Koneksa Mondo https://koneksa-mondo.nl/ Impact van digitale technologie op mens en maatschappij Mon, 28 Nov 2022 14:08:43 +0000 nl hourly 1 https://koneksa-mondo.nl/wp-content/uploads/2012/10/cropped-cropped-dcs_6285-32x32.jpg Koneksa Mondo https://koneksa-mondo.nl/ 32 32 107229544 Digitalisering levert vooralsnog geen verbetering op van Nederlandse ziekenhuiszorg https://koneksa-mondo.nl/2022/11/22/digitalisering-levert-vooralsnog-geen-verbetering-op-van-nederlandse-ziekenhuiszorg/ https://koneksa-mondo.nl/2022/11/22/digitalisering-levert-vooralsnog-geen-verbetering-op-van-nederlandse-ziekenhuiszorg/#comments Tue, 22 Nov 2022 14:21:14 +0000 https://koneksa-mondo.nl/?p=15750 Rube van Poelgeest doet sinds 2011 onderzoek naar de relatie tussen de mate van digitalisering en de kwaliteit van de […]

Het bericht Digitalisering levert vooralsnog geen verbetering op van Nederlandse ziekenhuiszorg verscheen eerst op Koneksa Mondo.

]]>
Rube van Poelgeest doet sinds 2011 onderzoek naar de relatie tussen de mate van digitalisering en de kwaliteit van de geleverde zorg van Nederlandse ziekenhuizen en hoopt daarmee komende maand te promoveren aan de Universiteit van Utrecht.

Voor het meten van de mate van digitalisering van 72 Nederlandse ziekenhuizen heeft Van Poelgeest gebruik gemaakt van het EMR Adoption Model van HIMSS. De door een ziekenhuis behaalde score is vervolgens gekoppeld aan de kwaliteitsregistraties van Elsevier’s Beste Ziekenhuizen, van NIVEL over ongeplande heropnamen en van DICA over patiënten met darmkanker. Tot slot zijn interviews gehouden met medisch specialisten van elf ziekenhuizen over hun ervaringen met de digitalisering in ziekenhuizen.

De centrale vraag van het proefschrift is wat de relatie is tussen de volwassenheid van ziekenhuis-EPD-systemen en de kwaliteit van zorg. De drie deelstudies toonden opmerkelijk genoeg weinig of geen verband tussen volwassenheid en kwaliteit van zorg.

Van Poelgeest ontdekte dat het implementeren van klinische documentatie, met name verpleegkundige documentatie, ‘Closed Loop Medication Administration’, en intelligente zorgpaden, waaronder CDSS, een uitdaging vormen. De geïnterviewde medisch specialisten verkiezen digitaal boven de oude papieren dossiers. Het feit dat betrokken gezondheidswerkers op elk moment toegang hebben tot de patiëntgegevens die ze nodig hebben, wordt als belangrijk beschouwd maar in de praktijk blijft potentiële kwaliteitsverbetering echter achter zolang beslissingsondersteuning niet kan worden toegepast door het ontbreken van een volledig gecodeerd patiëntendossier.

Van Poelgeest gelooft dat Nederlandse ziekenhuizen nog maar aan het begin staan van een digitale transformatie. Bovendien moet eerst nog aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan, zoals de actieve betrokkenheid van professionals en management. Het is niet alleen een technische transformatie, maar vooral een organisatorische transformatie.

Bron: Thesis Rube van Poelgeest

Het bericht Digitalisering levert vooralsnog geen verbetering op van Nederlandse ziekenhuiszorg verscheen eerst op Koneksa Mondo.

]]>
https://koneksa-mondo.nl/2022/11/22/digitalisering-levert-vooralsnog-geen-verbetering-op-van-nederlandse-ziekenhuiszorg/feed/ 1 15750
Voorbij de bocht in de weg https://koneksa-mondo.nl/2022/11/22/voorbij-de-bocht-in-de-weg/ https://koneksa-mondo.nl/2022/11/22/voorbij-de-bocht-in-de-weg/#respond Tue, 22 Nov 2022 11:34:08 +0000 https://koneksa-mondo.nl/?p=15742 Voorbij de bocht in de weg ligt misschien een plas, en misschien een kasteel En misschien alleen de voorzetting van […]

Het bericht Voorbij de bocht in de weg verscheen eerst op Koneksa Mondo.

