Het tweede machinetijdperk of de vijfde technologische revolutie?

Het boek The Second Machine Age uit 2014 van Andrew McAfee en Erik Brynjolfsson (in het Nederlands het tweede machinetijdperk), is een standaardwerk dat iedereen die bezig is met de toekomst van werk eigenlijk gelezen moet hebben. Waar de industriële revolutie of eerste machinetijdperk de beperkingen van de menselijke spierkracht te lijf ging, richt het tweede machinetijdperk zich op de beperkingen van de menselijke denkkracht. Door de snelle technologische ontwikkelingen (digitalisering van bijna alles) zullen veel werkzaamheden veranderen, ook die van de middenklasse. Toch geloven de auteurs dat we als mens het kunnen opnemen tegen de machine. We moeten vooral slim samenwerken met machines.

Op Beyond The Tech Revolution (BTTR) vraagt Carlota Perez in een serie artikelen zich af of we hier wel te maken hebben met een tweede machinetijdperk of dat het gaat om de vijfde technologische revolutie. Volgens Perez leidt deze verschillende interpretatie van de technologische ontwikkelingen tot andere aanbevelingen voor de toekomst. In het eerste deel van ‘Second Machine Age or Fifth Technological Revolution?’ stelt Perez dat McAfee en Brynjolfsson een (te) eenvoudige weergave schetsen van de ontwikkelingen.

Daar waar McAfee en Brynjolfsson uitgaan van twee tijdperken en verwachten dat we staan voor een tweede grote sprong in de sociale ontwikkeling van de mens, gaat Perez uit van vijf technologische revoluties die bestaan uit zowel technologische als infrastructurele veranderingen. In het tweede deel beschrijft Perez deze vijf technologische (r)evoluties en laat ze zien dat advies voor de toekomst veel complexer in elkaar zit dan McAfee en Brynjolfsson suggereren.
Lees verder

World Economic Forum 2017


Het World Economic Forum (Wereld Economisch Forum of WEF) is een jaarlijkse bijeenkomst in Davos, Zwitserland van de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici, intellectuelen en journalisten. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats van 17 t/m 20 januari met als thema Responsive and Responsible Leadership.

Belangrijkste boodschap is dat huidige technologische en sociale ontwikkelingen wel degelijk een grote impact gaan hebben op de toekomst van werk. Daar moet veel meer aandacht voor komen aldus de deskundigen in Davos. Sessies die de moeite waard zijn om terug te kijken:

To be continued

Video: Digital Transformation Initiative (report)

James B. Glattfelder: Wie beheerst de wereld?

We lijken soms meer van het universum te begrijpen dan van onze eigen samenleving. We hebben systemen ontworpen die we niet langer kunnen beheersen, zo is gebleken uit onder meer de kredietcrisis. De nieuwe wetenschap van complexiteit richt zich voornamelijk op interconnectie en mede-afhankelijkheid. Er vindt een paradigma-verschuiving plaats. We gaan van het analyseren van ‘dingen’ naar het ontdekken en begrijpen van het achterliggende netwerk van interdependentie dat deze ‘dingen’ beïnvloedt. Hoe zit het met ongelijkheid en instabiliteit in onze economie? Zijn er achter de schermen slechts enkelen die de touwtjes in handen hebben en alle ontwikkelingen orkestreren? De Zwitser James B. Glattfelder was in 2011 co-auteur van de baanbrekende studie The Network of Global Corporate Control dat veel media-aandacht kreeg en tot controversiële discussies leidde. In internationale media als Forbes tot in het lokale hetgrotereplaatje.nl.

Wat mij het nog het meest opviel is de enorme drive van Karen Hudes. Al jaren geeft zij het ene interview na het andere en op YouTube zijn inmiddels honderden video’s van haar te vinden. Hudes studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en rechten aan de Yale Universiteit in de Verenigde Staten en werd vooral bekend als klokkenluider toen ze gesjoemel bij de Wereldbank aan de kaak stelde (waar ze tot 2007 werkte als jurist). Vanaf dat moment werkt zij als internationaal juriste samen met ex-collega’s van over de hele wereld- en heeft als doel om mensen bewust te maken van de praktijken van de ‘bankensysteemelite’ die het geldsysteem, waaronder de Wereldbank hebben gegijzeld, voor hun eigen doeleinden (via openhandel.nl).

