Twitter is onverbiddelijk voor oprichter Alpe d'HuZes

door Marco Derksen op 25 augustus 2013

Oprichter Alpe d'HuZes bracht 1,6 ton in rekening (Bron: NRC)
Vrijdagmiddag 23 augustus om 12:44 uur komt NRC.nl met het bericht dat Coen van Veenendaal, één van de oprichters van de succesvolle fondsenwervingsorganisatie Alpe d’Huzes in één jaar via de stichting Inspire2Live 160.000 euro aan management fees in rekening heeft gebracht. Het verwijst daarbij naar een artikel van Frederiek Weeda en Jeroen Wester in de printuitgave van NRC Handelsblad die zich hebben gebaseerd op de recent gepubliceerde jaarcijfers van Inspire2Live (zie bovenstaande foto).

Al snel wordt het bericht overgenomen door de websites van Wegener Media en verschijnen de eerste kritische berichten op Twitter. Opmerkelijk is dat ene @marktwain2 eerder is dan @nrc zelf. Menno van Winden is één van de eersten die zowel op Twitter als Facebook enorm teleurgesteld is en felle kritiek heeft op Van Veenendaal. Op dat moment overheerst vooral de verbazing en de teleurstelling en wachten betrokkenen als @TeamThalent op een officiële reactie van Alpe d’HuZes.

Vanaf 13:15 uur volgen ook andere media als RTL Nieuws, Telegraaf.nl (400+ reacties) en Nieuwsuur. Vanaf dat moment worden de reacties op Twitter ook feller en persoonlijker. Men is vooral verontwaardigd over het ‘graaigedrag’ van Coen van Veenendaal dat haaks staat op het anti-strijkstokbeleid van Alpe d’HuZes. Hilarisch is overigens het bericht op Geenstijl dat blijkbaar de scoop had gemist en het daarom maar over een andere boeg gooit en zich opwindt over het NRC, de krant van verontwaardigd Nederland.

Zelf lees ik het bericht over Alpe d’HuZes pas rond 15:00 uur en op dat moment is Coen van Veenendaal op Twitter al veroordeeld terwijl hijzelf en de betrokkenen organisaties nog steeds niet officieel hebben gereageerd. Via @jobjan lees ik dat Johan van der Waal, voorzitter van Alpe d’HuZes, zich distantieert van de declaraties van Coen van Veenendaal. Om 16:38 uur licht Van der Waal het standpunt van het bestuur van Alpe d’HuZes toe in de radio-uitzending van Knooppunt Kranenbarg. De online discussie over het onderwerp heeft op dat moment een hoogtepunt bereikt met enkele honderden berichten per uur op Twitter. MedicalFacts is op dat moment één van de weinige websites dat een genuanceerde analyse geeft.

Het duurt dan nog tot na 18:00 uur voordat het bestuur van Alpe d’HuZes ook een verklaring geeft op haar eigen website opgevenisgeenoptie.nl. Op Twitter wordt positief gereageerd op het feit dat het huidige bestuur zich distantieert van de handelswijze van de oprichter en voormalige voorzitter van Alpe d’HuZes. Tegelijkertijd worden ook kritische vragen gesteld waarom het huidige bestuur niet eerder aktie heeft genomen.

Verklaring Alpe d'HuZes

Vrijdagavond komt RTL Nieuws nog met een korte samenvatting van het nieuws waarin ook enkele tweets van die middag worden getoond. Op Twitter blijven de reacties hard en vaak ongenuanceerd. Op Facebook druppelen op dat moment de eerste steunbetuigingen aan Coen van Veenendaal binnen. Op dat moment hebben zowel de stichting Inspire2Live als Coen van Veenendaal zelf nog steeds niet gereageerd op de beschuldigingen.

Op zaterdag lijkt de discussie op de sociale media te zijn afgenomen ondanks enkele blogs zoals die van Jan Dijkgraaf en de berichtgeving in dagbladen als Trouw en Volkskrant. Zaterdagmiddag om 15:29 uur reageert Klaas Veenbaas, tot april 2012 bestuurslid van Alpe d’HuZes, vanaf zijn vakantie-adres in Italié op Facebook waarin hij fel uithaalt naar de media maar vooral naar het huidige bestuur van Alpe d’HuZes dat volgens hem wel degelijk op de hoogte was van de gang van zaken:

Ik denk dat we allemaal die nu op Facebook op berichten omtrent @alpedhuzes reageren, hetzelfde willen (alleen mijn twijfels heb ik over de journalist van NRC en de verder bijna blind volgende pers) en dat is van kanker een chronische ziekte maken. Bizar vind ik sommige ongenuanceerde reacties, maar des te schaamtelozer is hoe het bestuur van Alpe d’HuZes haar oprichter Eric Coen Van Veenendaal een dolk in de rug probeert te steken, na een erg eenzijdige nieuwsverspreiding van de al jaren verzuilde pers. Door woorden als ‘geschokt’ en ‘distantiëren’ te gebruiken zet ze de negatieve toon met een nog hogere snelheid door en poogt naar mijn idee bijkans karaktermoord op Coen te plegen. Zeker de helft van dit bestuur was al sinds het toetreden van Coen in het programma Understanding Life (project van stichting Inspire2Live) op de hoogte van de toekenning van een beloning. Ikzelf was destijds Alpe d’HuZes bestuurlid en ieder bestuurslid en aan de bestuursvergaderingen deelnemende personen was tijdens diezelfde vergaderingen volledig op de hoogte. Dat de ogenschijnlijke dubbelrol van Coen mogelijk onhandig was, omdat het voor de buitenstaander op een verkwanseling kon lijken van het anti-strijkstok beleid maar het feitelijk niet is, hebben we destijds als bestuur aangegeven en is het toegestaan door door het bestuur.

De reactie van Klaas Veenbaas wordt honderden keren gedeeld en vele reacties volgen. Een duidelijke steunbetuiging aan Coen van Veenendaal maar niet alle reacties die daar op volgen zijn onverdeeld positief. Er heeft zich in de periode tussen het vertrek van Veenbaas als bestuurslid en nu blijkbaar meer afgespeeld in de organisatie van Alpe d’HuZes. Van Veenendaal reageert op dat moment voor het eerst publiekelijk met een korte reactie:

Ik volg veel van de discussies en bijt op mijn tong om niet te reageren. Uiteraard wil en ga ik dit doen, maar zoek een medium wat dat in al zijn nuances en in de juiste context doet. De social media lijkt daar nu even niet de juiste plek voor. Dus graag nog even geduld want uiteraard zal ik toelichting geven op hetgeen over mij geschreven en gezegd wordt.