]]>
Voorbij de bocht in de weg
ligt misschien een plas, en misschien een kasteel
En misschien alleen de voorzetting van de weg.
Ik weet het niet en vraag het niet.
Zolang ik op de weg loop en voor de bocht
kijk ik naar de weg slechts voor de bocht,
want ik kan niet anders zien dan de weg voor de bocht.

Foto: Marco Derksen

Het bericht Voorbij de bocht in de weg verscheen eerst op Koneksa Mondo.

]]>
https://koneksa-mondo.nl/2022/11/22/voorbij-de-bocht-in-de-weg/feed/ 0 15742
Bernardo Kastrup over Analytisch Idealisme, een nieuwe filosofische visie https://koneksa-mondo.nl/2022/11/22/bernardo-kastrup-over-analytisch-idealisme-een-nieuwe-filosofische-visie/ https://koneksa-mondo.nl/2022/11/22/bernardo-kastrup-over-analytisch-idealisme-een-nieuwe-filosofische-visie/#respond Tue, 22 Nov 2022 09:26:02 +0000 https://koneksa-mondo.nl/?p=15729 Bernardo Kastrup heeft een PhD in Filosofie en in Computer Science. Hij is auteur en directeur van Essentia Foundation. Hij […]

Het bericht Bernardo Kastrup over Analytisch Idealisme, een nieuwe filosofische visie verscheen eerst op Koneksa Mondo.

]]>

Bernardo Kastrup heeft een PhD in Filosofie en in Computer Science. Hij is auteur en directeur van Essentia Foundation. Hij heeft bij CERN, Philips en ASML gewerkt. De stichting Essentia Foundation die hij nu leidt en waar hij zijn volledige tijd aan spendeert doet onderzoek naar zijn filosofie Analytic Idealism en publiceert artikelen, boeken en ander materiaal om deze bevindingen de wereld in te slingeren.

Analytisch Idealisme is een theorie over de aard van de werkelijkheid die stelt dat het universum in essentie ervaarbaar is. Dat betekent niet dat de werkelijkheid alleen in jouw of onze individuele geest zit, maar in een ruimtelijk ongebonden, transpersoonlijk veld van subjectiviteit waarvan wij (slechts) elementen zijn.

Bernardo leert je in deze cursus om de wereld op een totaal andere manier te bekijken. Je leert waarom onze perceptie niet de werkelijkheid laat zien zoals het echt is. Je leert waarom bewustzijn niet voortkomt uit materie (atomen die je brein maken die bewustzijn creëren, dat klopt dus niet) en wat er dan wel is. Je gaat leren wat de filosofische stroming van Bernardo inhoudt, Analytic Idealism. En wat dat zegt over de betekenis van het leven, over AI, en wat het voor implicaties heeft voor alledaags leven. Alles wat Bernardo vertelt zul je merken is op basis van wetenschappelijke inzichten. Vanuit natuurkunde, computer technologie, psychologie en neurologie.

De Engelstalige online cursus bestaat uit de volgende delen:

1. What you think about the world is wrong
2. Perception vs Reality
3. Why materialism is baloney
4. Analytic Idealism explained
5. Universal consciousness
6. What happens when we die and the meaning of life
7. Implications of Analytic Idealism
8. Alternative philosophical views
9. AI and producing consciousness
10. Analytic Idealism on free will
11. Summary and Closing

Eerdere blogs over Bernardo Kastrup:

Het bericht Bernardo Kastrup over Analytisch Idealisme, een nieuwe filosofische visie verscheen eerst op Koneksa Mondo.

