Waar staan we met wet- en regelgeving op AI in Europa, China en de VS?

door Marco Derksen op 14 mei 2023

Het is inmiddels wel duidelijk dat er een golf van nieuwe AI-toepassingen aankomt (voor zover die er al niet is). De roep om wet- en regelgeving op AI wordt steeds groter, maar wat is nu eigenlijk de stand van zaken in Europa, China en de VS?

Een kort overzicht:

Europa

De Europese Unie werkt aan de AI Act, wat waarschijnlijk de eerste uitgebreide wetgeving ter wereld zal zijn die deze technologie reguleert. Onder de voorstellen zullen AI-systemen worden geclassificeerd op basis van hun waargenomen risiconiveau, van laag tot onacceptabel. Overheden en bedrijven die deze AI-systemen gebruiken, zullen verschillende verplichtingen hebben, afhankelijk van het risiconiveau. Het wetsvoorstel wordt in juni in stemming gebracht in het Europees Parlement voordat de definitieve voorwaarden worden overeengekomen in gesprekken met vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie. Nadat de voorwaarden zijn vastgesteld en de wet van kracht wordt, is de verwachting dat er een overgangsperiode van ongeveer twee jaar zal komen om de betrokken partijen in staat te stellen zich aan de regels te houden.

In de blog Europese wet op AI: waar staan we nu? probeer ik de ontwikkelingen van de Europese wet op AI bij te houden.

China

In China hebben autoriteiten al zes jaar ervaring met het opbouwen van AI-regulatie sinds ze in 2017 een Next Generation Artificial Intelligence Development Plan lanceerden. Ze gebruiken regulering als een vorm van industriebeleid, naast traditionele subsidies. China heeft regels voor AI die regelen wat bedrijven in China doen met AI, maar weinig mensen in het Westen geloven dat ze de absolute macht van de Chinese regering zullen inperken. De Chinese autoriteiten hebben sinds 2021 elke paar maanden regels uitgerold, waaronder een nationale privacywet of de Personal Information Protection Law (PIPL) en een Code of Ethics for New-generation Artificial Intelligence.

De Amerikaanse nieuwssite Axios heeft een aardig overzicht van de ontwikkelingen in China.

Verenigde Staten

In de VS loopt de regering-Biden achter op zowel China als Europa als het gaat om AI-veiligheidsmaatregelen. Terwijl functionarissen in Washington praten over het leveren van gebruikersrechten en CEO’s aansporen om risico’s te beperken, leveren Beijing en Brussel daadwerkelijk wet- en regelgeving en beperken ze risico’s.

Sommige insiders in de tech-industrie zien regulering als een belemmering voor de snelle ontwikkeling van AI, dus velen beschouwen de voorsprong van China en Europa op dit gebied als een voordeel voor de VS. Of het een voordeel of een nadeel is om voorop te lopen met wet- en regelgeving op het gebied van AI hangt uiteraard af vanuit welk perspectief je het bekijkt:

Voordelen:

  • Bescherming van gebruikers en samenlevingen: Regelgeving kan helpen bij het beschermen van individuele rechten en privacy, en kan ook helpen om maatschappelijke risico’s te beperken die samenhangen met AI, zoals bias, discriminatie en misbruik van persoonlijke gegevens.
  • Vertrouwen in de technologie bevorderen: Als AI-toepassingen goed gereguleerd zijn, kan dit het publiek meer vertrouwen geven in het gebruik van deze technologieën.
  • Industriestandaarden vaststellen: Door voorop te lopen met regelgeving, kan een land of regio een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van internationale normen en beste praktijken voor AI.

Nadelen:

  • Belemmering voor innovatie: Te strenge of vroegtijdige regelgeving kan innovatie belemmeren door het creëren van belemmeringen voor onderzoek en ontwikkeling. Dit kan vooral het geval zijn als de regels te star of onduidelijk zijn.
  • Risico’s van overregulering: Er is een risico dat overregulering de concurrentie kan beperken, vooral als kleinere bedrijven of startups niet de middelen hebben om aan de regelgeving te voldoen.
  • Internationale concurrentiepositie: Als een land of regio strengere regels heeft dan andere, kan dit ertoe leiden dat bedrijven ervoor kiezen om hun AI-onderzoek en -ontwikkeling elders uit te voeren.