Zaterdagavond laat volgen nog enkele reacties van Coen van Veenendaal op Facebook. Op Twitter en in andere media reageert hij vooralsnog niet. Zaterdagavond om 19:38 uur komt dan eindelijk een officiële verklaring van Inspire2Live over de betalingen aan Coen van Veenendaal:

Verklaring Inspire2Live

De verklaring van Inspire2Live wordt in de sociale media matig ontvangen en voor velen is het nog steeds niet duidelijk waarom de managementfee aan Coen van Veenendaal zo absurd hoog is geweest. De reacties op Twitter nemen inmiddels extreme vormen aan waarbij men vooral nog zit te wachten op een reactie van Van Veenendaal zelf:

Heftige en emotionele reacties op Coen van Veenendaal

Op zondag blijven de reacties op Twitter heftig en vragen steeds meer mensen zich af wanneer Coen van Veenendaal zelf komt met een verklaring. Volgens betrouwbare bron komt Van Veenendaal morgen (maandag) met een verklaring in de Volkskrant. De vraag is of hij dit niet veel eerder had moeten doen.

Waarom is Coen van Veenendaal niet vrijdag meteen gekomen met een goede verklaring? Had hij daardoor de heftigheid van de reacties op Twitter enerzijds maar ook de persoonlijke reactie van Klaas Veenbaas op Facebook anderzijds kunnen voorkomen? De late en ook tegenstrijdige reacties van Alpe d’HuZes en Inspire2Live tonen aan dat het fenomeen Alpe d’HuZes te groot is geworden voor een groep vrijwilligers. Ik hoop oprecht dat de imagoschade aan Alpe d’HuZes beperkt blijft en de beweging die is gestart om te strijden tegen kanker blijft bestaan. Daarvoor is het werk van Coen van Veenendaal en al die andere vrijwilligers in de afgelopen jaren te bijzonder en waardevol geweest.

Zelf heb ik opnieuw geleerd hoe hard en onverbiddelijk mensen op Twitter zijn. Ik ben vooral geschrokken van de emotionele en heftige reacties waarin iemand wordt veroordeeld nog voordat deze persoon is gehoord.

Update

Op zondagavond heeft het bestuur van Alpe d’HuZes na een bestuursvergadering de verklaring op haar website aangepast. Het bestuur betreurt ten zeerste de commotie die is ontstaan naar aanleiding van publicaties over betalingen aan oud-voorzitter Coen van Veenendaal en schrijft “Hij is in de social media neergezet als crimineel en zakkenvuller. Van deze kwalificaties nemen wij ten stelligste afstand.” Verder komt er een Raad van Toezicht en nieuwe statuten die onduidelijkheid in de toekomst moet voorkomen. Zodra de nieuwe statuten gepasseerd zijn zal het huidige bestuur terugtreden. De nieuwe Raad van Toezicht zal daarna nieuwe bestuursleden benoemen.

Aangepaste verklaring bestuur Alpe d'HuZes

Coen van Veenendaal reageert op maandagochtend 26 augustus in de Volkskrant en noemt het onhandig en naïef dat hij zich 1,6 ton heeft laten betalen voor zijn werk. Van Veenendaal verdedigt zich door te zeggen dat hij heel veel uren in de actie heeft gestoken en daardoor geen tijd had voor zijn trainings- en adviesbureau. Ook zegt hij dat de kritiek eenzijdig en ongefundeerd is. Hij zegt dat hij nu al 1,5 jaar zonder vergoeding werkt voor de stichting, de laatste tijd nog zo’n 10 uur per week. Van Veenendaal licht in het interview niet toe waarom het bedrag zo hoog is.

Interview Coen van Veenendaal (Bron: Volkskrant)

Enkele uren na het verschijnen van het interview met Coen van Veenendaal in de Volkskrant kan voorzichtig de conclusie worden getrokken dat het sentiment in de sociale media niet is veranderd. Vooral de regel ‘Hij is onhandig geweest. Ja, een beetje dom zelfs!’ lijkt alleen nog maar meer olie op het vuur te gooien. Vraag is overigens of dit een quote van Coen van Veenendaal zelf is, of dat het zo is opgeschreven door verslaggever John Schoorl van de Volkskrant. Feit is dat de reacties er vooralsnog niet minder op zijn geworden!

Reacties na interview in VK

Ondertussen is de media op zoek naar antwoorden en krijgt deze gebeurtenis aandacht in diverse dagbladen en radio-uitzendingen zoals Telegraaf.nl, HDC Media, ED, Omroep Gelderland, Mediaforum, BNR Lunchtime en Stand.nl. De vragen van de media hebben vooral betrekking op hoeveel vertrouwen men nog heeft in Alpe d’HuZes en gerelateerde goede doelenorganisaties als KWF Kankerbestrijding. Deze laatste gaat collectanten die binnenkort namens de stichting langs de deur gaan alvast uitleg geven over de affaire rond oud-Alpe d’HuZesvoorzitter Coen van Veenendaal. Ze krijgen te horen hoe ze het best op negatieve opmerkingen kunnen reageren (via: NOS). Achter de schermen probeert de media een antwoord te krijgen op de vele vragen die er zijn rondom de besteding van de subsidiegelden.

Screen Shot 2013-08-26 at 5.54.28 PM

Opmerkelijk is de subtiele verschuiving in het standpunt van het bestuur van Alpe d’HuZes. Daar waar deze zich vrijdag nog heel resoluut distantieerde van het declaratiegedrag van Coen van Veenendaal, zien we op zondagavond een aangepaste verklaring op de website en nuanceert voorzitter Johan van der Waal zich op maandag in het interview met Stand.nl. Overigens zegt Van der Waal niets anders dan vrijdag, het gaat om de nuancering die ook door de luisteraars van Stand.nl niet wordt begrepen. Een ruime meerderheid (62 procent) is het dan ook oneens met de stelling en vindt dat zowel Coen van Veenendaal als het bestuur onjuist heeft gehandeld. In juni van dit jaar – na de discussie over de besteding van onderzoeksgelden Alpe d’HuZes – was het standpunt van de luisteraar nog precies omgekeerd!

