Vijf technologische ontwikkelingen op het gebied van corporate learning

Technologische ontwikkelingen maken nieuwe vormen van leren en ontwikkelen mogelijk. Paxton Riter, CEO van een bedrijf dat zich bezig houdt met instructional design, geeft op HR Dive vijf trends die volgens hem mogelijk worden gemaakt door nieuwe technologieën (via: Wilfred Rubens):
Lees verder

Annemarie van Gaal: Een leven lang je vleugels uitslaan

Deze week een interessante column over leven lang leren van ondernemer en investeerder Annemarie van Gaal in de Telegraaf (via Blendle). Annemarie pleit in de column voor een leercultuur waarbij medewerkers ieder jaar of iedere twee jaar, een maand een opleidingsstage lopen bij een ander bedrijf (in een compleet andere sector). Vraag en aanbod in heel Nederland kunnen worden gematched via een online marktplaats met opleidingsstages. Goed idee, waarom gaan we dit niet gewoon doen Annemarie?

De column van Annemarie:
Lees verder

Wat is het belang van bedrijfsopleidingen?

In 2015 bood 85 procent van de bedrijven haar medewerkers bedrijfsopleidingen aan. Vijf jaar eerder was dat nog 79 procent. De toename komt vooral voor rekening van kleine en middelgrote bedrijven aldus het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dat eerder deze week met nieuwe cijfers uit het Onderzoek Bedrijfsopleidingen publiceerde.

Bij bedrijfsopleidingen gaat het in verreweg de meeste gevallen om cursussen. Andere vormen zijn bijvoorbeeld begeleide training op de werkplek of bezoek aan conferenties, workshops, lezingen en seminars. Bedrijven gaven in 2015 gemiddeld 1,1 duizend euro aan cursussen per medewerker uit. Bij ruim 60 procent van de bedrijven zijn de cursussen gericht op beroepsgerelateerde vaardigheden.

Cruciale vraag is natuurlijk: wat is het belang van bedrijfsopleidingen? Welk effect hebben deze bedrijfsopleidingen op medewerker en organisatie? Bedrijven verbeteren hun concurrentiepositie door te investeren in ‘menselijk kapitaal’ stelde het CBS bij de aankondiging van het onderzoek. Dit gebeurt door middel van het opleiden van hun medewerkers. Voor de Nederlandse samenleving zijn deze investeringen van belang voor de werkgelegenheid en het stimuleren van de economische groei. Bedrijven spelen hiermee een belangrijke rol in het oplossen van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt.

Blijft de vraag staan, wat is het effect? Iemand enig idee of hier (wetenschappelijk) onderzoek naar is gedaan?

Organisatieprioriteiten in kader van digitale transformatie

Eerder dit jaar stelden het Britse Business in the Community en Accenture Strategy dat het van groot belang is voor organisaties om medewerkers te trainen in digitale vaardigheden en te stimuleren tot leven lang leren om hen te helpen ‘overleven’ in de snel veranderende digitale samenleving.

Het is slechts één van de aanbevelingen uit A Brave New World? Why business must ensure an inclusive Digital Revolution, richtlijnen die BITC en Accenture Strategy samen hebben opgesteld voor organisaties om er voor te zorgen dat de digitale transformatie een positieve impact heeft op people, planet en profit (waar kennen we die ook al weer van).

De richtlijnen benoemen uiteindelijk de volgende 4 prioriteiten voor organisaties:
Lees verder

21e-eeuwse vaardigheden: achtergronden en onderwijsimplicaties

In mei 2017 is het rapport van Open Universiteit verschenen met als titel ‘21e-eeuwse vaardigheden: achtergronden en onderwijsimplicaties‘. Het is gebaseerd op een onderzoek het Welten-instituut en samengesteld naar aanleiding van een versnellingsvraag uit van het programma ‘Slimmer leren met ICT’ waarin de PO-Raad en Kennisnet samenwerken. Het document is geschreven door Marjan Vermeulen en Emmy Vrieling.

Internationaal en ook in Nederland is er brede overeenstemming over dat scholen een belangrijke rol hebben in het aanleren van ’21e-eeuwse vaardigheden’ die horen bij een snel veranderende informatie- en kennismaatschappij. Het gaat niet alleen om vaardigheden om kennis te kunnen vergaren, maar ook om snel steeds weer nieuwe dingen te kunnen leren.

