Benchmark man-vrouw verhoudingen in RvB’s en RvC’s

door Marco Derksen op 16 juli 2019

Deze week sprak ik in het kader van de digitale transformatie van organisaties over de noodzaak van diversiteit in de boardroom. Ik gaf aan dat ik wel eens onderzoek zou willen doen naar de samenstelling van RvB’s en RvC’s en dan met naar de diversiteit (man-vrouw, leeftijd, maar ook digitale achtergrond).

Nu blijkt dat Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, begin dit jaar in opdracht van de directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een vergelijkend onderzoek (pdf) heeft uitgevoerd naar de man-vrouwverhouding in de top van Nederlandse bedrijven.

Atria heeft daarbij gekeken naar het aandeel vrouwen in de raden van bestuur (RvB) en raden van commissarissen (RvC) van de 200 grootste Nederlandse bedrijven. De in februari 2018 gepubliceerde Top 500 Grootste Bedrijven van Elsevier vormt de basis voor de selectie van bedrijven. Per bedrijf is bekeken of deze valt onder de Wet bestuur en toezicht. Bedrijven die onder deze wet vallen, zijn vanwege het “pas toe of leg uit” principe verplicht om in hun jaarverslag te reflecteren op het aandeel vrouwen in de RvB en RvC.

Aan de hand van de jaarverslagen is per bedrijf data verzameld. Data over de omvang van de besturen, het aantal vrouwen in de besturen en het aandeel vrouwen in de besturen. Van 90 bedrijven is geen jaarverslag te vinden via de website van het bedrijf of via de Google search. Of de informatie betreffende de man-vrouwverhoudingen in RvB en RvC in de jaarverslagen is onduidelijk, onvolledig, of geheel ontbrekend.

Op basis van de verzamelde data van 110 bedrijven (waarvan wel informatie was gevonden), is vervolgens een vierdeling gemaakt, waaruit bleek dat:

  • 13 bedrijven volledig aan het streefcijfer van 30% vrouwen in de raad van bestuur en de raad van commissarissen voldoen;
  • 9 bedrijven aan 30% vrouwen in raad van bestuur voldoen, maar niet aan het wettelijk streefcijfer voor het aandeel vrouwen in de raad van commissarissen;
  • 28 bedrijven aan 30% vrouwen in raad van commissarissen voldoen, maar niet voldoen aan de 30% vrouwen in de raad van bestuur;
  • 60 bedrijven minder dan 30% vrouwen in de raad van bestuur en raad van commissarissen hebben.

De benchmark werd op 8 maart 2019 gelanceerd. Het eindrapport (pdf) bevat naast de benchmark een overzicht van de media impact die de benchmark had nadat deze uitkwam.

Bron: Atria

2 reacties

Diversiteit en inclusie zijn noodzakelijk voor succesvolle bedrijfsvoering:
https://www.topvrouwen.nl/nieuws/‘diversiteit-en-inclusie-zijn-noodzakelijk-voor-succesvolle-bedrijfsvoering’

Een al wat ouder onderzoek naar diversiteit binnen de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen:
https://www.mccg.nl/download/?id=804

In dit onderzoek komen de volgende met elkaar samenhangende vragen aan de orde:

  • In hoeverre is er volgens de internationale wetenschappelijke literatuur een verband te leggen tussen de diversiteit in de samenstelling van raden van commissarissen of boards of directors en ondernemingsprestaties?
  • Op welke wijze heeft de diversiteit in de samenstelling van raden van commissarissen zich in het afgelopen decennium ontwikkeld binnen de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen?
  • In hoeverre streven de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen naar een hogere diversiteit in de samenstelling van de raden van commissarissen?

Annet Aris over diversiteit:
https://managementscope.nl/magazine/artikel/1225-annet-aris-diversiteit-juiste-criteria

Beantwoord

Beantwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (978)
Contact