Coen van Veenendaal in RTL Late Night

Op maandagavond is Van Veenendaal te gast bij de eerste uitzending van RTL Late Night met Humberto Tan. De vraag is of Van Veenendaal daar de imagoschade aan hem en de organisatie heeft kunnen veranderen. Twitter is opnieuw onverbiddelijk. Bij velen heeft hij het gevoel van wantrouwen niet weg kunnen nemen en volgens sommigen vertelt hij maar een deel van het verhaal. Wel is voor het eerst het aantal negatieve en positieve reacties op Twitter redelijk in balans.

Op dinsdagochtend 27 augustus lijkt de grootste media-aandacht voorbij. Wel komt nog het nieuws dat KWF en het bestuur van Alpe d’HuZes op de hoogte waren van de betaling aan Coen van Veenendaal (zie bijv. NOS.nl). Feitelijk geen nieuws omdat dit vrijdag al bekend was. Waar het in de discussies vooral om ging was dat de hoogte van de declaraties nog niet bekend waren. Die zijn namelijk pas bij publicatie van de jaarverslagen naar buiten zijn gekomen.

De laatste les voor mij, en daarmee sluit ik de analyse van deze case, is dat de media bewust of onbewust een enorme rol hebben gespeeld in de imagodeuk die het Alpe d’HuZes heeft opgelopen. Met name NRC en Nieuwsuur hebben met de berichtgeving op vrijdag al vroeg de toon gezet van het publieke debat. De ongenuanceerde reacties op Twitter hebben die toon alleen nog maar versterkt. De reactie van Klaas Veenbaas op Facebook was als olie op het vuur en heeft vervolgens de voor- en tegenstanders van Coen van Veenendaal nog verder gepolariseerd.

Op basis van de uizendingen van Stand.nl kunnen we stellen dat het imago van de stichting met ruim 20 procent is gedaald. We zullen moeten afwachten wat dit betekent voor de toekomstige giften aan KWF en stichting Alpe d’HuZes. Voor de laatste is het belangrijk dat ze nu snel komen met een nieuwe, professionele organisatiestructuur met mensen die het vertrouwen terugwinnen van alle betrokkenen.

Epiloog
Na dinsdag dacht ik eerlijk gezegd dat ik de analyse zou kunnen sluiten maar helaas lijkt het nog een staartje te krijgen. Op woensdagochtend 28 augustus komt Telegraaf.nl met het ongenuceerde artikel ‘Meer graaiers Alpe d’HuZes’. Naast Coen van Veenendaal hebben namelijk ook Jan Gerrit Schuurman en Rob Snelders betaald gekregen voor hun aktiviteiten. Niet vanuit stichting Alpe d’HuZes zoals Telegraaf suggereert, maar vanuit de stichting Inspire2Live. Geen nieuws, dit was immers al bekend voor iedereen die de afgelopen dagen het nieuws heeft gevolgd. Toch heeft het bericht van de Telegraaf opnieuw een enorm effect op het negatieve sentiment over stichting Alpe d’HuZes en dan met name de betrokken personen dat zelfs leidt tot doodsbedreigingen.

Doodsbedreigingen na bericht in Telegraaf

Op woensdagmiddag volgt o.a. NRC.nl met het bericht dat stichting Alpe d’Huzes de banden doorsnijdt met stichting Inspire2Live. Opnieuw oud nieuws omdat die beslissing al werd genomen in januari van dit jaar toen de stichting besloot de statuten te wijzigen.

Het is tijd dat de stichting Alpe d’HuZes en Inspire2Live nu heel snel komen met het volledige en duidelijke verhaal op hun websites (zoals KWF dat wel heeft gedaan). Als ze dat niet doen dan vrees ik dat we de komende tijd dit soort oprispingen van de media kunnen blijven verwachten en dat zal het imago van de stichting en alle betrokkenen geen goed doen. Woensdag begin van de avond doet Johan van der Waal, voorzitter van stichting Alpe d’HuZes, een poging met een videoboodschap op YouTube. Later op de avond volgt een livechat op Twitter en Facebook (via: NHD) en komt ook Inspire2Live met een aanvullende toelichting op haar website.

Op donderdag en vrijdag is het opmerkelijk rustig in de social media. De discussie over Alpe d’HuZes en de rol van Coen van Veenendaal lijkt wat weggeëbt. Wie we op dat moment nog niet of nauwelijks hebben gehoord is Peter Kapitein, samen met Van Veenendaal initiatiefnemer van Stichting Alpe d’HuZes en de huidige voorzitter van Inspire2Life. Op donderdag 29 augustus publiceert hij namens Inspire2Live een overzicht van wat deze stichting de laatste jaren heeft bereikt. Op een uitzondering na, merkt de (social) media het nauwelijks op.

Resultaten Inspire2LIve

Vrijdag 30 augustus is ook het moment om de balans op te maken. ‘Van held tot paria in één week tijd‘ kopt NRC. Frederiek Weeda, die samen met Jeroen Wester een week geleden ook het artikel schreef waarmee de felle kritiek op Coen van Veenendaal begon, concludeert dat de organisaties Van Veenendaal één voor één hebben laten vallen.

Interview NRC

In het programma Knooppunt Kranenbarg op radio 2 kijkt Johan van der Waal als voorzitter van Alpe d’HuZes terug op een rumoerige week waarin hij als vrijwilliger continue de media te woord heeft moeten staan. Hij is duidelijk aangeslagen en teleurgesteld in de (social) media: “Al deze negatieve berichten over Alpe d’HuZes verdienen wij en de kankerpatiënten niet.”

Vrijdagavond 30 augustus zou Nieuwsuur een interview met Peter Kapitein tonen maar door de ontwikkelingen in Syrië is deze komen te vervallen en verwijst men naar de website waar een toelichting en video is te bekijken. De stichting Inspire2Live blijkt de afgelopen jaren amper geld te hebben uitgegeven aan kankeronderzoek. Er ging vooral geld naar managementfees en reis- en verblijfskosten. Al snel nemen NOS, NRC, Telegraaf en andere media het bericht van Nieuwsuur over.

