Kevin Kelly over leven lang leren


Kevin Kelly (64) staat bekend om zijn optimistische kijk op de toekomst. Tijdens een kort bezoek aan Nederland geeft de techvisionair zijn beeld van de wereld in 2037. In NRC een kort interview met hem waarin Kelly aangeeft hoe je de angst voor nieuwe technologie kunt ondervangen door mensen goed te onderwijzen:

“Op school leerden we in de eerste plaats lezen, schrijven en rekenen. Maar de belangrijkste vaardigheid in 2037 is dat je je leven lang blijft leren. Het moeilijkste aan iets nieuws leren is het ontleren van het oude, zodat je op een frisse manier aan iets nieuws kan beginnen.”

Kellys belangrijkste tip: zorg dat je tot je dood een newbie blijft. Het maakt niet uit hoe slim je bent, of welke ingewikkelde computertaal je nu beheerst, want een paar jaar later zal weer iets totaal nieuws van je worden gevraagd.

Kelly dwingt zichzelf ook steeds weer iets onbekends aan te gaan. Zo gebruikt hij tegenwoordig Facebook en Twitter, terwijl hij naar eigen zeggen “helemaal niet zo’n spraakzaam persoon is”. Hij benadrukt dat hij daar veel moeite voor doet,omdat er ook een andere kracht is die altijd tegenwerkt: luiheid. “We zeggen wel dat we van nieuwe dingen houden, maar dat is niet waar. Het kost ons een paar jaar om goed te leren lezen. Als je echt iets nieuws wilt leren, zul je je dat op een gedisciplineerde manier eigen moeten maken.”

Het tweede machinetijdperk of de vijfde technologische revolutie?

Het boek The Second Machine Age uit 2014 van Andrew McAfee en Erik Brynjolfsson (in het Nederlands het tweede machinetijdperk), is een standaardwerk dat iedereen die bezig is met de toekomst van werk eigenlijk gelezen moet hebben. Waar de industriële revolutie of eerste machinetijdperk de beperkingen van de menselijke spierkracht te lijf ging, richt het tweede machinetijdperk zich op de beperkingen van de menselijke denkkracht. Door de snelle technologische ontwikkelingen (digitalisering van bijna alles) zullen veel werkzaamheden veranderen, ook die van de middenklasse. Toch geloven de auteurs dat we als mens het kunnen opnemen tegen de machine. We moeten vooral slim samenwerken met machines.

Op Beyond The Tech Revolution (BTTR) vraagt Carlota Perez in een serie artikelen zich af of we hier wel te maken hebben met een tweede machinetijdperk of dat het gaat om de vijfde technologische revolutie. Volgens Perez leidt deze verschillende interpretatie van de technologische ontwikkelingen tot andere aanbevelingen voor de toekomst. In het eerste deel van ‘Second Machine Age or Fifth Technological Revolution?’ stelt Perez dat McAfee en Brynjolfsson een (te) eenvoudige weergave schetsen van de ontwikkelingen.

Daar waar McAfee en Brynjolfsson uitgaan van twee tijdperken en verwachten dat we staan voor een tweede grote sprong in de sociale ontwikkeling van de mens, gaat Perez uit van vijf technologische revoluties die bestaan uit zowel technologische als infrastructurele veranderingen. In het tweede deel beschrijft Perez deze vijf technologische (r)evoluties en laat ze zien dat advies voor de toekomst veel complexer in elkaar zit dan McAfee en Brynjolfsson suggereren.
Lees verder

De impact van blockchain op mens en maatschappij

De technologie die na internet de komende decennia de grootste impact gaat hebben op mens en maatschappij, is volgens deskundigen niet social media, big data, robotica of kunstmatige intelligentie maar blockchain. Na een netwerk van informatiedistributie (het huidige internet), is er een toenemende belangstelling voor dit netwerk van waardedistributie (internet of value). Dit voorjaar heeft de Canadese ondernemer en auteur Don Tapscott samen met zijn zoon Alex Tapscott, het boek Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World geschreven. Hierin leggen ze het principe uit van blockchain en schetsen ze de mogelijke impact van de blockchain op mens en maatschappij. In een recente TED-talk van Don Tapscott geeft hij een korte maar goede samenvatting. Absolute aanrader!

ICT dwingt overheid om sneller te reageren

Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen
Overheden moeten in een vroeger stadium reageren op ICT-ontwikkelingen in de markt zoals het internet of things (IoT), digitale platformen, robots en block-chain technologie. Nu wachten ze te vaak tot er meer duidelijk is over de nieuwe technologie of de ontwikkeling ervan in de markt. Op een later moment regels invoeren is echter vaak lastiger en kostbaarder. Dit staat in het onderzoek ‘Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen‘ van het Centraal Planbureau (CPB) dat vandaag is verschenen.
Lees verder

Yuri van Geest over exponentiele technologieën, singularity en de toekomstige samenleving

Afgelopen week spraken Erwin Blom en Roeland Stekelenburg in een speciale uitzending van Fast Moving Targets’ Top Names maar liefst 4 uur lang met Yuri van Geest, de schrijver van Exponential Organizations en de oprichter van de Nederlandse Singularity University. Van Geest over de toekomst van maatschappij en organisaties als gevolg van snel ontwikkelende technologieën. Maar ook blikt hij terug op zijn jeugd en vertelt hij wat hij zijn kinderen wil meegeven. Vannacht het hele interview teruggekeken, absolute aanrader!
Lees verder

De toekomst is nu en connected

Create Out Loud

Afgelopen week was ik op uitnodiging van de VPRO te gast bij de Dutch Design Week. De Dutch Design Week (of DDW) is een grootschalig en internationaal jaarlijks negendaags evenement in Eindhoven waarbij design in allerlei facetten centraal staat. We hebben onder andere de Dutch Intervertuals, Graduation Show van de Design Academy Eindhoven, In No Particular Order, Playing Life exhibition, Dutch Design Awards Exhibition, Now Future Talkshow en uiteraard het VPRO Medialab (over de omroep van de toekomst) en de VPRO Peepshow bezocht. Een indrukwekkend programma waarbij designers uit binnen- en buitenland ons hebben meegenomen in hun denkwereld.

