Bestuurscrisis Hollands Kroon gevolg van te snelle transformatie?

Gemeente Hollands Kroon, in 2012 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer, is vanaf 2014 bezig zich te transformeren naar een zelfsturende overheidsorganisatie. Het is daarmee de eerste gemeente in Nederland die vol inzet op zelfsturing.
Lees verder

De opkomst van on-demand organisaties

Nadat Daniel Steinbock, een designer en muzikant uit Palo Alto, California in 2015 via Kickstarter meer dan 22.000 dollar aan crowdfunding wist binnen te halen voor het kaartspel True Story, bedacht hij een eenvoudig plan om de 750 bestellingen te kunnen leveren. Hij huurde enkele freelance designers en copywriters in om het kaartspel te ontwikkelen.

Op zich niets bijzonders, tot een groep onderzoekers van Stanford University aanbood om een on-demand organisatie op te zetten voor het project. Steinbock stemde toe om voor de beta versie van het kaartspel gebruik te maken van de zgn. flash-organization software (pdf) die de onderzoekers had ontwikkeld om automatisch freelancers in te huren voor de organisatie van werkzaamheden nodig om een bepaald doel te realiseren (zoals in dit geval de ontwikkeling van het kaartspel).

Alhoewel de software voor mijn gevoel niet heel veel anders is dan bijvoorbeeld de tools van Nederlandse startups als Part-up of Teamily, krijgt het werk van de Stanford hoogleraren Melissa Valentine en Michael Bernstein deze week veel publiciteit door het artikel The Pop-Up Employer: Build a Team, Do the Job, Say Goodbye in de New York Times.

Betekent dit de definitieve doorbraak van on-demand organisaties of blijft het voorlopig nog vooral een mooie visie op de toekomst van werk?

Zijn online communities een mogelijke infrastructuur voor organisaties van de toekomst?

connected company

‘The rules of the game in new product development are changing. Many companies have discovered that it takes more than the accepted basics of high quality, low cost, and differentiation to excel in today’s competitive market. It also takes speed and flexibility.’

Het zijn enkele zinnen uit een artikel in Harvard Business Review waarin een duidelijk pleidooi te vinden is voor snellere en flexibele organisatievormen om succesvol te zijn. Dat is natuurlijk weinig baanbrekend, maar het interessante is dat het gaat om een artikel van januari 1986. Ruim dertig jaar later is er eigenlijk weinig veranderd. Nog steeds zoeken we naar de heilige graal om organisaties drastisch te hervormen.

Ook in het boek ‘The Structuring of Organisations’ beschrijft Henry Mintzberg al in 1979 verschillende vormen van organisaties waarbij de vorm een gevolg is van de eisen die door de omgeving aan de organisatie gesteld worden en dat we in toenemende mate behoefte hebben aan snelle en flexibele organisaties. Van machinebureaucratie tot adhocratie.

Waarom lukt het organisaties maar moeizaam om zich te hervormen tot organisaties die nodig zijn voor de complexe uitdagingen van vandaag en morgen? Al decennia komen managementgoeroes met nieuwe modellen waarmee het zou moeten lukken. Van agile organiseren tot holacracy, zelfsturende teams, cyaan organiseren, teams, squads en chapters. Het is inmiddels wel duidelijk dat de cultuur van de organisatie daarbij een grote rol speelt. Maar er mist nog iets anders en dat is volgens mij een nieuwe, andere infrastructuur. En steeds vaker stel ik mijzelf de vraag of online communities (als de nieuwe cooperaties) niet een geschikt uitgangspunt zouden kunnen zijn als basisinfrastructuur voor de organisaties van de toekomst.

De komende tijd ga ik op zoek naar antwoorden op de volgende subvragen:
Lees verder

Wat hebben we geleerd van John Kotter’s Leiderschap bij verandering?


Het in 1996 verschenen boek ‘Leading Change’ (in het Nederlands vertaald onder de titel ‘Leiderschap bij verandering‘) van John Kotter, de inmiddels emeritus hoogleraar Leiderschap aan Harvard Business School. Het boek is een vervolg van een artikel dat Kotter in het voorjaar van 1995 publiceert in Harvard Business Review. In dat artikel beschrijft Kotter o.a. 8 stappen die leiden tot een succesvolle implementatie van verandering binnen organisaties:
Lees verder

Is agile werken de toekomst van organiseren?

Afgelopen week kwam ik bovenstaande video tegen op LinkedIn. Het betreft een innovatiepitch van Evelien Boeije voor het werken in flexibele teams bij het Ministerie van Veiligheid en Justitite. Wat mij betreft een geweldige innovatiepitch voor het anders organiseren van werk bij de overheid. Of zoals Evelien het zelf noemt: De hark voorbij!
Lees verder

Mislukt 70% van de verandertrajecten?

Mislukt 70% van de verandertrajecten?Verandertrajecten mislukken geregeld. Tenminste, dat is de algemeen geldende opvatting. Het zou gaan om maar liefst 70 procent (o.a. Thijs Homan). Ard-Pieter de Man en Heleen Tours van Sioo, het interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde, deden onderzoek naar deze opvatting en kwamen tot heel andere resultaten (via Zipconomy).