Onderzoeksjournaliste Judith Pennarts van Nieuwsuur meldt op Twitter nog dat De Nederlandse Bank (DNB) en KWF niet op camera wilde reageren op de bevindingen van Nieuwsuur. DNB heeft wel schriftelijk (pdf) gereageerd op vragen van Nieuwsuur.

Geen reactie DNB en KWF

Ondanks de reactie van Inspire2Live op Nieuwsuur later op de vrijdagavond, lijkt het doek te zijn gevallen voor de stichting Inspire2Live. Na enkele rustige dagen in de social media is het nu niet alleen Twitter waar felle kritiek is op de oprichters van Alpe d’HuZes, maar spreken ook de reacties op Facebook voor zich.

Reacties op Facebook nav Nieuwsuur

In de nacht van vrijdag op zaterdag plaatst het bestuur van Alpe d’HuZes een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen sinds oprichting van Inspire2Live in februari 2010. De vraag is of ze niet veel eerder met dit overzicht naar buiten hadden moeten komen. Het is duidelijk dat voorzitter Johan van der Waal de oud-oprichters lange tijd niet publiekelijk heeft willen veroordelen.

Opmerkelijk is dat op zaterdag 31 augustus geen van de landelijke dagbladen zoals de Volkskrant, Trouw en NRC, aandacht besteedt aan het nieuws van Nieuwsuur over Inspire2Live. Alleen TROS Radio heeft (per toeval?) directeur van KWF-Kankerbestrijding Michel Rudolphie in haar uitzending en deze wordt kritisch ondervraagd over de recente ontwikkelingen.

AD: Alpe d'HuZes begint gewoon weer op nul

Op zondagavond 1 september laat het huidige bestuur van Inspire2live weten dat het haar verantwoordelijkheid neemt voor de gang van zaken en zo snel mogelijk zal aftreden. Het bericht komt voor de ochtendkranten te laat om op te reageren. Het AD heeft die ochtend toevallig wel een interview met Johan van der Waal en Tom de Geus van de stichting Alpe d’HuZes. De bestuurders nemen definitief afstand van de handelswijze van de oprichters van Alpe d’HuZes en realiseren zich dat ze het komende jaar minder deelnemers en sponsorinkomsten zullen halen. KWF laat via een persbericht weten dat het van Inspire2live een door een accountant goedgekeurde verantwoording eist over de reeds verleende subsidie en de nog niet besteedde subsidiegelden zal teruggevorderen.

Voorpagina Telegraaf

Collectanten van KWF Kankerbestrijding krijgen aan de deuren veel kritische vragen, maar toch ook wel vaak een gift in de collectebus. Dat zei een woordvoerder van KWF op de eerste avond van de KWF-collecteweek die loopt van 2 tot 7 september. Opnieuw is het de Telegraaf dat met onjuiste berichtgeving op de voorpagina op dinsdagochtend stemming probeert te maken. Gedurende de collecteweek lijkt het KWF nauwelijks last te hebben van discussie rondom Alpe d’HuZes en Inspire2live aldus een persbericht dat via ANP is verstuurd. Opvallend is dat gedurende de collecteweek KWF kritische vragen uit de weg gaat in de (sociale) media en zich vooral richt op de positieve reacties op Twitter en Facebook. Zaterdag 7 september is de laatste dag dat de 100.000 vrijwilligers van KWF op pad gaan. Vorig jaar bracht de collecte 7,5 miljoen euro op.

Zowel KWF als de stichting Alpe d’HuZes zullen de imagodeuk wel overleven. Maar één ding is zeker, beide stichtingen liggen de komende jaren onder het vergrootglas van de media!

Social media analyse Alpe d'HuZes (via Coosto)

Terwijl het vanaf begin september redelijk rustig is met betrekking tot de stichting Alpe d’HuZes, lijkt KWF Kankerbestrijding steeds meer kritiek te krijgen in de media. Vooral als het NRC komt met het bericht dat KWF minder besteedt aan onderzoek dan het beweert. Het lijkt een definitiekwestie waarbij KWF uitgaat van het percentage van inkomsten (na aftrek kosten) terwijl het gebruikelijk is uit te gaan van inkomsten (zonder aftrek kosten). Nadat het KWF op haar vingers is getikt door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) past het haar tekst op de website aan aldus het NRC.

Eind september blijkt dat de collecte van KWF Kankerbestrijding 6,3 miljoen euro heeft opgebracht, 15 procent minder dan vorig jaar toen de collecte nog 7,4 miljoen euro opbracht. De opbrengst lag toen al 3,7 procent lager dan in 2011. Deze algemene terugloop in de collecte-opbrengst van de goede doelen is te verklaren uit lagere giften vanwege de economische crisis en een teruglopend aantal collectanten. Het lijkt er dus op dat de eerdere berichten in de media hun uitwerking niet hebben gemist en voor een extra daling hebben gezorgd.

Begin november lijkt het er op dat ook de stichting Alpe d’Huzes een flinke daling in opbrengsten kan verwachten. AD komt met het bericht dat het aantal deelnemers dat zich heeft aangemeld voor Alpe d’HuZes 2014 bijna is gehalveerd. Volgend jaar rijden nog maar 4.000 deelnemers mee in het wielerevenment tegen kanker. Dit jaar waren dat er nog 7.800.

Social media analyse KWF

Tot slot
Tot slot wil ik iedereen – en Job Jan Altena in het bijzonder – bedanken voor de zeer waardevolle reacties en hulp op Twitter (ja, dat is ook Twitter). Het waren deze reacties die voor een belangrijk deel mijn beeld over deze zaak hebben gevormd.

Overige analyses

Gesproken en geschreven columns

Bronnen

Overige media-analyses

31 reacties

Filosofisch vraagje: zou in een transparante wereld (waar we naartoe bewegen) de gemiddelde reactie van de massa op iemands gedrag niet een correcte inschatting zijn? Ik verdiep me al jaren in de ‘wisdom of crowds’ en het valt me op dat individuen goed zijn in het vals beschuldigen, maar dat groepen het vaak goed inschatten. Toen het ruimteveer Challenger in 1986 ontplofte, had de beurs 14 minuten nodig om de ‘schuldige’ leverancier aan te wijzen, iets waar een commissie vervolgens nog 6 maanden over moest doen.

