Pijlers voor succesvolle digitale transformatie: Mensen, Acties, Samenwerking en Technologie (MAST)

door Marco Derksen op 2 maart 2018

Uit The Digital Transformation PACT, een wereldwijd onderzoek dat Fujitsu vorig jaar uitvoerde onder 1.625 bedrijven, blijkt dat organisaties moeite hebben met de vier strategische elementen die noodzakelijk zijn voor digitale transformatie. Maar liefst 1 op de 4 van de ondervraagde organisaties had de afgelopen twee jaar te kampen met een mislukt digitaal project, dat gemiddeld een verlies van 555.000 euro betekende. Bijna driekwart van de ondervraagde bedrijven geeft daarbij toe over te weinig digitale vaardigheden te beschikken. Wat kunnen we bij de implementatie van de smart industry-agenda hier in Nederland nu van leren?

Digitalisering is één van de belangrijkste factoren voor de ontwikkeling van de Nederlandse industrie. Om te zorgen dat de Nederlandse industrie ook voldoende profiteert van de kansen van digitalisering is sinds 2014 een coalitie van partijen actief onder de noemer van Smart Industry. In andere landen worden hiervoor termen als Industrie 4.0 en Industrial Internet gebruikt. Deze ontwikkeling biedt voor bedrijven nieuwe mogelijkheden om hun productieproces te optimaliseren, slimme en gepersonaliseerde producten te ontwikkelen en hun businessmodel aan te passen door diensten toe te voegen aan hun producten.

Vanuit de overheid zijn er inmiddels verschillende programma’s om de Nederlandse industrie daarin te stimuleren en faciliteren (waaronder de eerder genoemde implementatieagenda smart industry). Maar wat kunnen we nu leren van de digitale transformatietrajecten uit het verleden?

Hoewel bedrijven het belang van digitale transformatie inzien, blijven organisaties moeilijkheden ondervinden om de noodzakelijke elementen voor een succesvolle digitalisering met elkaar in evenwicht te brengen blijkt uit The Digital Transformation PACT, een wereldwijd onderzoek dat Fujitsu vorig jaar uitvoerde onder 1.625 bedrijven. Van de bedrijven die zijn ondervraagd, heeft één op de drie (33%) in de voorbije twee jaar een project geannuleerd met als gevolg een verlies van € 423.000, terwijl een op vier (28%) door een mislukt project € 555.000 verlies heeft geleden. Bijna driekwart van de ondervraagde bedrijven geeft daarbij toe over te weinig digitale vaardigheden te beschikken.

Het realiseren van digitale transformatie gaat om veel meer dan enkel technologie. In het onderzoek gaat Fujitsu na hoe bedrijven presteren in verhouding tot de vier strategische elementen die nodig zijn om digitaal te transformeren: People, Actions, Collaboration en Technology (PACT) of in het Nederlands: Mensen, Acties, Samenwerking en Technologie (MAST). Organisaties erkennen het belang van digitale transformatie: de meerderheid (46%) heeft al transformatieprojecten uitgevoerd, terwijl 86% aangeeft van plan te zijn om hun bedrijf de komende twaalf maanden technologisch te vernieuwen. Toch blijven bedrijven moeilijkheden ondervinden met de vier MAST-pijlers.

Mensen
Voor wat betreft de aanpak van de mensen die betrokken zijn bij de digitale transformatie, onderneemt de overgrote meerderheid van de ondervraagden (90%) stappen om hun toegang tot digitale expertise te vergroten. 70% van hen geeft toe dat hun organisatie een groot gebrek aan digitale vaardigheden heeft. Zo zegt 80% dat een gebrek aan vaardigheden het grootste obstakel is om hun cyberveiligheid te verhogen. Wat de toekomst betreft, zullen vaardigheden een belangrijke bedrijfskwestie blijven; 93% zegt dat het bijscholen van personeel de komende drie jaar van vitaal belang zal zijn voor het succes van hun organisatie, terwijl 83% denkt dat er tegen 2020 andere vaardigheden nodig zullen zijn onder invloed van artificial intelligence. Het onderzoek gaat helaas niet specifiek in op de vraag welke digitale vaardigheden nu nodig zijn voor succesvolle digitale transformatie van een organisatie.

Acties
Kijken we naar de acties, met andere woorden de processen en gedragingen die nodig zijn om digitale transformatie te doen slagen, dan zeggen negen van de tien ondervraagden (90%) dat hun organisatie een duidelijk omschreven digitale strategie heeft, terwijl 83% ervan overtuigd is dat de andere bedrijven weten wat die strategie inhoudt. Driekwart (74%) zegt echter dat projecten die opgestart worden, vaak geen link hebben met de overkoepelende bedrijfsstrategie, terwijl 72% zegt dat digitale schaduwprojecten de enige manier zijn om een zinvolle innovatie te realiseren in onderdelen van de organisatie. Van cruciaal belang is dat twee derde (66%) zegt dat de kosten verbonden aan een mislukt project hen ervan weerhield om in de toekomst aan digitale transformatie te doen.

Samenwerking
Bedrijfsleiders zetten positieve stappen naar samenwerking, en de meesten van hen voeren gezamenlijke projecten uit of zijn van plan (63%) dat te doen met partners zoals technologie-experts (64%) en bestaande klanten (42%). Verrassend genoeg zou 79% zelfs bereid zijn om gevoelige informatie te delen in het kader van deze gezamenlijke projecten. 73% geeft echter aan dat een gebrek aan onmiddellijk succes al snel het einde van hun strategische partnerschappen zou betekenen.

Technologie
En wat technologie betreft, zijn organisaties van plan om een breed scala aan systemen in te voeren: het komende jaar wil meer dan de helft cyberveiligheid (52%) of het Internet of Things (51%) introduceren, op de voet gevolgd door cloud computing (47%) en artificial intelligence (46%). Ondervraagden zijn zich bewust van het disruptieve effect van technologische verandering, want 86% zegt dat het vermogen om te veranderen cruciaal zal zijn om de komende 5 jaar te overleven. 71% maakt zich echter zorgen over het vermogen van hun organisatie om zich aan te passen aan technologieën zoals artificial intelligence.


Het is inmiddels wel duidelijk dat succesvolle digitale transformatie om veel meer gaat dan enkel technologie. Sterker nog, onderzoek na onderzoek toont aan dat het succes voor een groot deel afhankelijk is van menselijke aspecten, zoals in dit onderzoek van mensen, acties en samenwerking. De boodschap uit dit (en andere onderzoeken) is dan ook: investeer eerst in mensen, daarna in technologie. Of nog beter, probeer de juiste balans te vinden. Dat vraagt bewustzijn, visie en daadkracht van bestuurders en ondernemers. Misschien is leiderschap daarom ook wel de belangrijkste succesfactor voor digitale transformatie!

Deze kwantitatieve studie werd in juli en augustus 2017 uitgevoerd door het onafhankelijke studiebureau Censuswide. 1.625 topkaderleden in middelgrote tot grote ondernemingen in de openbare sector, financiële sector, kleinhandel en productie werden onderzocht. Alle respondenten hadden ofwel al een digitaal transformatieproject afgeleverd, ofwel interesse getoond om dat in de toekomst te doen. De steekproefgrootte per land: Australië (153), China (150), Finland en Zweden (150), Frankrijk (150), Duitsland (151), Hongkong (50), Ierland (20), Italië (150), Japan (150), Singapore (50), Spanje (151), Verenigd Koninkrijk (150) en de
Verenigde Staten (150). Helaas is Nederland in dit onderzoek niet meegenomen.

Bron: Whizpr.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (990)
Contact