In de trein terug naar huis bleven twee dingen in mijn hoofd rondgaan.
Lees verder

CogniToys leert kinderen met behulp van IBM Watson

Heb nog lang niet alle video’s bekeken op The Innovation Station, het platform over sociale en technologische innovatie, maar één van de video’s dat indruk op me heeft gemaakt is de promotievideo voor het Kickstarter-project CogniToys van Elemental Path. CogniToys is slim speelgoed dat via internet toegang heeft tot IBM Watson en daarmee in staat is op basis van spraakherkenning met kinderen te communiceren en ze daardoor spelenderwijs dingen te leren.

Google's Project Soli toont de toekomst van gebruikersinterface

Afgelopen week kreeg Project Soli, één van de Google ATAP-projecten dat tijdens het jaarlijkse developers conference Google I/O 2015 werd gepresenteerd, opmerkelijk veel aandacht op de internationale techblogs. Wat is Project Soli en waarom krijgt het zoveel aandacht? Wearables zoals smartwatches worden steeds kleiner en zijn daardoor steeds moeilijker handmatig te bedienen. Als mogelijke oplossing werkt Google in Project Soli aan een nieuwe manier om wearables te bedienen op basis van bewegingsdetectie via een micro radarsensor. Project Soli laat daarmee zien hoe de gebruikersinterface van de toekomst er uit zou kunnen zien. Nog niet onder de indruk? Bekijk de video!

Moeten we bang zijn voor de toekomst van werk?

De huidige technologische ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de komende twintig jaar 30 tot 50 procent van de banen in de middenklasse zullen verdwijnen door automatisering en robotisering. Althans dat is de conclusie van het inmiddels veel geciteerde onderzoek naar de toekomst van werkgelegenheid (pdf) van Frey en Osborne, beiden van de universiteit van Oxford (via: Economist). Ook in Nederland heeft dit onderzoek veel aandacht gekregen van o.a. minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sindsdien lijkt vooral de angst te heersen voor de gevolgen van automatisering en robotisering op de toekomst van werk. Afgelopen week nog publiceerde Kathleen Elkins van Business Insider het artikel The robots are here — and you should be worried. Daarin citeert Elkins niet alleen het recent verschenen boek Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future van Martin Ford, maar verwijst ze ook naar de open brief over de digitale economie opgesteld door techautoriteiten als Erik Brynjolfsson, Andy McAfee, Marc Benioff, David Kirkpatrick en Tim O’Reilly. Ook de strekking van het VINT symposium vandaag met als titel ‘Computer Says No: Living in the Age of Autonomous Decision Machines’, is dat er vooral banen zullen verdwijnen door de opkomst van automatisering en robotisering.

Zijn de waarschuwingen terecht of valt het allemaal wel mee met de gevolgen van automatisering en robotisering? Deze week vond ik per toeval een openbaar lunchcollege van CAOP van afgelopen jaar met als titel ‘De toekomst van werken en hoe de wereld van het werk verandert’ (zie video). Daarin een heel ander geluid van o.a. Maarten Goos, hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van KU Leuven. Hieronder enkele higlights uit de samenvatting (pdf) van het college dat werd ingeleid door Paul van der Heijden, hoogleraar Internationaal Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden en voorzitter Bestuur Leerstoelen CAOP.
Lees verder

De economische impact van technologische disruptie

Drivers of change - Big7Technologische innovatie verandert de Nederlandse economie steeds sneller. Dat levert vooral veel winnaars op, maar er zijn ook meer verliezers. De dynamiek in het bedrijfsleven neemt toe: er starten steeds meer bedrijven, maar ook houden steeds meer bedrijven op te bestaan. Drie op de tien ondernemers zien hun verdienmodel de komende tien jaar mogelijk verdwijnen. Disruptie door technologie raakt alle sectoren sterk, maar de automotive, zorg en industrie nog het meest. Om hierop in te spelen willen werkgevers vooral jongeren binnenhalen. Dat zien zij als manier om de snelle technologische ontwikkelingen bij te houden. Het arbeidsaanbod in Nederland veroudert echter snel. Dit is een risico voor de concurrentiekracht van de Nederlandse economie. Althans, dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport Hightech meets business (pdf) dat het ING Economisch Bureau deze week heeft uitgebracht ter gelegenheid van de Dutch Technology Week (via: Emerce).

Het Nederlandse bedrijfsleven benoemt zeven technologische gebieden waarvan de kans op betekenisvolle doorbraken het grootst is. Deze zgn. big 7 drivers of change zijn: Toegenomen rekenkracht (chips en sensoren), Internet of Things, Big Data, Robotica, Alternatieve energie, Nieuwe materialen en 3D printen.