Oftewel: heeft deze man niet gewoon een heel domme en op zijn minst tegenstrijdige zet gemaakt gemaakt, waar hij alleen nog zijn excuses voor aan kan bieden. Binnenkort zullen we het weten. Of pas over 6 maanden…

Beantwoord

Profielfoto
Rick op schreef:

Met plaatsvervangende schaamte lees ik de publieke veroordeling. Coen is een kanjer. De commotie zegt meer over de oppervlakkigheid van de twitteraars dan over de man zelf.

Beantwoord

@Edwin: zoals James Surowiecki in zijn boek uitlegt, werkt crowdsourcing alleen goed onder 4 voorwaarden: heterogeniteit (groep is voldoende afwisselend), decentralisatie (iedereen moet mee kunnen doen), onafhankelijkheid (iedereen maakt zelf z’n keuzes) en aggregatie (tool om ‘stemmen’ te tellen. Aan die heterogeniteit en vooral die onafhankelijkheid wordt binnen sociale media vaak niet voldaan en hier ook niet.

De groep van mensen die social media gebruiken en daar hun mening ventileren, is geen juiste afspiegeling van de NLse bevolking. Ik ken de cijfers niet, maar heb het sterke vermoeden dat bepaalde groepen over- en ander ondervertegenwoordigd zijn.

Belangrijker is dat mensen vaak meepraten op social media. In de zin van: ze zien een mening en sluiten zich erbij aan. Zo is vaak het sentiment van de eerste reactie onder een blogpost leidend voor de overige.

Al met al genoeg reden om te twijfelen of de omstandigheden ideaal zijn voor ‘waarheidsvinding door de crowd’…

Beantwoord

@Rick: de reacties (op met name Twitter) waren inderdaad schokkend. Ondanks dat ik het niet goedkeur dat Van Veenendaal zo’n hoog bedrag aan managementfee heeft ontvangen, hij is wel degene geweest die samen met Peter Kapitein Alpe d’HuZes heeft neergezet en heeft uitgebouwd tot wat het nu is. Deze reacties verdient hij niet!

@Edwin, @Bram: interessante gedachtengang waarbij ik idd geloof dat als voldoende mensen meedoen aan een discussie en deze groep mensen representatief is, dat de gemiddelde reactie een goede afspiegeling is van de waarheid. Alleen zul je in veel discussies zien dat er mensen tussen zijn die een zodanige stelling aannemen dat daarmee de dscussie wordt gepolariseerd en daardoor eigenlijk niet meer objectief wordt gevoerd. Zeker op Twitter waar een mening al snel is gegeven lijkt dit meer regel dan uitzondering.

Beantwoord

Waar ik benieuwd naar ben is of we in een volledig transparante toekomst (die we nooit zullen bereiken) wel aan de 4 voorwaarden van Surowiecki voldoen. Immoreel gedrag wordt dan direct gecorrigeerd, we hoeven niet meer op het jaarverslag te wachten 🙂

Beantwoord

@Edwin: de vraag is dus of dit objectief genoeg is, neem nu als voorbeeld de publieke veroordeling van Coen van Veenendaal. Terecht of niet?

Beantwoord

Klopt, transparantie zorgt ervoor dat crowdsourcing niet optimaal is. Tenminste, als mensen de moeite nemen elkaars opvattingen te leren kennen. Anonimiteit kan helpen, maar dat heeft weer andere nadelen (trollen, etc.).

Het mooie is ook, dat wij marketeers juist zwaar inzetten op het verstoren van optimale crowdsourcing (als in: er komt een objectief oordeel over mijn product/dienst o.b.v. de crowd). Wij proberen immers juist mensen elkaar te laten beïnvloeden. Dat gebeurt direct, maar ook via toplijstjes, “gerelateerde posts”, “mensen die dit kochten, kochten ook dit”, etc.

De hele muziekindustrie werkt ook zo, met de top-40 (of -50 of -100). Duncan Watts heeft ooit een mooi onderzoek gedaan hiernaar. Als mensen niet elkaars mening kenden, waren er in een bepaalde set van nummers amper uitschieters. Als mensen elkaars mening wél kenden, werden een paar platen heel populair. Zie http://www.bijgespijkerd.nl/bijgespijkerd/the-x-factor-en-de-dynamiek-van-online-stemmen onder het kopje “Duncan Watts” voor een korte beschrijving (of de link in dat stukje voor de uitgebreidere).

Oftewel: iedereen is uit op invloed en doet daarmee hard z’n best om ‘cleane’ crowdsourcing te verknoeien! 🙂

Beantwoord

Herken ik erg, die polarisatie en het zoeken naar extremen om maar gezien te worden in de discussie. De afbeelding van één van de heftigste tweets staat hier ook weer als voorbeeld afgebeeld. Toch vind ik de tombola van reacties niet opvallend. Het gaat hier om een organisatie, die op moreel gebied aan een hoge standaard moet voldoen. Daarnaast is het ern instituut geworden in Nederland. Een grote groep mensen voelt zich verbonden met de organisatie. Er is voor de groep voldoende informatie om een oordeel te hebben, als bekend wordt dat er een dergelijk groot bedrag is uitgegeven aan een persoon die deeltijd zijn werk doet voor Alpe d’Uzes. Het geld is daar niet voor bedoeld. Natuurlijk heeft persoon in kwestie een enorm belangrijke inspanning geleverd, maar het doel van de organisatie is veel groter en belangrijker geworden dan die persoon alleen. Gelukkig is het een enorme machine geworden, die stop je niet zomaar, ook niet na een dergelijk incident.

Beantwoord

Profielfoto
Roselda op schreef:

Vanuit Emotie wordt gereageerd. Het gezonde verstand en een analyse op “wat wordt er nu echt gezegd” komt pas veel later. Uit de reacties lees ik vooral veel emotie door mensen die vooral en alleen vanuit hun buik reageren en het verstand in de kast laten. Of gaat t daar niet om? Gaat het in de reactie om zo snel mogelijk een wijsheid ventileren? Delen van wat jij als persoon/ individu vindt van het artikel? Gaat het om invloed? Gaat het om zichtbaar worden en uitkomen voor je mening? Mijn verwachtingen zijn niet hoog gespannen. Met de mogelijkheden die we nu ter beschikking hebben zullen wij mensen daar op wat voor een manier dan ook gebruik van maken. Kans en hulpmiddelen zijn beschikbaar. Jammer, gezond verstand zit dan niet op de eerste trede.

