Jaap Winter over regels, prikkels en de “smell of the place”


Vandaag een prachtig interview in het FD met Jaap Winter, partner Phyleon en hoogleraar corporate governance (oa aan Insead). Winter vind dat de moderne onderneming steeds verder afdrijft van wat mensen waardevol vinden.

Over regels en prikkels die leiden tot een ontzielde onderneming waar menselijke waarden en inspiratie er niet meer toe doen, heeft Winter eerder dit jaar een korte maar boeiende presentatie gegeven. Aan het eind van deze presentatie verwijst hij naar een speech van voormalig Insead-collega Sumantra Ghoshal. Over de speech van Ghoshal heb ik in 2012 een blog geschreven getiteld “the smell of the place.” Aanrader!

Zelfsturing mislukt vaak omdat managers bang zijn macht te verliezen

De manager zelf blijkt de grootste horde bij het invoeren van zelfsturende teams. Hoe minder macht een leider heeft, hoe minder hij of zij genegen is te delen. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Sanne Feenstra en hoogleraar Janka Stoker van het expertisecentrum In the LEAD (Leiderschap, Evidence, Advice & Data) aan de RUG onder zevenhonderd lezers van het magazine Management Team.

Bedrijven die willen dat hun leidinggevenden meer macht delen met werknemers, moeten rekeninghouden met de behoeftes van die leidinggevenden. Wat dat betreft is het streven naar meer empowerment, zelfsturing en het delegeren van verantwoordelijkheden een paradoxale opgave voor leidinggevenden: juist omdat hun eigen positie daardoor minder stabiel wordt en ze minder macht krijgen, zullen ze geneigd zijn om die macht minder te gaan delen, concluderen Feenstra en Stoker.

Zie verder artikel Management Team.

Enkele principes voor succesvolle digitale transformatie

Het kan bijna niet anders dat iedere organisatiebestuurder op dit moment worstelt met de vraag hoe te reageren op de huidige technologische ontwikkelingen, door sommigen de nieuwe of volgende industriële revolutie genoemd. Diverse onderzoeken tonen aan dat organisaties met een heldere visie op technologische ontwikkelingen, excutiekracht en vooral goed leiderschap significant beter presteren.

In Strategy+Business schetsen Norbert Schwieters en Bob Moritz 10 principes om voorop te lopen in de nieuwe industriële revolutie. Management Impact heeft deze principes afgelopen week vertaald:
Lees verder

Mathieu Weggeman over het belang van vakmanschap

Vanmorgen gevraagd voor een inspiratiesessie over leiderschap in een snel veranderende samenleving. We kwamen in het gesprek al snel op het werk van Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Volgens Weggeman hebben planning & control hun beste tijd gehad en moeten we organisaties veel meer sturen op collectieve ambitie en vakdeskundigheid. Organisaties moeten het vakmanschap (weer) centraal stellen en werken op basis van vertrouwen.

Het was al weer een tijd terug dat ik Weggeman heb horen spreken dus ik bekeek een recente presentatie van hem op YouTube en raakte opnieuw geinspireerd. Niet alleen door zijn betoog over leiderschap, maar vooral ook door zijn visie op het belang van vakmanschap en de steeds kortere halfwaardetijd van kennis waardoor we op steeds jongere leeftijd minder goed in ons vak worden als we ons niet blijven ontwikkelen.
Lees verder