Mensenrechten in het robottijdperk


In het rapport Human rights in the robot age (mensenrechten in het robottijdperk) pleit het Rathenau Instituut voor een nieuw Europees verdrag met twee nieuwe mensenrechten. Ten eerste: het recht om niet gemeten, geanalyseerd of beïnvloed te worden. Ten tweede: het recht op betekenisvol menselijk contact.

Het Rathenau Instituut schreef het rapport op verzoek van de Parlementaire Assemblee van de raad van Europa (PACE). Mede op basis van het rapport formuleerde PACE aanbevelingen aan de Raad van Europa, welke op 28 april 2017 door PACE werden aangenomen.
Lees verder

ICT dwingt overheid om sneller te reageren

Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen
Overheden moeten in een vroeger stadium reageren op ICT-ontwikkelingen in de markt zoals het internet of things (IoT), digitale platformen, robots en block-chain technologie. Nu wachten ze te vaak tot er meer duidelijk is over de nieuwe technologie of de ontwikkeling ervan in de markt. Op een later moment regels invoeren is echter vaak lastiger en kostbaarder. Dit staat in het onderzoek ‘Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen‘ van het Centraal Planbureau (CPB) dat vandaag is verschenen.
Lees verder

Werken aan toekomstbestendige wetgeving voor de platformeconomie

Digitale_Platforms__een_analytisch_kader_voor_het_identificeren_en_evalueren_van_beleidsoptiesNederlandse bedrijven zoals Booking.com, Snappcar en Thuisafgehaald lopen in Europa voorop als het gaat om de toepassing van nieuwe technologie en verdienmodellen. Om innovatieve ondernemers en consumenten te laten profiteren van de voordelen die deze ontwikkelingen bieden, wil het kabinet de wet- en regelgeving daar op aanpassen. Om dat te realiseren heeft het kabinet in de afgelopen maanden binnen en buiten de bestaande wetgeving geexperimenteerd met de toepassing van nieuwe technologie en verdienmodellen.

Afgelopen week publiceerde de Tweede Kamer het kamerstuk en de bijlagen mbt het werken aan toekomstbestendige wetgeving waaronder de rapporten Innoveren in deeleconomie (pdf), Milieu-impact en -kansen deeleconomie (pdf) en Digitale Platforms: een analytisch kader voor het identificeren en evalueren van beleidsopties (pdf).