Via: 21stcenturyskills.nl

Kevin Kelly over leven lang leren


Kevin Kelly (64) staat bekend om zijn optimistische kijk op de toekomst. Tijdens een kort bezoek aan Nederland geeft de techvisionair zijn beeld van de wereld in 2037. In NRC een kort interview met hem waarin Kelly aangeeft hoe je de angst voor nieuwe technologie kunt ondervangen door mensen goed te onderwijzen:

“Op school leerden we in de eerste plaats lezen, schrijven en rekenen. Maar de belangrijkste vaardigheid in 2037 is dat je je leven lang blijft leren. Het moeilijkste aan iets nieuws leren is het ontleren van het oude, zodat je op een frisse manier aan iets nieuws kan beginnen.”

Kellys belangrijkste tip: zorg dat je tot je dood een newbie blijft. Het maakt niet uit hoe slim je bent, of welke ingewikkelde computertaal je nu beheerst, want een paar jaar later zal weer iets totaal nieuws van je worden gevraagd.

Kelly dwingt zichzelf ook steeds weer iets onbekends aan te gaan. Zo gebruikt hij tegenwoordig Facebook en Twitter, terwijl hij naar eigen zeggen “helemaal niet zo’n spraakzaam persoon is”. Hij benadrukt dat hij daar veel moeite voor doet,omdat er ook een andere kracht is die altijd tegenwerkt: luiheid. “We zeggen wel dat we van nieuwe dingen houden, maar dat is niet waar. Het kost ons een paar jaar om goed te leren lezen. Als je echt iets nieuws wilt leren, zul je je dat op een gedisciplineerde manier eigen moeten maken.”

Mathieu Weggeman over het belang van vakmanschap

Vanmorgen gevraagd voor een inspiratiesessie over leiderschap in een snel veranderende samenleving. We kwamen in het gesprek al snel op het werk van Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Volgens Weggeman hebben planning & control hun beste tijd gehad en moeten we organisaties veel meer sturen op collectieve ambitie en vakdeskundigheid. Organisaties moeten het vakmanschap (weer) centraal stellen en werken op basis van vertrouwen.

Het was al weer een tijd terug dat ik Weggeman heb horen spreken dus ik bekeek een recente presentatie van hem op YouTube en raakte opnieuw geinspireerd. Niet alleen door zijn betoog over leiderschap, maar vooral ook door zijn visie op het belang van vakmanschap en de steeds kortere halfwaardetijd van kennis waardoor we op steeds jongere leeftijd minder goed in ons vak worden als we ons niet blijven ontwikkelen.
Lees verder

Een leven lang leren

Een studie kiezen die je klaarstoomt voor een carrière voor de rest van je leven is verleden tijd. De arbeidsmarkt verandert razendsnel door technologische ontwikkelingen, waardoor banen verdwijnen of veranderen. Inmiddels raakt de technologische ontwikkeling niet alleen maar banen van laagopgeleide werknemers, maar ook die van middelbaar- en hogeropgeleiden. Wie de veranderingen wil bijbenen, moet zich zijn hele werkzame leven bij- en omscholen, zeggen wetenschappers en de overheid. Deze week Nieuwsuur over een leven lang leren. Kijken!
Lees verder

Video: ‘Een leven lang leren in de bibliotheek!’


De moodfilm ‘Een leven lang leren in de bibliotheek’ schetst in één minuut de bibliotheek als open leeromgeving: dé plek van lezen en leren – voor iedereen van 0–101 jaar.

Nederland naar een lerende economie, of toch niet?

Lerende Economie
Nederland moet blijven werken aan zijn verdienvermogen om in de toekomst zijn sterke economische positie te behouden. Die boodschap geeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) af in zijn veelomvattende studie naar het toekomstige verdienvermogen van Nederland: Naar een lerende economie (pdf).

De WRR schrijft dat Nederland in staat zal moeten zijn om snel en adequaat in te spelen op nieuwe omstandigheden om zijn welvaart en welzijn veilig te stellen. De WRR noemt dit responsiviteit. Om die responsiviteit te vergroten moet Nederland zich ontwikkelen van een kenniseconomie naar wat de WRR noemt ‘een lerende economie’, een economie die niet alleen kennis produceert, maar deze ook optimaal benut. De WRR spreekt in dit verband van ‘kenniscirculatie’: het mobiliseren en toepassen van ideeën en technieken over de grenzen van bedrijven, sectoren of landen heen. Om de lerende economie te bevorderen doet de WRR aanbevelingen over de vergroting van menselijk kapitaal, en de versterking van kennisinfrastructuur en instituties. In een brief aan de Tweede Kamer reageert het kabinet deze week voor het eerst op de WRR-aanbevelingen.
Lees verder