Het onderzoek onder 151 managers levert een drietal zeer interessante inzichten op:

  • 70% is een moeilijk hard te maken getal.
    Het percentage is erg afhankelijk van wat gemeten wordt en hoe hoog de lat wordt gelegd. Bepaalde typen verandering kennen daarnaast een zeer hoog faalpercentage terwijl andere typen veranderingen gemiddeld juist succesvoller zijn.
  • Organisaties blijven typen veranderingen die vaak mislukken gewoon uitvoeren.
    Het lerend vermogen van organisaties lijkt beperkt. Waarom blijven investeren in typen veranderingen zoals fusies, IT-projecten en cultuurverandering die een hoge faalkans hebben?
  • Verandertrajecten worden niet goed doordacht.
    Investeren in verandermanagement loont, want goeddoordachte verandertrajecten leiden vaker tot succes.

In het rapport Mislukt 70% van de verandertrajecten? Een managersperspectief (pdf) geven Ard-Pieter de Man en Heleen Tours aan hoe ze tot deze conclusies zijn gekomen. Aan de orde komen achtergrond bij de vraagstelling, een beschrijving van de gevolgde onderzoeksmethode en de bevindingen op drie vlakken: succes en falen van veranderingen in het algemeen, succes en falen van specifieke typen verandertrajecten en het effect van verandermanagement.

Marga Hoek: Zakendoen in de nieuwe economie

Marga Hoek is directeur van De Groene Zaak, een platform voor duurzame ondernemers. Op termijn is er maar één businessmodel winstgevend en dat is een duurzame aldus Hoek. Zonder al te veel in te gaan op duurzaamheid, beschrijft Marga Hoek in haar boek Zakendoen in de nieuwe economie hoe je dat kunt doen als organisatie. Dat doet ze aan de hand van zeven vensters die elk een management aandachtsgebied schetsen: klanten, productieprocessen, businessmodellen, schaalgrootte, innovatie, financiering en leiderschap.
Lees verder

Waarom Airbnb en Booking.com vaart maakten en Oad tot stilstand kwam

FullSizeRender-5Dinsdag ben ik een van de deelnemers van het Seminar Organisatie 3.0 met sprekers als Marga Hoek, Jacques Pijl, Jaap Peters en Menno Lanting. Hans van der Loo, auteur van het boek Vaart Maken – Energiek veranderen in 90 dagen, zal het seminar als dagvoorzitter openen met zijn visie op hoe je als organisatie snel kunt aanpassen aan veranderende omstandigheden.
Lees verder

Josephine Green: From Pancakes to Pyramids

Zo nu en dan komt Josephine Green (voormalig Senior Director of Trends and Strategy bij Philips) voorbij in de discussies over socioculturele trends. Zo is de Pyramids to Pancakes-beweging die zij in haar Philipsperiode heeft opgestart de laatste dagen onderwerp van gesprek op Twitter. Met name de overeenkomst tussen haar visie en het 7i-netwerkmodel was voor mij reden om nog eens goed te kijken (en luisteren) naar haar recente presentatie (video, 40 min).

Deze video is eerder gepubliceerd op upstream.nl.

Wat kunnen organisaties leren van de rode oogstmier?


In het kader van mijn onderzoek naar veranderende organisatiestructuren en businessmodellen, ben ik op dit moment het vorig jaar gepubliceerde boek ‘De kracht van de zwerm’ van Jaap van Ginneken aan het lezen. Van Ginneken is als mediapsycholoog verbonden aan de vakgroep communicatiewetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en houdt zich bezig met de mechanismen van rages, mediahypes en massagedrag. In het boek ‘De kracht van de zwerm’ zet Van Ginneken uiteen wat je van de natuur kunt leren over filerijden, virusmarketing, kudde-instinct op de beurs, maar ook over hoe organisaties werken (of niet werken). Als voorbeelden gebruikt hij daarbij het gedrag van o.a. schapen, vogels (zoals spreeuwen) en mieren (zie video).

Gisteren wees mijn collega Gerjanne Tiemens me op een al wat oudere, maar prachtige TED Talk van Deborah Gordon. Gordon doet al meer dan 20 jaar mierenonderzoek in de woestijn van Arizona (vlakbij de grens van Mexico). Het grootste deel van het jaar gebeurt er niets in het woestijngebied, maar in de zomer verschijnt Gordon. Dan bestudeert ze twee maanden lang elke dag van half zes ’s ochtends tot een uur of twaalf ’s middags, dezelfde mierensoort: de Pogonomyrmex barbatus (beter bekend als de rode oogstmier). Gordon verricht haar onderzoek al meer dan twintig jaar onveranderd. Ze telt de mieren die ’s morgens in alle vroegte het nest verlaten om de omgeving te onderzoeken, ze telt de mieren die op zoek gaan naar voedsel, die terugkomen met voedsel, die het nest uitkomen met afval. Ze telt de interacties met buurmieren; ze observeert, telt en trekt daaruit haar conclusies. Aanrader!
Lees verder