Wat zijn wereldwijd de meest succesvolle klantcommunities?

connected company
Alhoewel klantcommunities volgens diverse studies toegevoegde waarde hebben voor organisaties als het gaat om bijvoorbeeld het vergroten van het bereik, het verhogen van de conversie of het verbeteren van bestaande klantrelatie, zijn er maar weinig echt succesvolle klantcommunities. Het vraagt van organisatie immers aanzienlijke investeringen in tijd en middelen, inzet en integratie van afdelingen en supergemotiveerde medewerkers.

In mijn zoektocht naar de rol van klantcommunities in organisaties van de toekomst, kijk ik oa naar de succesfactoren van succesvolle klantcommunities. Maar welke klantcommunities zijn dat? In deze blog ga ik op zoek naar de meest succesvolle klantcommunities wereldwijd. Suggesties via een reactie hieronder of via Twitter zijn welkom!
Lees verder

Zijn online communities een mogelijke infrastructuur voor organisaties van de toekomst?

connected company

‘The rules of the game in new product development are changing. Many companies have discovered that it takes more than the accepted basics of high quality, low cost, and differentiation to excel in today’s competitive market. It also takes speed and flexibility.’

Het zijn enkele zinnen uit een artikel in Harvard Business Review waarin een duidelijk pleidooi te vinden is voor snellere en flexibele organisatievormen om succesvol te zijn. Dat is natuurlijk weinig baanbrekend, maar het interessante is dat het gaat om een artikel van januari 1986. Ruim dertig jaar later is er eigenlijk weinig veranderd. Nog steeds zoeken we naar de heilige graal om organisaties drastisch te hervormen.

Ook in het boek ‘The Structuring of Organisations’ beschrijft Henry Mintzberg al in 1979 verschillende vormen van organisaties waarbij de vorm een gevolg is van de eisen die door de omgeving aan de organisatie gesteld worden en dat we in toenemende mate behoefte hebben aan snelle en flexibele organisaties. Van machinebureaucratie tot adhocratie.

Waarom lukt het organisaties maar moeizaam om zich te hervormen tot organisaties die nodig zijn voor de complexe uitdagingen van vandaag en morgen? Al decennia komen managementgoeroes met nieuwe modellen waarmee het zou moeten lukken. Van agile organiseren tot holacracy, zelfsturende teams, cyaan organiseren, teams, squads en chapters. Het is inmiddels wel duidelijk dat de cultuur van de organisatie daarbij een grote rol speelt. Maar er mist nog iets anders en dat is volgens mij een nieuwe, andere infrastructuur. En steeds vaker stel ik mijzelf de vraag of online communities (als de nieuwe cooperaties) niet een geschikt uitgangspunt zouden kunnen zijn als basisinfrastructuur voor de organisaties van de toekomst.

De komende tijd ga ik op zoek naar antwoorden op de volgende subvragen:
Lees verder