Zijn Nederlandse organisaties al klaar voor de nieuwe privacywetgeving?

Eén van de grootste uitdagingen van de huidige technologische ontwikkelingen is het waarborgen van de privacy van het individu. De onthullingen van Edward Snowden, het overtreden van de privacyregels door de NSA, het regelmatig lekken van privacygevoelige gegevens leren ons dat privacy steeds meer een illusie is. Primair ligt dan ook de verantwoordelijkheid bij het individu zelf, hij zal moeten leren omgaan met de nieuwe werkelijkheid. Dat betekent echter niet dat de overheden en andere organisaties hierin geen verantwoordelijkheid hebben. Naast wet- en regelgeving zullen we moeten werken aan bewustwording van de risico’s en daar waar mogelijk met oplossingen moeten komen om de risico’s te vermijden. Het is daarom goed dat brancheorganisaties als DDMA middels het Privacy Waarborg organisaties daarbij kunnen ondersteunen. Vanaf vorig jaar ben ik toegetreden tot de DDMA Privacy Autoriteit en vanuit die hoedanigheid houd ik me samen met de overige leden van de Privacy Autoriteit bezig met het toezien op de zelfregulering binnen de branche.
Lees verder

Mensenrechten in het robottijdperk


In het rapport Human rights in the robot age (mensenrechten in het robottijdperk) pleit het Rathenau Instituut voor een nieuw Europees verdrag met twee nieuwe mensenrechten. Ten eerste: het recht om niet gemeten, geanalyseerd of beïnvloed te worden. Ten tweede: het recht op betekenisvol menselijk contact.

Het Rathenau Instituut schreef het rapport op verzoek van de Parlementaire Assemblee van de raad van Europa (PACE). Mede op basis van het rapport formuleerde PACE aanbevelingen aan de Raad van Europa, welke op 28 april 2017 door PACE werden aangenomen.
Lees verder

China’s sociaal krediet. Big data, big brother?


Vorig jaar wees ik op Twitter naar de gamification van de Chinese samenleving. Dit naar aanleiding van een publicatie op BBC over Sesame Credit (en de daaropvolgende media-aandacht). Vanmorgen vroeg ik mij af wat nu eigenlijk de stand van zaken is met Sesame Credit. Dit naar aanleiding van de hernieuwde aandacht voor het Chinese overheidssysteem in de Washington Post. Daarbij werd ik terecht op mijn vingers getikt door Ed Sander, China blogger op ChinaTalk.nl. Sesame Credit en het Chinese overheidssysteem zijn namelijk niet dezelfde zoals Sander ook schrijft in de blogs Pronken met je kredietwaardigheid en China’s sociaal krediet. Big data, big brother?

Lees verder

Privacyweken op NPO3

Privacytest
Van 17 tot en met 29 oktober zijn het de Privacyweken op NPO3. Een goed initiatief van NPO3 waarbij er twee weken lang verschillende programma’s en documentaires worden uitzonden die met het thema privacy te maken hebben. De programmering tijdens de privacyweken:
Lees verder

Is er een alternatief voor het privacyprobleem?


Werkelijk alles wat wij doen wordt geregistreerd, bijgehouden en verzameld. Brandpunt dook deze week met Dimitri Tokmetzis (datajournalist), Bas Boorsma (directeur internet of things bij netwerkbedrijf Cisco) en Tijmen Schep (medialab SETUP) in de wereld van data en privacy: Bestaat er een leven zonder digitale sporen?

Deze week verscheen bij De Correspondent ook het boek ‘Je hebt wél iets te verbergen: over het levensbelang van privacy‘ van datajournalisten Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis. In het boek laten Martijn en Tokmetzis zien dat privacy het meest bedreigde mensenrecht van onze tijd is. Ze leggen bloot welke gegevens je allemaal weggeeft en aan wie. En, belangrijker nog: welke ingrijpende gevolgen dat heeft.

Alhoewel ik voor een andere titel zou hebben gekozen, is het boek een absolute must read voor iedereen. Voor fossiele brandstof is er een alternatief, maar wat is het alternatief voor het privacyprobleem?

Lees verder

Big Data in een vrije en veilige samenleving

Ruim een maand geleden bracht de WRR het rapport ‘Big Data in een vrije en veilige samenleving‘ (pdf) uit. Big Data-toepassingen bieden vele kansen in het veiligheidsdomein. Ze maken snelle en precieze reconstructies van misdaden mogelijk, evenals gerichte inspecties en het realtime volgen van ontwikkelingen bij crisissituaties. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe risico’s voor burgers, op het gebied van privacy, discriminatie en vrije meningsuiting. Aan de horizon dreigt (semi-)automatische besluitvorming, waarbij de uitkomsten van data- analyses sturend zijn voor het handelen van veiligheidsorganisaties.

