Voortgezet onderwijs en sociale media, het blijft een uitdaging

De overgrote meerderheid van de docenten in het voortgezet onderwijs (87%) maakt zich zorgen over de hoeveelheid tijd die hun leerlingen aan sociale media besteden. Van de docenten merkt 92% negatieve gevolgen van het intensieve gebruik van sociale media op de schoolprestaties van de leerlingen. Dat blijkt uit een in november 2017 verricht onderzoek (pdf) naar het gebruik svan ociale media en omgang met smartphones in het voortgezet onderwijs onder 1.318 docenten (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo). Het kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies, een onafhankelijk onderzoeksbureau (en dus geen relatie met DUO van rijksoverheid!).
Lees verder

Sherry Turkle's Reclaiming Conversation

In een tijd dat we meer converseren dan ooit (via email, SMS, Whatsapp, Facebook, Twitter en andere communicatiekanalen) komt Sherry Turkle met het boek Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age waarin ze pleit om weer meer face-to-face met elkaar te praten. Sherry Turkle, hoogleraar Social Studies of Science and Technology aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), was ooit groot voorstander van de technologische ontwikkelingen maar is in de loop der jaren steeds sceptischer geworden. Technologie heeft volgens Turkle er voor gezorgd dat mensen in dezelfde ruimte nauwelijks nog met elkaar praten omdat ze voortdurend op hun telefoon of tablet turen. Eerder schreef ze hierover het boek Alone Together.
Lees verder

Verslaafd aan je telefoon

Verslaafd aan je telefoon
Afgelopen week toonde Zembla Internationaal de reportage Verslaafd aan je telefoon, een Canadese documentaire van Josh Freed. Het digitale tijdperk is een walhalla voor de informatiejunk. Met de smartphone en de tablet kunnen we alles vastleggen en delen via het internet. Toch komt er langzaam een tegenbeweging op gang. Terugkijken!

Invloed van internet op de ontwikkeling van kinderen

Sinds november 2010 doet AVG met AVG Digital Diaries onderzoek naar de invloed van internet op de ontwikkeling van verschillende leeftijdsgroepen. Naast een vooral opvoedkundige insteek, komt AVG regelmatig met opmerkelijke onderzoeksresultaten. Zo heeft volgens AVG 92 procent van de kinderen onder 2 jaar in de VS al een online profiel!