Beantwoord

Niet handig wat er gebeurd is, maar ongelukkig hoe dit de wereld in gaat. Je weet als je zo een goed doel begint dat je bij zulk soort ‘ruis’ onderuit kan worden gehaald. Tegenwoordig reageert men keihard zonder het hele verhaal te weten. Veelal is er ook geen ruimte meer voor het hele verhaal, het beeld is al geschept. Dat hele verhaal zal vast wel een gode-pratertje zijn wordt er dan gedacht. Mijn enige verontwaardiging naar deze meneer toe is dat ik het apart vind dat hij ‘dit’ zelf normaal vond. een een bestuur of andere verantwoordelijke heeft zijn bonnetjes geaccordeerd. Maar goed, een nieuwe dag…

Beantwoord

Fraai artikel dat maar weer eens aangeeft waarom ik steeds minder op Twitter kom. Ik heb gewoon geen zin meer in van die ‘one-liners’ van 140 tekens waar alle nuance ontbreekt en ook geen sociale correctie plaats kan vinden. Twitter is een prima en snel medium, maar met al die reagluurders die zonder enig idee alles aangrijpen om te meppen, daalt voor mij langzamerhand de waarde van het netwerk tot een minimum.

Ik hoop dat Alpe d’HuZes niet teveel last houdt van deze commotie. Ik denk dat het wel mee zal vallen. Dit soort oprispingen komen tegenwoordig helaas zo veel voor dat het effect er van ook steeds minder zal worden.

Beantwoord

(de discussie van maandagmorgen had ik gemist. ik reageer op de laatste zin van Marco, over de meedogenloosheid en hardheid van twitter)

Misschien valt het wel mee met de hardheid. Het is twitter maar: een schaduw van het sentiment. Dat sentiment kán niet goed als een nieuwsfeit op deze manier is geframed. Het is een gevoelige kwestie en het verhaal, de reputatie, van Van Veenendaal is niet bekend. Honderdduizenden Nederlanders hebben op de een of andere manier een Alpe d’Huzes. Dat bleek eerder dit jaar al toen er van buitenaf kritiek was op het initiatief. Die emoties verklaren de felheid, maar een veroordeling is het nog niet.

Ons wordt ingepeperd dat publiciteit dodelijk kan zijn. Gisteren probeerde Wouter Bos ook zoiets te zeggen. Maar intussen gaat het hem persoonlijk gewoon voor de wind.

Hypes zijn van alle tijden. Door de opkomst van social media zullen we ze meer en meer zien. Uiteindelijk is het ook potentieel goud. Willem Duys muntte de uitspraak ‘het maakt niet uit wat ze over me schrijven, als het maar veel is.’ Diederik Stapel verspeelde al zijn professionele geloofwaardigheid, maar schijnt het nu leuk te doen als consultant. Ik weet in ieder geval dat Nick Leeson (die Barings Bank in de afgrond stortte) nu goed geld opstrijkt als auteur, trainer en spreker. TV-programma’s als #dwdd en #vi huren niet voor niets persoonlijkheidsstoornissen in. Waar zou VI zijn zonder de commotie over de uitsspraken van Gijp?

’t Is de kunst om zo’n incident als een verhaal te zien. Als je door een dal bent gegaan, kun je een held worden. Dat is bijna een natuurwet. Vandaag is op twitter nog niet te zien dat Van Veenendaal straks ook bijval krijgt vanwege de ‘hetze’ tegen hem in de media.

Naar mijn mening zijn Van Veenendaal en de stichting zijn te snel gaan liggen. Het valt niet te ontkennen dat er iets scheef zit. Maar door zo rap en diep door het stof te gaan, wordt het doel óók niet gediend. Als ze een onderzoek hadden aangekondigd, hadden ze exact kunnen aangeven wat er voor dat geld is gedaan. Wat was het uurtarief? Waren er ook gewoon out-of-pocketkosten? Wat zou het hebben gekost als de inspanningen van Van Veenendaal waren uitbesteed aan een of ander bureau? Heeft hij overlegd? Dan neemt Alpe d’Huzes zelf de regie, kunnen de nuances worden blootgelegd en kan er op een geloofwaardige manier worden gereageerd. Zo kan de geur van misbruik en fraude worden weggenomen. De snelheid van de reactie roept een sfeer op van chaos en paniek. Zonder onderzoek wordt niet afgerekend met het – de suggestie – frame van malversaties. Er wordt niet uitgesloten dat er wellicht meer mis is dan dit. Een organisatie met zo veel intens emotionele contracten zou beter moeten weten.

Beantwoord

Profielfoto
M.Erborg op schreef:

Als er ergens 100 miljoen rondklotst komt er vroeger of later wel iemand die een graantje mee wil pikken. Veel vreemder vind ik het dat iedereen steeds geld aan kanker wil geven. Ze weten al jaren niet waar ze het laten moeten, zoveel research is er helemaal niet. Daar zit een grens aan. Overigens is dat bij kinderkanker nog veel meer het geval. Wat een pijnlijke vergissing dat je door geld te geven een ziekte kunt laten verdwijnen of verminderen.

Beantwoord

Profielfoto
M.Erborg op schreef:

Ik heb het nog even nagekeken: 7.000.000 sinds 2009 gaat naar revalidatie, 5.000.000 naar sneldiagnose en 3.000.000 naar een onderzoek over psychotherapie voor kankerpatiënten. Daar is nog niemand ook maar een dag langer van in leven gebleven. En 50.000.000. is nog niet besteed! Kijk zelf even op hun site bij projectenoverzicht.

Beantwoord

Ik ben vooral onder de indruk van dit mooie overzicht. Heel verhelderend zo’n verslag. Knap gedaan. Ik denk dat als er maar genoeg stemmingmakerij komt en blijft dan nemen we dat steeds minder serieus. Dat zal ook zo zijn voordelen hebben.

Beantwoord

Dank voor dit bijzonder heldere blog Marco. Daar kunnen we veel uit leren.

In mijn zomervakantie heb ik studie gemaakt van het boek “Het Enthousiasmevirus, hoe gevoelens zich explosief verspreiden nu iedereen online is” van massapsycholoog Jaap van Ginneken. Het online-fenomeen sociale media (en mn Twitter) & crisiscommunicatie boeit mij al jaren mateloos.

