UWV Kennisverslag over nieuwe technologie en werk

Technologische ontwikkelingen zoals robotisering en automatisering hebben gevolgen voor de banen en beroepenstructuur op de arbeidsmarkt. Banen verdwijnen en veranderen, dit heeft gevolgen voor werkenden en werkzoekenden. TNO heeft in opdracht van UWV een functieprofielenmethodiek ontworpen waarmee UWV veranderingen in functies in kaart kan brengen. Welke taken en competenties veranderen of verdwijnen als gevolg van technologische ontwikkelingen en welke blijven hetzelfde. Het TNO-rapport (pdf) en het UWV kennisverslag (pdf) zijn inmiddels online te downloaden.

Arianna Huffington: ‘We moeten technologie inzetten om ons te bevrijden van technologie’

De impact van technologie op Human Resource Management is enorm. Toch stal Arianna Huffington vorige week de show op HR TechWorld met een pleidooi voor het verminderen van onze tech-verslaving aldus FD:
Lees verder

Nature over de toekomst van werk

Het Engelse wetenschappelijke magazine Nature heeft deze week een speciale editie over de toekomst van werk.

Het is duidelijk dat de ontwikkelingen op het gebied van AI en robotics een enorme impact gaan hebben op de toekomst van werk. De vraag is alleen welke impact en op welke termijn. Veel van de discussies en publicaties over dit onderwerp zetten mens tegenover de machine, terwijl het mijn inziens vooral zou moeten gaan over hoe de mens en machine gaan samenwerken. Mooi voorbeeld lezen we in Science must examine the future of work, de editorial van Nature:

In 2014, the Los Angeles Times began beating its rivals to report earthquakes, using an algorithm to convert announcements from the US Geological Survey (USGS) to breaking news within a few minutes. This June, it announced that a magnitude-6.8 quake had shaken Santa Barbara, California. That was certainly news to the distinctly unshaken residents of Santa Barbara; the earthquake the newspaper was reporting on had actually happened in 1925. The paper’s Quakebot had misinterpreted an update to the USGS seismic database and published its story online without anyone checking. The story was deleted and Santa Barbarans (and human journalists everywhere) could breathe a sigh of relief.

De samenwerking tussen mens en machine en het vinden van de nuance in het debat over de toekomst van werk is dan ook de kern van deze speciale editie van Nature. Twee artikelen die meer dan de moiete waard zijn: The shape of work to come van Emily Anthes waarin ze drie mythes over de toekomst van werk nuanceert (machine vervangt de mens, economische misbruik zelfstandigen door platformen en kloof tussen mensen die wel en niet de digitale vaardigheden hebben). Het tweede artikel dat ik kan aanraden is Reboot for the AI revolution van Yuval Noah Harari, auteur van boeken als Homo Sapiens en Homo Deus.

Mbo: hoe op te leiden voor de banen van morgen?

Het mbo moet wendbaarder worden vormgegeven om beter in te kunnen spelen op veranderingen die zich voordoen op de arbeidsmarkt. Actualiteit en innovatie worden nog niet overal even goed in het onderwijs georganiseerd. Dat is één van de belangrijkste conclusies van uit het rapport ‘Beroep op het mbo‘ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).
Lees verder

Humility Is The New Smart


Afgelopen week kreeg ik de tip om het boek ‘Humility Is The New Smart: Rethinking Human Excellence In The Smart Machine Age’ van Ed Hess en Katherine Ludwig te lezen. In navolging van boeken als The Second Machine Age, The Fourth Industrial Revolution en Exponential Organizations gaan ook deze auteurs uit van een tsunami aan technologische ontwikkelingen die een enorme impact zullen hebben op mens en maatschappij. Uiteraard verwijzen de auteurs naar de diverse studies over de toekomst van werk en dan met name het werk van Carl Benedikt Frey en Michael A. Osborne, beiden verbonden aan de University of Oxford, die in 2013 de conclusie trokken dat in de komende twintig jaar 47 procent van de banen in de VS in gevaar komt door technologische ontwikkelingen. Inmiddels denken we daar iets genuanceerder over, maar nog steeds is de verwachting dat een groot deel van onze huidige werkzaamheden zullen worden overgenomen door machines.
Lees verder

Hoe leiden we jongeren op voor (nog) niet-bestaande beroepen?

