade Bedrijven om samen met BlinkLane Consulting haar innovatieproces te structureren door middel van het Continuous Innovation (COIN) Framework. De aanleiding was het grote aantal initiatieven maar het gebrek aan concrete uitkomsten, gecombineerd met een bedrijfsbreed gevoel van ‘we komen er maar niet aan toe’.

https://www.consultancy.nl/nieuws/34216/van-1000-ideeen-naar-continuous-innovation-bij-achmea-schade

Beantwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (978)
Contact