Eerlijk gezegd denk ik dat een verder gevorderde wet- en regelgeving voor AI vooral een voordeel is. Hebben we die les niet al geleerd bij de ontwikkelingen en het gebruik van sociale media? De tijd zal het leren, ondertussen blijf ik de ontwikkelingen op het gebied van AI met belangstelling volgen!

Foto: Marco Derksen

12 reacties

Profielfoto
Mark de Bruin op schreef:

Ik ben ook wel benieuwd hoe dit verder gaat. Mooi overzicht Marco. Denk wel dat het belangrijk is om spelregels vast te stellen. Een aspect waar ik nog weinig over hoor is eigenaarschap / eigendom bescherming etc. Waar je bij de intrede van internet nog wel eens wat had (als bedrijf) aan de databankenrecht (https://www.rvo.nl/onderwerpen/octrooien-ofwel-patenten/vormen-bescherming/databankenrecht). Maar hoe zit het met AI? Dat is vaak nieuwe informatie wat een combinatie is van meerdere bronnen.

Beantwoord

Beantwoord

Profielfoto
Ed Sander op schreef:

De ontwikkelingen in China zijn erg interessant. Wie iets verder kijkt dan de contentregulering die altijd aanwezig is in Chinese wetgeving treft een aantal interessante ideeën aan. Ik schreef vorig jaar een tweetal stukken over de regulering voor ‘recommendation’ algoritmes en synthetische media (deep fakes):

https://www.chinatalk.nl/is-china-showing-us-the-way-in-regulating-algorithms/
https://www.chinatalk.nl/europe-is-falling-behind-china-in-regulating-deepfakes/

Recent kwam daar een voorstel voor wetgeving m.b.t. AIGC bij. We schreven bij Techbuzz China een korte samenvatting (https://techbuzzchina.substack.com/p/baidus-ernie-bot-trying-to-ern-the)
op basis van de vertaling van Jeremy Daum (https://www.chinalawtranslate.com/en/gen-ai-draft/).

Zeer de moeite waard m.b.t. AI wetgeving is deze recente Sinica podcast:
https://thechinaproject.com/podcast/chinas-draft-regulations-on-generative-ai-with-kendra-schaefer-and-jeremy-daum/

Belangrijkste learning: laten we kijken wat bruikbaar is in de Chinese wetgeving en leren van hun ervaringen in handhaving i.p.v. alles simpelweg weg te wuifen als enge Chinese regelgeving.

Beantwoord

Beantwoord

Beantwoord

Het Witte Huis heeft een reeks nieuwe uitvoerende initiatieven gelanceerd voor de bevordering van een cultuur van verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie in de VS. De plannen bevatten onder andere een nationaal strategisch R&D-plan en aanbevelingen voor het onderwijs. “De federale overheid speelt een cruciale rol in deze inspanning, onder meer door slimme investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) die verantwoorde innovatie bevorderen en oplossingen aandragen voor de uitdagingen die andere sectoren niet alleen kunnen aanpakken”, aldus de samenvatting van het strategisch plan. In een artikel op NextGov worden de initiatieven verder toegelicht.

https://www.nextgov.com/emerging-tech/2023/05/white-house-releases-new-ai-national-frameworks-educator-recommendations/386691/

Beantwoord

De EU heeft in Brussel een voorlopig politiek akkoord bereikt over de AI Act. Dit zijn Europese eisen en kaders voor kunstmatige intelligentie: een digitale technologie die een steeds grotere rol speelt in de maatschappij en economie. Daarmee krijgt de juiste ontwikkeling van AI – gericht op economische kansen én het waarborgen van publieke waarden – in de EU en Nederland een belangrijke impuls.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/12/09/voorlopig-politiek-akkoord-eu-eisen-ontwikkeling-kunstmatige-intelligentie

Beantwoord

Beantwoord

Beantwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (993)
Contact