]]>
https://koneksa-mondo.nl/2022/11/22/bernardo-kastrup-over-analytisch-idealisme-een-nieuwe-filosofische-visie/feed/ 0 15729
Platformexpeditie provincie Zuid-Holland https://koneksa-mondo.nl/2022/11/21/platformexpeditie-provincie-zuid-holland/ https://koneksa-mondo.nl/2022/11/21/platformexpeditie-provincie-zuid-holland/#respond Mon, 21 Nov 2022 08:49:28 +0000 https://koneksa-mondo.nl/?p=15649 Jan van Ginkel en Willy de Zoete (Foto: Martijn Arets) Platformen spelen een steeds belangrijkere rol in de manier waarop […]

Het bericht Platformexpeditie provincie Zuid-Holland verscheen eerst op Koneksa Mondo.

]]>
Jan van Ginkel en Willy de Zoete (Foto: Martijn Arets)

Platformen spelen een steeds belangrijkere rol in de manier waarop onze digitale netwerksamenleving is georganiseerd. Zij zetten de gebruiker centraal, bepalen en handhaven als ‘private regulator’ de regels van het spel en verlagen transactiekosten. De toegevoegde waarde en het speelveld van platformen beperken zich niet tot het private domein. Er liggen kansen voor publieke instituties en private platformbedrijven zullen meer en meer een rol spelen én claimen in het publieke domein. Dit toont de urgentie aan voor overheden om hun positie en rol in de platformeconomie te verkennen en te borgen.

Met die vraag zijn Martijn Arets en ik vorig jaar in opdracht van de Provincie Zuid-Holland aan de slag gegaan. Daarbij hebben we onderscheid gemaakt in hoe als overheid grip te krijgen op platformen, hoe als overheid gebruik te maken van platformen en met name, hoe de overheid als platform er uit zou kunnen zien. Eind 2021 hebben we de eerste bevindingen gepubliceerd in het artikel ‘De rol van provincie in de platformeconomie‘ (pdf) en zijn op basis daarvan Jan van Ginkel, Martijn Arets en ik geïnterviewd voor iBestuur.

Het was voor ons duidelijk dat er kansen liggen voor de overheid om platformen te gebruiken voor complexe, maatschappelijke vraagstukken, maar het bleef voor velen nog abstract. Wat is dat nu precies, de ‘provincie als een platform’ en hoe werkt dat in de praktijk?

Om daar antwoord op te geven is een platformexpeditie voorgesteld waarbij we met een kernteam vanuit de provincie Zuid-Holland, medewerkers vanuit verschillende domeinen in de Provincie Zuid-Holland (mobiliteit, circulair, grenzeloos datalandschap en corporate platform) en enkele bevriende collega’s uit provincies Noord Holland en Brabant op pad zijn gegaan. Martijn Arets en ik waren daarbij de expeditieleiders.


Visualisatie platformexpeditie door Ruud van Reijmersdal (Clarify)

De kickoff van de platformexpeditie was een tweedaagse in Villa Augustus, een mooie locatie in Dordrecht. Naast inhoudelijke bijdragen van Giulietta Marani, programmadirecteur Digicampus en Martijn Arets over de basisprincipes van platformen en de mogelijkheden van platformen voor overheden, was de kickoff vooral bedoeld om elkaar als deelnemers van de expeditie beter te leren kennen, gezamenlijk de route uit te stippelen en daarbij de piketpaaltjes te slaan voor de tussentijdse kampen die we maandelijks zouden organiseren.

Bij de kickoff zijn ook de verschillende casussen rondom domeinen besproken en is er met elkaar nagedacht over welke verkenningen we wilden gaan doen om het uiteindelijke doel te bereiken: Een concreter beeld van hoe de provincie als platform er uitziet, een gezamenlijk beeld en taal ontwikkelen over platformen, de vraag beantwoorden over hoe platformen kunnen helpen in complexe, maatschappelijke vraagstukken en bij voorkeur wilden we ook enkele prototypes ontwikkelen.

Op basis van de gesprekken tijdens de kickoff is er uiteindelijk gekozen voor verkenningen op het gebied van publieke waarden, governance, open samenleving en platformprincipes. In kleinere expeditieteams werden deze verkenningen het afgelopen half jaar verder uitgewerkt met oa als resultaat de publicatie van het artikel ‘Platform? What platform?‘ van Paul Strijp, één van de deelnemers van de platformexpeditie.

