Wat is het belang van bedrijfsopleidingen?

door Marco Derksen op 15 juli 2017

In 2015 bood 85 procent van de bedrijven haar medewerkers bedrijfsopleidingen aan. Vijf jaar eerder was dat nog 79 procent. De toename komt vooral voor rekening van kleine en middelgrote bedrijven aldus het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dat eerder deze week met nieuwe cijfers uit het Onderzoek Bedrijfsopleidingen publiceerde.

Bij bedrijfsopleidingen gaat het in verreweg de meeste gevallen om cursussen. Andere vormen zijn bijvoorbeeld begeleide training op de werkplek of bezoek aan conferenties, workshops, lezingen en seminars. Bedrijven gaven in 2015 gemiddeld 1,1 duizend euro aan cursussen per medewerker uit. Bij ruim 60 procent van de bedrijven zijn de cursussen gericht op beroepsgerelateerde vaardigheden.

Cruciale vraag is natuurlijk: wat is het belang van bedrijfsopleidingen? Welk effect hebben deze bedrijfsopleidingen op medewerker en organisatie? Bedrijven verbeteren hun concurrentiepositie door te investeren in ‘menselijk kapitaal’ stelde het CBS bij de aankondiging van het onderzoek. Dit gebeurt door middel van het opleiden van hun medewerkers. Voor de Nederlandse samenleving zijn deze investeringen van belang voor de werkgelegenheid en het stimuleren van de economische groei. Bedrijven spelen hiermee een belangrijke rol in het oplossen van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt.

Blijft de vraag staan, wat is het effect? Iemand enig idee of hier (wetenschappelijk) onderzoek naar is gedaan?

3 reacties

Profielfoto
wrubens op schreef:

De meeste onderzoeken naar effectiviteit van opleiden zijn binnen het hoger onderwijs uitgevoerd. Of bedrijfsopleidingen effectief zijn heeft -net als bij hoger onderwijs- met een groot aantal factoren te maken, waaronder de gehanteerde didactiek en de professionaliteit van de opleider. Verder laat onderzoek zien dat succesvolle bedrijven betrekkelijk veel investeren in leren en ontwikkelen. Het is echter niet duidelijk of men succesvol is omdat men veel investeert in leren en ontwikkelen.

Beantwoord

Uit Het belang van scholing (pdf) van K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada (2009):

Een verhoging van de investeringen in scholing wordt als een belangrijke beleidsprioriteit gezien. Dat werd onlangs nog eens benadrukt door de Commissie- Bakker. Wat weten we van het effect van dergelijke investeringen en wie is verantwoordelijk? Veel studies concluderen dat de individuele baten van scholing hoog zijn, maar dat de maatschappelijke baten daar niet of nauwelijks van afwijken. Vanuit dat perspectief is er dus weinig aanleiding voor overheidsingrijpen. Sociale partners zijn aan zet. Aan de andere kant zijn er ook duidelijke aanwijzingen dat scholing een positief effect heeft op de arbeidsparticipatie in het algemeen en in het bijzonder die van ‘kwetsbare groepen’. Dat rechtvaardigt wél een stimulerende rol van de overheid. De deelname aan scholing in Nederland blijft achter bij de beleidsambities en ook bij de deelname in een aantal andere landen. Het bestaande instrumentarium om scholing te bevorderen blijkt niet voldoende effectief.

Er is sindsdien vanuit overheid, maar ook vanuit het bedrijfsleven flink geinvesteerd in opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Met wisselend succes. Actuele cijfers zijn te vinden via CBS.

Cijfers over het effect blijken lastiger te vinden. We komen dan al snel uit op de internationale publicaties van Investors in People. In Nederland stuitte ik op onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) (Universiteit van Maastricht) naar de effecten van de opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Zo lezen we in het rapport Loont het Investeren in het Personeel? (pdf) uit 2003 het volgende over het effect van scholingsdeelname van het personeel op de bedrijfsprestaties:

Met behulp van een panelbestand van Nederlandse bedrijven (>10 werknemers) worden de opleidings- inspanningen gerelateerd aan de bedrijfsprestaties. Daarbij is geen rekening gehouden met de duur en de inhoud van de verschillende opleidingen. De bedrijfsprestaties worden op drie verschillende manieren gemeten, te weten: de winst per medewerker, de ‘return on sales’ en de gemiddelde productiviteit per werknemer, gemeten door de gemiddelde verkopen per medewerker. Uit de analyses blijkt dat voor alle gebruikte prestatiemaatstaven, de bedrijfsprestaties duidelijk samenhangen met de opleidingsinspanningen. Uit de analyses blijkt dat wanneer het gemiddeld aantal cursussen per medewerker met één stijgt, de gemiddelde winst per mede- werker met rond de € 12.500 toeneemt terwijl de productiviteit met ongeveer € 57.000 stijgt. De return on sales blijkt bij een dergelijke toename in cursusdeel- name met rond de 0,37% toe te nemen.

To be continued

Beantwoord

Beantwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (967)
Contact