Naar schatting 65% van de basisschoolleerlingen van vandaag zullen later gaan werken in beroepen die nu nog niet bestaan. Tegelijkertijd leiden we nu duizenden leerlingen op voor banen die in de nabije toekomst zullen verdwijnen door automatisering. Wat moeten onderwijsinstellingen doen om het onderwijs aan jongeren toekomstbestendig te maken? Dat is de centrale vraag van een onderzoek van prof. dr. Paul A. Kirschner, hoogleraar Onderwijspsychologie bij de Open Universiteit. Zijn laatste bevindingen zijn te lezen in het rapport ‘Voorbereiden op niet-bestaande banen‘ (pdf) dat afgelopen maand is gepubliceerd.
Lees verder

Duurzame inzetbaarheid bij Philips: Veerkracht@werk

Sinds 2014 beheren de sociale partners bij Philips een fonds van 7,5 miljoen euro. Dat fonds moet werknemers ondersteunen om hun arbeidsmarktpositie te verstevigen. Het fonds draagt de naam resilience@work (of in het Nederlands veerkracht@werk). Het doel van het fonds is dat in 2018 de werkzekerheid van Philips-werknemers, zowel in- als extern, is vergroot doordat werknemers:

  • Inzicht hebben en houden in hun arbeidsmarktpositie,
  • weten van welke producten en diensten ze gebruik kunnen maken en
  • concrete stappen hebben gezet om geschikt te blijven voor de veranderende eisen die de functie/omgeving aan hen stelt en daarmee ook hun in- en externe arbeidsmarktpositie versterken.

Lees verder

De val van de middenklasse?


WRR-verkenning De val van de middenklasse? Het stabiele en kwetsbare midden (pdf) geeft inzicht in de veranderingen in het middensegment van de Nederlandse samenleving sinds de jaren zeventig. Vier aspecten worden in de WRR-verkenning belicht: de ontwikkeling van middeninkomens, van middelbare opleidingen en van middenberoepen, en opvattingen over politiek en maatschappij.
Lees verder

Institute For The Future: 85% banen in 2030 nu nog niet uitgevonden


Nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, robots, virtual reality, augmented reality en cloud computing, zullen onze manier van werken het komende decennium behoorlijk veranderen. Onderzoek van Dell Technologies, geleid door het Institute For The Future (IFTF), waarschuwt dat bedrijven nu al moeten kijken of hun infrastructuur op die toekomst is voorbereid. Het rapport (pdf) voorspelt dat zo’n 85 procent van de banen in 2030 op dit moment nog niet is uitgevonden. De verandering zal zo snel gaan dat mensen op het moment dat het zich aandient, moeten leren omgaan met nieuwe technologieën. De mogelijkheid tot het opdoen van nieuwe kennis, is belangrijker dan de kennis zelf!
Lees verder

Wat is het belang van bedrijfsopleidingen?

In 2015 bood 85 procent van de bedrijven haar medewerkers bedrijfsopleidingen aan. Vijf jaar eerder was dat nog 79 procent. De toename komt vooral voor rekening van kleine en middelgrote bedrijven aldus het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dat eerder deze week met nieuwe cijfers uit het Onderzoek Bedrijfsopleidingen publiceerde.

Bij bedrijfsopleidingen gaat het in verreweg de meeste gevallen om cursussen. Andere vormen zijn bijvoorbeeld begeleide training op de werkplek of bezoek aan conferenties, workshops, lezingen en seminars. Bedrijven gaven in 2015 gemiddeld 1,1 duizend euro aan cursussen per medewerker uit. Bij ruim 60 procent van de bedrijven zijn de cursussen gericht op beroepsgerelateerde vaardigheden.

Cruciale vraag is natuurlijk: wat is het belang van bedrijfsopleidingen? Welk effect hebben deze bedrijfsopleidingen op medewerker en organisatie? Bedrijven verbeteren hun concurrentiepositie door te investeren in ‘menselijk kapitaal’ stelde het CBS bij de aankondiging van het onderzoek. Dit gebeurt door middel van het opleiden van hun medewerkers. Voor de Nederlandse samenleving zijn deze investeringen van belang voor de werkgelegenheid en het stimuleren van de economische groei. Bedrijven spelen hiermee een belangrijke rol in het oplossen van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt.

Blijft de vraag staan, wat is het effect? Iemand enig idee of hier (wetenschappelijk) onderzoek naar is gedaan?