Tijdens de expeditie kwamen we maandelijks weer fysiek bij elkaar in een ‘kamp’ waar we bij het ‘virtuele kampvuur’ elkaar bijpraten, ons lieten inspireren op onderwerpen waar we meer van wilden weten en met elkaar plannen maakten voor de volgende stap in de platformexpeditie. Zo nam Martijn de Waal ons mee in de design principes van platformen, vertelden Daan Weddepohl (Peerby) en Niels Meijssen (Moonback) ons over hun praktijkervaringen en werden we door Wout Withagen en zijn collega’s van Freshheads meegenomen de stappen om concreet tot een platform te komen.


Ron Roozendaal (Foto: Martijn Arets)

Afgelopen vrijdag hebben we de platformexpeditie afgerond met een open seminar waar we onze ervaringen hebben gedeeld met belangstellenden uit zowel overheid als private organisaties. Naast onze eigen ervaringen gaven Ron Roozendaal (voorheen CIO VWS, nu Kwartiermaker Digitale Samenleving en plaatsvervangend Directeur Generaal Digitalisering BZK) en Ralf Embrechts (Quiet) een bijdrage waarin ze hun lessen en visie op het gebied van platformen deelden. Vanuit de platformexpeditie werden casussen gepresenteerd door Pascal van Dam (circulair), Margo ter Bekke (netwerktool DeSNapp) en Ronald Haverman (deelmobiliteit).

De overhandiging van het expeditieverslag aan de gedeputeerde Willy de Zoete van de provincie Zuid-Holland was de afronding van een dag vol mooie inzichten en gesprekken. Ben uiteraard benieuwd wat de volgende stap gaat worden in de provincie als platform. Voor nu wil ik Jan van Ginkel, Ivonne Jansen-Dings, Rogier Dijkgraaf en Guido Scheuerman als kernteam van deze expeditie bedanken voor hun lef en vertrouwen om deze verkenning op deze manier met elkaar te doen. Uiteraard ook dank aan Martijn Arets als mede-expeditieleider en aan alle expeditieleden voor de samenwerking. Het was een mooie reis!

Het bericht Platformexpeditie provincie Zuid-Holland verscheen eerst op Koneksa Mondo.

]]>
https://koneksa-mondo.nl/2022/11/21/platformexpeditie-provincie-zuid-holland/feed/ 0 15649
Het Overview Effect https://koneksa-mondo.nl/2022/11/20/het-overview-effect/ https://koneksa-mondo.nl/2022/11/20/het-overview-effect/#comments Sun, 20 Nov 2022 14:06:16 +0000 https://koneksa-mondo.nl/?p=15528 “When I orbited the Earth in a spaceship, I saw for the first time how beautiful our planet is. Mankind, […]

Het bericht Het Overview Effect verscheen eerst op Koneksa Mondo.

]]>

“When I orbited the Earth in a spaceship, I saw for the first time how beautiful our planet is. Mankind, let us preserve and increase this beauty, and not destroy it!”

Met deze woorden liet astronaut Yuri Gagarin zien hoe een reis door de ruimte zijn kijk op de wereld voorgoed heeft veranderd. Na hem volgen nog vele andere ruimtevaarders die tijdens hun reis ervaren hoe ontzettend mooi, maar ook hoe vreselijk kwetsbaar onze planeet is. Bij de aanblik van de aarde ervaren ze een intens gevoel waarbij ze een diepe verbondenheid voelen met de aarde. De aarde, dat is hun thuis. De aarde biedt hen leven. En buiten die blauwe bol is er niets anders dan een enorm heelal, dood en stil.

Het Overview Effect, voor het eerst in 1987 beschreven in ‘The Overview Effect: Space Exploration and Human Evolution‘ door auteur Frank White, is de ervaring die het perspectief van astronauten op de planeet en de plaats van de mens daarop verandert. Gemeenschappelijke kenmerken van de ervaring zijn een gevoel van ontzag voor de planeet, een diepgaand begrip van de onderlinge verbondenheid van alle leven en een gevoel van verantwoordelijkheid voor de zorg voor het milieu.

