Digitale transformatie van provincie Zuid-Holland

door Marco Derksen op 7 april 2022

Zuid-Holland is met 52 gemeenten, ruim 3,6 miljoen inwoners en bijna 500.000 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven één van de meest dichtbevolkte en geïndustrialiseerde gebieden ter wereld. In 2016 is samen met de regio en econoom Jeremy Rifkin aan de Roadmap Next Economy (RNE) gewerkt voor de Provincie Zuid-Holland. De RNE geeft aan dat er een belangrijke opgave ligt voor de provincie Zuid-Holland als het gaat om digitalisering en verduurzaming. Mede op basis van de RNE is de Provincie Zuid-Holland in 2019 gestart met een Programma Digitale Economie dat bestaat uit 4 sporen: Digitale Connectiviteit (5G en glasvezel), Digitale Innovatie (AI, MKB, Quantum, Smart City) Digitale Kennis en Vaardigheden (Human Capital, MKB werkplaatsen) en het spoor Cybersecurity.

De digitale transformatie van de samenleving vraagt om een herijking van de rol van de overheid. Ook van de Provincie Zuid-Holland. Omdat we niet precies weten hoe en wat er gaat veranderen, vereist het een andere mindset op alle niveaus en zullen we in voorkomende gevallen zaken anders moeten organiseren. Niet meer of beter, maar anders.

Om de digitale transformatie breed in te bedden besloot het provinciebestuur een aantal jaren geleden dat het een centrale rol moest vervullen, vertelt Jan van Ginkel, loco-provinciesecretaris en concerndirecteur van de provincie Zuid-Holland aan mt/sprout: “Het alternatief is dit niet doen. En dan heb je binnen de kortste keren geen rol meer. Maar als wij onze datapositie op orde hebben, zijn we een goede partij voor veel organisaties. De hele energietransitie bijvoorbeeld vaart op datatechnologie. Als je daar niet op inspeelt, krijg je weinig voor elkaar.”

Data speelt inderdaad een cruciale rol als het gaat om de digitale transformatie van de samenleving. Technologie en data is echter maar één kant van het verhaal, de andere kant gaat over hoe anders te organiseren. Over mensen, over gedrag en over samenwerken. Een mogelijke manier om anders te organiseren is middels digitale platformen. In opdracht van Provincie Zuid-Holland hebben platformexeprt Martijn Arets en ik het afgelopen jaar een eerste verkenning gedaan naar de mogelijkheden van de provincie als een platform. Over die verkenning en de mogelijke meerwaarde van digitale platformen om samen met partners de doelmatigheid van provincies te vergroten, hebben we het artikel ‘De rol van provincie in de platformeconomie‘ (pdf) geschreven en zijn Jan van Ginkel, Martijn Arets en ik eerder geïnterviewd voor iBestuur.

Van Ginkel is ervan overtuigd dat het platformconcept de komende jaren aan urgentie wint. Maar hij erkent ook dat het nog best ingewikkeld is om te bedenken hoe een platform bij de overheid er uit zou moeten zien terwijl de politieke en bestuurlijke rol ook moet blijven bestaan. “Natuurlijk worstel ik ook met bijvoorbeeld de ogenschijnlijke tegenstelling tussen verticaal en horizontaal organiseren. De overheid is verticaal georganiseerd in beleidssilo’s terwijl vraagstukken juist een horizontaal karakter hebben. Ik heb veel overtuigingen, maar ik heb nog meer vragen” aldus Van Ginkel tegen iBestuur.

Ondanks die vragen vindt Van Ginkel het platformmodel iets waar je niet te lang over moet praten of filosoferen. Het is nu een relevant antwoord op complexiteit, zo stelt hij. “Het doel van dan het platformmodel is dat je op basis van data beslissingen over complexe vragen beter onderbouwt en samen met je partners kunt nemen.”

Weet niet of ik het helemaal eens ben met die laatste uitspraak, maar dat je er niet alleen over moet praten of filosoferen kan ik alleen maar beamen. Tijd om er ook echt mee aan de slag te gaan. De komende periode mogen Martijn Arets en ik als een soort van expeditieleiders de platformexpeditie van de Provincie Zuid-Holland begeleiden die hopelijk zal leiden tot een beter beeld hoe een platform er bij de overheid zou moeten zien. Of beter nog, zal leiden tot concrete uitwerking van hoe dat er uit ziet.

To be continued…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (978)
Contact