UWV Kennisverslag over nieuwe technologie en werk

Technologische ontwikkelingen zoals robotisering en automatisering hebben gevolgen voor de banen en beroepenstructuur op de arbeidsmarkt. Banen verdwijnen en veranderen, dit heeft gevolgen voor werkenden en werkzoekenden. TNO heeft in opdracht van UWV een functieprofielenmethodiek ontworpen waarmee UWV veranderingen in functies in kaart kan brengen. Welke taken en competenties veranderen of verdwijnen als gevolg van technologische ontwikkelingen en welke blijven hetzelfde. Het TNO-rapport (pdf) en het UWV kennisverslag (pdf) zijn inmiddels online te downloaden.

Geef een reactie