Het vanuit een ander perspectief naar de aarde kijken levert soms verrassende inzichten op. Zo had ik eerlijk gezegd nog nooit de kaart van Nederland een kwartslag gedraaid, waardoor het ineens duidelijk wordt dat Nederland een laag gelegen kwetsbare delta is dat misschien wel het best is te vergelijken met de Gangesdelta in Bangladesh. Het laat meteen zien waarom juist wij ook grote uitdagingen hebben op bijvoorbeeld het gebied van klimaatverandering. Beeld uit webinar van Hanna-Lára Pálsdóttir, BZK.

Dat ik niet de enige was die er nog niet zo naar had gekeken, blijkt wel uit het Twitterbericht dat ik hierover plaatste. Het bericht bereikte binnen een week bijna 350 duizend kijkers en werd duizenden keren geliked en geretweet. Bekijk zeker ook de reacties en laat je verrassen door nieuwe inzichten!

Het bericht Het Overview Effect verscheen eerst op Koneksa Mondo.

]]>
https://koneksa-mondo.nl/2022/11/20/het-overview-effect/feed/ 5 15528
Activate Technology & Media Outlook 2023 https://koneksa-mondo.nl/2022/11/20/activate-technology-media-outlook-2023/ https://koneksa-mondo.nl/2022/11/20/activate-technology-media-outlook-2023/#respond Sun, 20 Nov 2022 12:55:49 +0000 https://koneksa-mondo.nl/?p=15628 Via Quintin Schevernels werd ik vanmorgen gewezen op Activate Tech & Media Outlook 2023 dat afgelopen maand werd gepresenteerd tijdens […]

Het bericht Activate Technology & Media Outlook 2023 verscheen eerst op Koneksa Mondo.

]]>
Via Quintin Schevernels werd ik vanmorgen gewezen op Activate Tech & Media Outlook 2023 dat afgelopen maand werd gepresenteerd tijdens WSJ tech Live. De jaarlijkse Activate Tech & Media Outlook schetst de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de technologie- en mediabranche voor het komende jaar. Helaas vooral op de US gericht dus als iemand een alternatief weet voor een jaarlijkse update van wereldwijde ontwikkelingen, dan hoor ik het graag!

Het bericht Activate Technology & Media Outlook 2023 verscheen eerst op Koneksa Mondo.

]]>
https://koneksa-mondo.nl/2022/11/20/activate-technology-media-outlook-2023/feed/ 0 15628
Hoe te handelen bij complexe uitdagingen? https://koneksa-mondo.nl/2022/11/20/hoe-te-handelen-bij-complexe-uitdagingen/ https://koneksa-mondo.nl/2022/11/20/hoe-te-handelen-bij-complexe-uitdagingen/#comments Sun, 20 Nov 2022 11:24:25 +0000 https://koneksa-mondo.nl/?p=15609 In the early 1950s, the Dayak people in Borneo suffered from malaria. The World Health Organization had a solution: they […]

Het bericht Hoe te handelen bij complexe uitdagingen? verscheen eerst op Koneksa Mondo.

]]>

In the early 1950s, the Dayak people in Borneo suffered from malaria. The World Health Organization had a solution: they sprayed large amounts of DDT to kill the mosquitoes that carried the malaria. The mosquitoes died, the malaria declined; so far, so good. But there were side-effects. Among the first was that the roofs of people’s houses began to fall down on their heads. It seemed that the DDT was killing a parasitic wasp that had previously controlled thatch-eating caterpillars. Worse, the DDT- poisoned insects were eaten by geckoes, which were eaten by cats. The cats died, the rats flourished, and people were threatened by out-breaks of sylvatic plague and typhus. To cope with these problems, which it had itself created, the World Health Organization was obliged to parachute 14,000 live cats into Borneo.
Hunter Lovins & Amory Lovins (1995)

Het verhaal illustreert dat in complexe dynamische systemen elke poging om geïsoleerde problemen op te lossen zonder voldoende rekening te houden met hun systemische context, tal van onbedoelde neveneffecten en zelfs nieuwe en vaak ernstigere problemen kan veroorzaken.