Onderstaande quotes van Jaap van Ginneken spraken mij zeer aan, heb het boek er speciaal even bijgepakt:

1.
“Communicatiedeskundigen zijn vaak slecht toegerust om het potentieel van hypes en “scares” in te schatten, laat staan om ze vroegtijdig te zien aankomen. En de beweeglijkheid daarvan neemt nog steeds verder toe – net als de grilligheid van het weer.”

2.
“Het is voor communicatoren van het grootste belang om te begrijpen dat gevoelens en stemmingen altijd de belangrijkste ‘missing link’ vormen tussen informatie en gedrag.’

Misschien een leestip voor jullie…

Heb zelf steeds vaker de neiging om Twitter af te sluiten, omdat ik heel gevoelig ben voor stemmingsbesmettingen door anderen.

Als dat positief is, is dat (vaak) prima.
Als dat negatief is, krijg ik daar last van en krijg zelfs de neiging overal op te reageren. Stress dus.

Dacht dat dat alleen IRL voor mij gold, maar vandaag rondom #ad6 ervaarde ik het bij mijzelf ook nav online negatief sentiment: Zo gaan die dingen dus…

Het trieste van bovenstaande situatie vind ik dat heel veel mensen door deze situatie geraakt zullen zijn, net als indertijd bij de situatie rondom Pink Ribbon.
Naar ik begreep hebben velen gefietst/gesponsord voor een dierbare die al is overleden, ter herinnering en herdenking. Ik zie de (online)foto’s met ontroerde mensen op de top van de berg nog voor me.

Alpe d’HuZes en Inspire2Live is de nabestaanden en naasten verplicht openheid van zaken te geven, en wel snel ook. En niet tegenóver elkaar, maar sámen optrekken. Vertel het eerlijke verhaal.
Ik wens hen veel succes.

Ook de vrijwilligers van het KWF volgende week good luck. Je zal maar met je collectebus in de hand de crisiscommunicatie van een ander moeten voeren. Niet fijn!

Beantwoord

Erg goed geduid Ina; je zet het in het perspectief van sentiment. Dat is de basis van zoveel werk en zoveel emotie.
Ik ben ongetwijfeld te vroeg, maar ik ervaar een andere essentie; die van professionaliteit in ngo’s en sociale initiatieven. Ik hoop dat de discussie snel daarover zal gaan, in plaats van over strijkstokken en hypes.

Beantwoord

Wat hier geheel onbesproken blijft – en ik in het grote geheel bepaald niet onbelangrijk vind – is dat de directeur van KWF Kankerbestrijding jaarlijks 175.000 euro aan salaris opstrijkt. Hij staat daarmee in de top 10 van graaiende directeuren van goede doelen. De enige manier om hieraan een einde te maken, is om aan dat soort goede doelen helemaal niks meer te geven, net zolang tot de directeuren beseffen dat ze aan het hoofd staan van een charitatieve organisatie en niet van een bedrijf. Twee keer modaal is eigenlijk al te veel, maar zou ik een veel beter maximum vinden. En krijg je dan niet de juiste (capabele) mensen? Dan zegt dat vooral heel veel over de mensen die dan niet willen. Het gaat hen dan duidelijk niet om het goede doel, maar om hun portemonnee.
Denkt u hierover maar eens rustig na…

Beantwoord

Dank voor alle waardevolle reacties en hulp op twitter (ja, dat is ook twitter) die voor een belangrijk deel mijn beeld over deze zaak hebben gevormd. Ik sluit de analyse af met de conclusie dat er absoluut fouten zijn gemaakt. Noem het dom en naïef, ze hadden niet mogen gebeuren. Daarvoor heeft de stichting een behoorlijke imagodeuk opgelopen, maar die kan het hebben en als er geen nieuwe lijken uit de kast komen dan staat de organisatie gewoon weer. En over Coen van Veenendaal kan ik alleen maar zeggen: dom, jammer en de publieke veroordeling had je niet verdient. Voor velen ben je nog steeds een held! (met dank aan oud-collega Edwin Venema)

Overigens wil ik bij deze ook vermelden dat mij heel veel persoonlijke verhalen zijn verteld. Persoonlijke verhalen die mij hebben geraakt en waardoor ik me de frustratie van veel mensen ook goed kan voorstellen. Als voorbeeld het verhaal van Frank Rikken. Ik hoop dat Coen van Veenendaal ook die reacties leest opdat hij begrijpt waarom mensen zo teleurgesteld zijn.

Beantwoord

Profielfoto
Amarens op schreef:

Als het huidige ad6 bestuur direct een correcte weergave van feiten had gegeven had een oud-bestuurslid dit niet hoeven doen. Jammer dat ook in deze ‘feitelijke’ analyse weer polariserend commentaar gegeven wordt.

Beantwoord

Profielfoto
Marieke op schreef:

Opvallend aan deze casus is dat er vanuit geen van de betrokken partijen een serieuze poging is gedaan de katalyserende storm op social media in te dammen. Als je de twitterstreams van @alpedhuzes, @inspiretolive en @kwf_nl bekijkt, zie je dat er amper aan webcare is gedaan. Alleen KWF reageert enigszins en probeert daarbij afstand te houden: “de bestedingen van onze collecte staan los van die van alpeduzes”.
De kracht van webcare zit hem in persoonlijke benadering, emotie erkennen en gericht antwoorden. Bij geen van de betrokkenen is dit terug te vinden.

Los van de webcare lieten alle partijen het op nog 2 fronten afweten: namelijk tijdigheid en regie. Hierbij heeft juist KWF grote steken vallen. Pas woensdag 27 aug. plaatste KWF een reactie op website, vijf (!) dagen na 1e publicatie in NRC. KWF heeft overduidelijk gepoogd afstand te houden van de leeuwenkuil. KWF had echter vanaf het allereerste moment dat NRC het nieuws op 23 aug. bracht, moeten beseffen dat vanuit de publieke perceptie KWF/inspire2live/alpedhuzes als “één” worden ervaren. Die vrijdag had KWF de regie op strategie en rolverdeling moeten pakken. KWF als A-merk, beneficient van Alpedhuzes en lijstaanvoerder van menig goede doelen top 10 was dit in wezen aan haar stand verplicht.