De WRR analyseert in dit rapport hoe de Nederlandse overheid Big Data kan gebruiken en richt zich daarbij specifiek op het veiligheidsdomein. Big Data kan volgens de raad uitsluitend vruchten afwerpen als de huidige wet- en regelgeving wordt versterkt om fundamentele rechten en vrijheden te waarborgen. Hiertoe moet de aandacht worden verlegd van het reguleren van het verzamelen van data – het zwaartepunt in de huidige juridische kaders – naar de regulering van en het toezicht op de fases van de analyse en het gebruik van data. Voor de vrijheid en de veiligheid van de burgers doen zich in deze twee fasen van Big Data- processen de grootste kansen én de grootste risico’s voor.

Real Future over social engineering of social hacking

Social engineering (of social hacking) is een techniek waarbij men probeert in te breken in een computersysteem via de zwakste schakel in de computerbeveiliging, namelijk de mens. De aanval is gericht op het verkrijgen van vertrouwelijke of geheime informatie, waarmee de hacker in het computersysteem kan komen. De beroemdste kraker die van deze techniek gebruik maakte is Kevin Mitnick alias Condor. Hij heeft zijn ervaringen verwoord in het boek The Art of Deception.

Afgelopen jaar, na inbraken in computersystemen van Sony Pictures, JPMorgan Chase, Ashley Madison en andere grote organisaties, werd Kevin Roose van Real Future nieuwsgierig naar hoe het voelt om slachtoffer te zijn van hackers. Een kort maar indrukwekkende video over social engineering of social hacking!

Bart Jacobs over privacy en digitale beveiliging

Volgens Edward Snowden is de zaak tussen FBI en Apple één van de belangrijkste privacyzaken van het afgelopen decennium. Moet Apple nu wel of niet de FBI toegang geven tot de persoonlijke gegevens van Apple-gebruikers? En zo ja, waar ligt de grens? De bovenliggende vraag is natuurlijk wie is straks eigenaar van onze data? Welke rol spelen overheid, bedrijven en wij zelf als het gaat om onze privacy?
Lees verder

A Good American (2015) (Review DWDD)

Onderzoeksjournalist Huib Modderkolk bij De Wereld Draait Door over de documentaire A Good American (2015).

Bill Binney, ex-medewerker van de Amerikaanse geheime dienst, doet een boekje open over de periode voor de onthullingen van klokkenluider Snowden. Of hoe de NSA het belangrijker vond miljoenen te verkwisten aan zakenvriendjes dan tijdig een effectief elektronisch filter te installeren dat – wie weet – zelfs 9/11 had kunnen helpen voorkomen.

Hij staat bekend als de beste codekraker van Amerika. En Bill Binney is nog steeds geschokt als hij de beelden van de brandende Twin Towers ziet. Om vervolgens uit de doeken te doen wat eraan vooraf ging. Hoe hij als slimme wiskundige tijdens de Koude Oorlog de Russen afluisterde en later binnen de NSA een klein team formeerde dat het antwoord vond op de digitale informatie-explosie waar de inlichtingendienst in verdronk. Een antwoord dat door de NSA-top terzijde werd geschoven, zodat, menen Binney en voormalig medewerkers, de terroristen van 9/11 hun gang konden gaan.

A Good American ontvouwt zich als een stijlvol gevisualiseerde documentaire thriller, die minstens zo onthutsend is als de bekendere geschiedenis van Edward Snowden. Meer dan over computers en informatie gaat het over arrogantie, moraal en privacy. Binney, inmiddels klokkenluider, nam na 9/11 ontslag en is nog steeds verontwaardigd als hij bedenkt hoe de NSA de vloer aanveegde met waarden die hij zelf hooghield.

Zembla en Toekomstmakers over big data en privacy


ZEMBLA, het onderzoeksjournalistieke programma van de VARA, duikt in de wereld van big data en privacy. In de tweedelige documentaire ‘Data, het nieuwe goud‘, laat het zien hoe via internet privacygevoelige data wordt verzameld en verhandeld. Gisteravond konden we de eerste aflevering zien waarin onderzoeksjournalist Sander Rietveld de kijker meeneemt in de wereld van big data en privacy.
Lees verder