De Duitse systeemwetenschapper professor Frederic Vester identificeerde een aantal veel voorkomende fouten die optreden wanneer teams wordt gevraagd in te grijpen in complexe dynamische systemen of deze te “beheren”. Vester baseerde zijn inzichten op een reeks experimenten van de psycholoog Dietrich Dörner, die verschillende multidisciplinaire teams van 12 verschillende specialisten had uitgedaagd om de systeem- en infrastructuur van een fictief land in de derde wereld te verbeteren. Een computerprogramma modelleerde het effect van hun strategieën.

De focus van de studie was hoe teams van deskundigen probleemoplossing, planning en systeeminterventies aanpakken. Vester’s analyse van het werk van Dörner vormt de basis voor een nuttige lijst van 7 kernvragen die we onszelf kunnen stellen om de meest voorkomende fouten bij de aanpak van complexe systeemvraagstukken te vermijden:

1. Hebben we onze doelen juist gedefinieerd? Proberen we geïsoleerde parameters te maximaliseren of het hele systeem te optimaliseren?

In plaats van ons te richten op het vergroten van het vermogen en de overlevingskans van het systeem als geheel, zijn we geneigd ons te verliezen in het oplossen van individuele problemen, één probleem tegelijk. Wij zijn geneigd te zoeken naar “beheersbare problemen” en tekortkomingen in het systeem, en wij zijn geneigd deze problemen te definiëren vanuit het perspectief van één enkele discipline in plaats van vanuit het perspectief van het gehele systeem.

2. Hebben we een geïntegreerde systeemanalyse uitgevoerd door aandacht te besteden aan de dynamiek in plaats van ons te verliezen in statische gegevens?

Wij zijn vaak geobsedeerd door het verzamelen van enorme hoeveelheden meetbare (kwantitatieve) gegevens. Dit resulteert in grote datasets, maar zonder aandacht te besteden aan de kwalitatieve aspecten van de onderliggende interacties en relaties slagen we er vaak niet in een samenhangend en coherent begrip van het hele systeem te genereren.

Door de potentiële feedback-lussen, limieten, dynamiek en sleutelrelaties binnen het systeem te onderzoeken, kunnen we overgaan tot een diepere vraagstelling op zoek naar organiserende principes en beleidslijnen die het systeem structureren en het gedrag ervan sturen.

Aangezien complexe systemen levende entiteiten zijn die in de loop van de tijd veranderen, is het vaak nuttiger zich te concentreren op dynamiek en kwalitatieve relaties dan geobsedeerd te zijn door het verzamelen van kwantitatieve gegevens op een bepaald tijdstip.

3. Vermijden we het risico van verkeerde prioriteiten met onomkeerbare gevolgen?

Er bestaat een tendens om zich te richten op zaken die aanvankelijk de hoogste prioriteit hebben. Als er binnen een bepaald probleem gedeeltelijke successen worden geboekt, kan dat probleem de voorkeur krijgen ten koste van andere problemen. Blinde vlekken’ in ons systeeminzicht kunnen ernstige gevolgen hebben. We kunnen verrast worden door onverwachte neveneffecten van bepaalde acties, en gevaarlijke uitloopeffecten niet voorkomen omdat onze aandacht elders ligt.

4. Hebben we voldoende aandacht voor de mogelijke neveneffecten van onze acties?

Het kan ook nuttig zijn met verschillende scenario’s te werken. Zo kunnen we de mogelijke uitkomsten van voorgestelde acties onderzoeken en vergelijken en anticiperen op de mogelijke resultaten.

5. Vermijden we zorgvuldig dat we te veel sturen of te sterk reageren?

Eerste interventies gericht op probleemoplossing worden meestal aarzelend gedaan en beginnen meestal klein. Als er op korte termijn geen zichtbare effecten op het systeem zijn, volgt meestal een grootschalige ingreep. Eenmaal geconfronteerd met de eerste onverwachte feedback van het systeem – als de vertraagde effecten van de aanvankelijk kleine ingrepen zich hebben opgestapeld en nu de effecten van de grootschalige ingreep versterken – is de meest voorkomende reactie om op de rem te trappen of te proberen de ingrepen terug te draaien.