Dit had kunnen leiden tot centrale webcare op alle 3 twitterstreams, gecoordineerde woordvoering, centrale mediastrategie en een supporting stakeholderstrategie (activeren van warme relaties KWF en Alpedhuzes die boodschap kracht bij kunnen zetten en tegenwicht kunnen bieden op social media). Daarbij vanaf het eerste moment totale transparantie en openheid van zaken in acht nemend. Een heldere rolverdeling tussen de 3 organisaties ten opzichte van elkaar en synergetische woordvoering vanuit KWF en Alpedhuzes (onzekerheden wegnemend, oplossingsgericht en vanuit de kracht van ieders missie) had bijgedragen tot een veel rustiger beeld in de buitenwereld.

Nu was de mistige, rommelige, steeds-weer-oplaaiende, ieder-voor-zich woordvoering kolen op het vuur voor de boze twitterwereld.

Beantwoord

Profielfoto
Maarten op schreef:

Wellicht is de serieuze poging die Marieke miste er niet geweest omdat men niet voorbereid was én omdat de communicatie tussen organisaties en personen moeizaam was geworden.

Wat Marieke schrijft over wat er had gemoeten (altijd het duidelijkst achteraf) is te lezen als advies aan nieuwe initiatieven: zorg dat je het tussen verschillende partijen altijd met elkaar eens bent over wat er gebeuren moet, gebeurt en gebeurd is, bereid je voor op een gecoördineerde reactie op onvolledige of tendentieuze berichtgeving en op de voorspelbare reaguurders. Realiseer je dat nuances niet bestaan in het publieke domein en zorg toch voor een genuanceerde reactie. Spreek een rolverdeling af voor verschillende scenario’s, verzamel alle mogelijke documenten (en stel die zo op dat iedereen ze op dezelfde wijze kan begrijpen (ongeacht opleidingsniveau en intelligentie), schrijf voor de zekerheid vast een aantal persberichten vanuit de hoeken waar mogelijk kritiek op zou kunnen zijn.

En mijn aanvulling: hou pers en social media voortdurend in het oog: als je pech hebt kan na 2 uur pas reageren al te laat zijn. Wees niet verbaasd als je zorgvuldig geregisseerde en tijdige reactie niet wordt geloofd of als rookgordijn uitgelegd wordt.
En doe al dit voorbereidende werk vooral onbezoldigd.

Beantwoord

Het blijft lastig – ook retrospectief – om te bepalen hoe je hier als organisatie in de social media op had kunnen en moeten reageren. Eens met Marieke dat er meer coördinatie (en dan met name vanuit KWF) beter was geweest. Daarnaast had een volledige en duidelijk verhaal vanaf het begin veel speculatie kunnen voorkomen. Daarin speelt social media dan vooral een rol in de verspreiding.

Interessante case dat zeker de schoolboeken in kan!

Beantwoord

Beantwoord

Volgens Judith Pennarts van Nieuwsuur is er een hooglopend conflict tussen de Stichting Alpe d’Huzes en KWF-Kankerbestrijding over 50 miljoen euro die is ingezameld tijdens de jaarlijkse fietstocht. Het geld is nog niet uitgegeven en het overleg met KWF over de besteding ervan heeft Alpe d’Huzes opgeschort. KWF Kankerbestrijding en stichting Alpe d’HuZes ontkennen dat zij een conflict hebben over de besteding van de door Alpe d’HuZes ingezamelde gelden.

Verklaring KWF en AD6

In de uitzending van Nieuwsuur ontkent Michel Rudolphie, directeur/bestuurder KWF Kankerbestrijding, nogmaals dat er een conflict is tussen beiden organisaties. Nieuwsuur zou een verklaring zwart op wit hebben van stichting Alpe d’HuZes waarin ze aangeven dat er wel een conflict bestaat. Vervolgens volgt een discussie over de controle van KWF op de projecten waarvoor subsidies zijn verleend. Voor 5 van deze projecten blijkt deze controle onvoldoende te zijn geweest.

Michel Rudolphie in Nieuwsuur

De verklaring waar Nieuwsuur aan refereert staat inmiddels ook online:

Verklaring AD6

Uit de discussie achteraf op Twitter blijkt deze verklaring inderdaad te zijn afgegeven door Alpe d’HuZes maar daarin staat niets over een conflict. Wel over de verantwoordelijkheid van KWF om de subsidieprojecten te controleren. En dat hebben ze dus blijkbaar onvoldoende gedaan.

Twitterdiscussie met Johan van der Waal

De reactie van Judith Pennarts op mijn vraag of de kop ‘Hooglopend conflict’ niet te suggestief zou zijn, geeft ze een duidelijk antwoord. Zeker als je je realiseert dat ze al maanden zitten te wachten op antwoorden op vragen aan KWF over Inspire2Live.

Verklaring Judith

Wordt vervolgd!

Beantwoord

Beantwoord

Opmerkelijk statement van persvoorlichter KWF na bijna een jaar:

Coen van Veenendaal, oprichter van het grootste Nederlandse sponsorevenement Alpe d’HuZes is géén graaier. „Er is vorig jaar een negatief beeld ontstaan rond Van Veenendaal. Dat is wat ons betreft niet terecht. Hij is betaald zoals hij betaald had moeten worden. Alles is correct gegaan”, zegt Karin Hommen, persvoorlichter van KWF. Het KWF blijft ook projecten van Inspire2Live, waarvoor Van Veenendaal werkte, voor wereldwijd wetenschappelijk onderzoek naar kanker, steunen omdat uit accountantsonderzoek onlangs is gebleken dat er niets onoorbaars is gedaan, aldus Hommen. Wel heeft KWF besloten de verantwoordelijkheid van alle projecten niet meer te delen met de stichting Alpe d’HuZes. Op 23 augustus vorig jaar maakte NRC bekend dat Van Veenendaal 160.000 euro had gedeclareerd voor zijn werk voor Inspire2Live. Dat zou haaks staan op het antistrijkstokbeleid van Alpe d’HuZes. Mede door de negatieve berichtgeving daalde het aantal deelnemers aan Alpe d’HuZes met een derde. Donderdag 5 juni beklimmen er ongeveer vijfduizend mensen de berg. Vorig jaar waren dat er nog 7800.

Beantwoord

Beantwoord

Beantwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Laatste blogs

Bekijk alle blogs (967)
Contact