Dienstverlening in de informatiemaatschappij


Al een tijdje volg ik met plezier OMOOC, een online leerplatform van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) over de toekomst van openbaar bestuur. Inmiddels zijn er acht modules gelanceerd die bestaan uit meer dan 60 inzichten afkomstig van meer dan 55 sprekers afkomstig uit verschillende overheidslagen en de wetenschap. Denk daarbij aan modules als Waar is de overheid van?, Beter en concreter, Challenging government, Werken vanuit de bedoeling, Werken met maatschappelijk initiatief, Waar is de overheidsmanager van?, Stedelijke innovatie door technologie en Slim beleid: gedragskennis in de praktijk.

Op dit moment is men bezig met de module Dienstverlening in de informatiemaatschappij. De informatiesamenleving is niet nieuw. Maar de dienstverlening door de overheid kan beter. De vraag is hoe de overheid de ontwikkelingen die elkaar razendsnel opvolgen het hoofd kan bieden. Dit vraagt om fundamentele en continue aanpassingen in de dienstverlening van gemeenten. Hoe? Laat je inspireren door de volgende korte video’s:
Lees verder

James B. Glattfelder: Wie beheerst de wereld?

We lijken soms meer van het universum te begrijpen dan van onze eigen samenleving. We hebben systemen ontworpen die we niet langer kunnen beheersen, zo is gebleken uit onder meer de kredietcrisis. De nieuwe wetenschap van complexiteit richt zich voornamelijk op interconnectie en mede-afhankelijkheid. Er vindt een paradigma-verschuiving plaats. We gaan van het analyseren van ‘dingen’ naar het ontdekken en begrijpen van het achterliggende netwerk van interdependentie dat deze ‘dingen’ beïnvloedt. Hoe zit het met ongelijkheid en instabiliteit in onze economie? Zijn er achter de schermen slechts enkelen die de touwtjes in handen hebben en alle ontwikkelingen orkestreren? De Zwitser James B. Glattfelder was in 2011 co-auteur van de baanbrekende studie The Network of Global Corporate Control dat veel media-aandacht kreeg en tot controversiële discussies leidde. In internationale media als Forbes tot in het lokale hetgrotereplaatje.nl.

Wat mij het nog het meest opviel is de enorme drive van Karen Hudes. Al jaren geeft zij het ene interview na het andere en op YouTube zijn inmiddels honderden video’s van haar te vinden. Hudes studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en rechten aan de Yale Universiteit in de Verenigde Staten en werd vooral bekend als klokkenluider toen ze gesjoemel bij de Wereldbank aan de kaak stelde (waar ze tot 2007 werkte als jurist). Vanaf dat moment werkt zij als internationaal juriste samen met ex-collega’s van over de hele wereld- en heeft als doel om mensen bewust te maken van de praktijken van de ‘bankensysteemelite’ die het geldsysteem, waaronder de Wereldbank hebben gegijzeld, voor hun eigen doeleinden (via openhandel.nl).

Moet eerlijk zeggen dat ik er nog niet uit ben wat ik hier van denk. Komende tijd maar eens voorleggen aan een aantal deskundigen.

It Takes a Network to Defeat a Network


In de vorige eeuw hebben bedrijven van miliatire operaties geleerd hoe een organisatie zo efficient mogelijk in te richten. Het hierarchische bedrijfsmodel zoals we dat binnen de meeste organisaties kennen, hebben we vooral te danken aan legendarische veldheren (van Atilla tot Zoeloe). In strategiesessies was het niet ongebruikelijk om beroemde veldslagen als metafoor te gebruiken om de eigen strategie te schetsen.
Lees verder

Een verkenning van de nieuwe netwerkmaatschappij

16274263374_822c9c5bd5_zNaar aanleiding van de VPRO Tegenlicht-uitzending gisteravond over het werken van morgen, verwees Roeland Smeets mij naar een blogpost van hem op Mediawijzer. Roeland publiceert speciaal voor Mediawijzer.net een reeks artikelen over de netwerkmaatschappij. De bedoeling van deze reeks is om mediacoaches, het onderwijs en vooral jonge mensen handvatten te geven voor het leven in de netwerkmaatschappij. Aanrader:

  1. Een verkenning
  2. Wat betekent de automatisering voor onze toekomst?
  3. Ideeën voor 21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid
  4. Het tweede machine tijdperk
  5. Tips voor mediacoaches, het onderwijs en bibliotheken
  6. Big data en wat we er zélf aan hebben
  7. Tussen spel en dans, over menselijke en artificiele intelligentie

Roeland verwijst in zijn inleiding naar het boek The rise of network society uit 1996 van Manuel Castells. Wellicht minder bekend, maar onze eigen Jan van Dijk schreef in 1991 al de eerste editie van het boek De netwerkmaatschappij, sociale aspecten van nieuwe media.

Foto: Marco Derksen

Burgerparticipatie in de vroegmoderne Nederlanden

offi en onder officiieren cluveniers schutterij frans hals
Zowel landelijk als lokaal zijn beleidsmakers en politici vandaag de dag op zoek naar manieren om burgers meer te betrekken bij de creatie en instandhouding van publieke voorzieningen. Daarnaast ontwikkelen burgers zelf de nodige initiatieven. Dat laatste is niet nieuw. Altijd zijn er burgers geweest die alleen of samen met anderen publieke taken op zich namen. De mate waarin dit gebeurde, hun verhouding tot de overheid en vooral ook de terreinen waarop dergelijke verbanden actief waren, vertoont door de tijd heen de nodige variatie.

In het rapport SCP-rapport ‘Burgermacht op eigen kracht?‘, nemen de auteurs in het derde deel afstand van onze eigen tijd en plaats en zoeken ze naar inspirerende voorbeelden van burgerparticipatie uit de vroegmoderne Nederlanden. Een aanrader voor wie zich bezig houdt met burgerparticipatie.
Lees verder

Waarom bestaan organisaties eigenlijk?

Image of Mural by Diego Rivera, Detroit Institute of the Arts
Een vraag die me al een hele tijd bezig houdt, is de vraag waarom organisaties eigenlijk bestaan. En dan heb ik het niet over de waarom-vraag van Simon Sinek, maar over de ‘simpele’ vraag waarom er uberhaupt organisaties bestaan.
Lees verder

De netwerkmaatschappij, sociale aspecten van nieuwe media

mobile-woman-istanbul
Afgelopen week heb ik in het kader van de leergang Digitaal Leiderschap eindelijk Prof. dr. Jan van Dijk mogen ontmoeten. Ik verwees op blogs als marketingfacts.nl en upstream.nl al vaker naar Van Dijk als ik schreef over de nieuwe netwerksamenleving of netwerkmaatschappij. Volgens wikipedia is het begrip network society afkomstig van Jan van Dijk, die in 1991 de eerste editie van het boek De netwerkmaatschappij, sociale aspecten van nieuwe media schreef.
Lees verder