6. Vermijden we autoritair optreden?

Wetend of gelovend dat wij de macht en het vermogen hebben om het systeem te veranderen, samen met de vaak verkeerde overtuiging dat wij het systeem begrijpen, leidt vaak tot dictatoriaal gedrag. Dit is absoluut ontoereikend wanneer het gaat om complexe dynamische systemen.

Een geschiktere en effectievere manier om dergelijke systemen als deelnemer te beïnvloeden is ze te veranderen door met hun stroom mee te gaan in plaats van er tegenin. Vaak zijn persoonlijke aspiraties om professioneel of politiek prestige te verwerven de belangrijkste drijfveren achter grootschalige veranderingen die de systeemdynamiek in gevaar brengen. Individuen proberen indruk te maken door de omvang van het project dat zij voorstellen in plaats van de functionaliteit ervan.

Het streven naar macht en respect heeft een negatieve invloed op de manier waarop wij met complexe systemen omgaan. Passende deelname aan complexe systemen houdt in dat we het niet weten moeten omarmen. We moeten ons blijven afvragen:

7. Hoe kunnen we handelen in de wetenschap dat we niet alles kunnen weten? Hoe kunnen we met vooruitziende blik en transformatieve innovatie de onvoorspelbaarheid en oncontroleerbaarheid van complexe dynamische systemen omarmen?

Bron: Age of Awareness

Het bericht Hoe te handelen bij complexe uitdagingen? verscheen eerst op Koneksa Mondo.

]]>
https://koneksa-mondo.nl/2022/11/20/hoe-te-handelen-bij-complexe-uitdagingen/feed/ 1 15609
Elon Musk’s toekomstvisie op Twitter https://koneksa-mondo.nl/2022/11/09/elon-musks-toekomstvisie-op-twitter/ https://koneksa-mondo.nl/2022/11/09/elon-musks-toekomstvisie-op-twitter/#comments Wed, 09 Nov 2022 10:41:33 +0000 https://koneksa-mondo.nl/?p=15540 Met dank aan Brian Wang voor de uitwerking van het interview: 00:01 Intro and Elon’s age 01:17 Why Still working […]

Het bericht Elon Musk’s toekomstvisie op Twitter verscheen eerst op Koneksa Mondo.

]]>

Met dank aan Brian Wang voor de uitwerking van het interview:

00:01 Intro and Elon’s age
01:17 Why Still working
04:40 Patents
06:15 Next Tesla Cars
06:45 Autonomy
08:45 Tesla Manufacturing
14:00 Elon Living in the Factory and Working when Rich
19:00 ELons Memory
19:40 Starship and the Moon
27:27 Motivation for being a multiplanetary species
31:10 Twitter
31:50 Twitter Price
33:30 Meta, Tick Tock, Twitter advantage
41:45 New work load with twitter, Twitter new management and twitter potential
47:35 Tesla Delivery Wave and Q3
49:25 Tesla Mining and Glencore

ht: Yuri van Geest

Het bericht Elon Musk’s toekomstvisie op Twitter verscheen eerst op Koneksa Mondo.

]]>
https://koneksa-mondo.nl/2022/11/09/elon-musks-toekomstvisie-op-twitter/feed/ 1 15540
Je kunt niet zonder betekenis zijn https://koneksa-mondo.nl/2022/10/09/je-kunt-niet-zonder-betekenis-zijn/ https://koneksa-mondo.nl/2022/10/09/je-kunt-niet-zonder-betekenis-zijn/#respond Sun, 09 Oct 2022 09:39:59 +0000 https://koneksa-mondo.nl/?p=15452 De documentaire ‘Je kunt niet zonder betekenis zijn’ is na de inauguratie van Kees Klomp tot Lector Betekeniseconomie aan de […]

Het bericht Je kunt niet zonder betekenis zijn verscheen eerst op Koneksa Mondo.

]]>

De documentaire ‘Je kunt niet zonder betekenis zijn’ is na de inauguratie van Kees Klomp tot Lector Betekeniseconomie aan de Hogeschool Rotterdam op 11 november 2021 in Pakhuis de Zwijger in première gegaan.

Vanuit het gedachtegoed over Betekeniseconomie van Kees Klomp laat de documentaire ideeën zien van een nieuw economisch denkkader. Een kader dat niet langer uitsluitend is gericht op welvaart, groei en winstmaximalisatie, maar ook op welzijn, bloei van mensen en meervoudige waardencreatie. Een echte eyeopener in deze tijden van crisis.

De documentaire is een project in opdracht van het lectoraat Betekeniseconomie van Kenniscentrum Business Innovation en is mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Het bericht Je kunt niet zonder betekenis zijn verscheen eerst op Koneksa Mondo.

]]>
https://koneksa-mondo.nl/2022/10/09/je-kunt-niet-zonder-betekenis-zijn/feed/ 0 15452
Digitale ambities van Europa https://koneksa-mondo.nl/2022/10/08/digitale-ambities-van-europa/ https://koneksa-mondo.nl/2022/10/08/digitale-ambities-van-europa/#comments Sat, 08 Oct 2022 16:41:23 +0000 https://koneksa-mondo.nl/?p=15402 Bron: Future-city.nl In zijn presentatie ‘The Digital Decade: Mission driven innovation to solve grand challenges‘ (pdf), begint Onland met de […]

Het bericht Digitale ambities van Europa verscheen eerst op Koneksa Mondo.

]]>

Bron: Future-city.nl

In zijn presentatie ‘The Digital Decade: Mission driven innovation to solve grand challenges‘ (pdf), begint Onland met de maatschappelijke en organisatorische uitdagingen van deze tijd en stelt dat daarvoor maatschappelijke innovatie nodig is:

Societal innovation refers to a systemic change in the interplay of the state and civil society. It is a relative of social innovation, but differs from it by considering the state to be an important co-creator in achieving sustainable systemic change.

Het is inmiddels wel duidelijk dat China en de VS daarin een andere koers varen dan Europa. In ‘A Union that strives for more’ (pdf) lezen we de Europese ambities van Ursula von der Leyen voor de komende 7 jaar met daarin veel aandacht voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk.

En zoals hierboven beschreven, dat klaar zijn voor het digitale tijdperk betekent het omarmen van de digitale transformatie door te investeren in bedrijven, onderzoek en innovatie, de gegevensbescherming hervormen, mensen uitrusten met de vaardigheden die nodig zijn voor een nieuwe technologiegeneratie en daarvoor geschikte regels ontwerpen. Een missiegedreven innovatiebeleid dat voor een belangrijk deel is gebaseerd op het werk van Mariana Mazzucato dat ze heeft beschreven in het boek ‘Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism’.

De digitale doelstellingen voor 2030 mbt digitale vaardigheden, veilige en duurzame digitale infrastructuur, digitale transformatie van bedrijven en digitalisering van overheidsdiensten zijn oa via LinkedIn kort en krachtig gecommuniceerd:


De Europese ambities zijn vertaald naar een pyramide-model waarin we vanuit de vraag hoe we met elkaar willen samenleven (digitale principes en kompas) komen tot hoe je ervoor zorgt dat de grondrechten zo goed mogelijk worden geborgd (democratie), hoe je dat vertaalt naar de juiste wet- en regelgeving (regels) en wat dat betekent voor de opkomende technologieën (cutting edge technologies). Dit plaatje schetst volgens Jonas Onland in één oogopslag de digitale ambities van Europa:

In de presentatie gaat Onland vervolgens in op de Europese wetgeving die in voorbereiding is en wanneer die wordt verwacht:

Het is belangrijk voor alle organisaties om zich bewust te zijn dat deze Europese wet- en regelgeving er aankomt de komende jaren. We hebben met de Europese privacywetgeving gezien welke impact dat op een organisatie kan hebben. Onland stelt dat wat er de komende jaren op ons afkomt een veelvoud daarvan is!

To be continued

Het bericht Digitale ambities van Europa verscheen eerst op Koneksa Mondo.

]]>
https://koneksa-mondo.nl/2022/10/08/digitale-ambities-van-europa/feed/ 2 15402