Moet eerlijk zeggen dat ik er nog niet uit ben wat ik hier van denk. Komende tijd maar eens voorleggen aan een aantal deskundigen.

World Economic Forum 2016

Het World Economic Forum (Wereld Economisch Forum of WEF) is een jaarlijkse bijeenkomst in Davos, Zwitserland van de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici, intellectuelen en journalisten. Van 20 tot en met 23 januari vindt de 46ste jaarlijkse bijeenkomst plaats met als thema “Mastering the Fourth Industrial Revolution“. In het kader van dit thema verscheen al eerder het rapport “The Future of Jobs“.

De bijeenkomst is live te volgen via wef.ch/davos16. Verslag en reacties vinden we terug op Facebook, Twitter (#wef2016), YouTube en via WEFLIVE. Sessies die de moeite waard zijn om terug te kijken:
Lees verder

Wat kunnen organisaties leren van de taxiwereld en hotelsector?

De lessen van Uber en Airbnb

2015 was het jaar van de jonge bedrijven die in zeer korte tijd door investeringen werden gewaardeerd op 1 miljard dollar of meer. 2016 wordt niet alleen het jaar waarin deze zogenaamde unicorns zich moeten bewijzen, maar ook het jaar waarin marktleiders in allerlei sectoren zich staande moeten houden tegen deze start-ups. Wat kunnen zij leren van de taxiwereld en de hotelsector zodat ze zich niet laten verrassen door nieuwkomers. Dit weekend heeft NRC een interessante special over de hypes van 2015: disruptie en innovatie (verstoring en vernieuwing).

Als eerste de lessen van Uber en Airbnb (Blendle) volgens universitair hoofddocent digitale strategie Annet Aris en redacteur Wouter van Noort:
Lees verder

Café Weltschmerz over het faillissement van het financiële systeem


Weltschmerz is een door de schrijver Jean Paul in 1827 bedacht woord. Het betekent letterlijk pijn hebben aan de wereld. Het komt voort uit het besef van het tragische en onvolmaakte karakter van het bestaan. Café Weltschmerz is een burgerjournalistiek platform dat gelooft in de kracht van het gesprek als bron voor veranderingen. In de afgelopen maanden interviewde Willem Middelkoop gasten als Arnoud Boot en Herman Wijffels over het wereldwijde financiële systeem. Volgens Herman Wijffels zitten we in de eindfase van de hele industriële maatschappij en het huidige financiële systeem. Hoe het eindspel er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, maar feit is wel dat we aan de vooravond staan van een nieuw tijdperk.

Wat wordt de staat van de economie in 2016?

Wat wordt de Staat van de Economie in 2016?
Soms is het goed om documenten even te laten liggen om deze later nog eens te lezen. Zo kam ik vanmorgen in mijn archief de toespraak van minister Kamp bij de Staat van de Economie 2015 van begin dit jaar weer eens tegen. Kamp stelde dit jaar nadrukkelijk dat de productiviteitsgroei wordt gedreven door vernieuwing, oude technologieën en verdienmodellen maken plaats voor productievere nieuwe.

Lees verder

Robotisering en werkgelegenheid

Visie op technologie en arbeid: meer of minder banen
Wat zijn de gevolgen van robotisering voor de arbeidsmarkt en de economie? In het maatschappelijke debat en in de wetenschap bestaan verschillende opvattingen over de gevolgen van de robotisering voor de werkgelegenheid. Om een antwoord te krijgen op deze vraag heeft de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek laten doen. Ook organiseert de commissie in september 2015 expertmeetings over robotisering en de werkgelegenheid.

De vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 juni 2015 het onderzoeksrapport ‘Werken aan de robotsamenleving: visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid‘ (pdf) van het Rathenau Instituut in ontvangst genomen.
Lees verder

Moeten we bang zijn voor de toekomst van werk?

De huidige technologische ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de komende twintig jaar 30 tot 50 procent van de banen in de middenklasse zullen verdwijnen door automatisering en robotisering. Althans dat is de conclusie van het inmiddels veel geciteerde onderzoek naar de toekomst van werkgelegenheid (pdf) van Frey en Osborne, beiden van de universiteit van Oxford (via: Economist). Ook in Nederland heeft dit onderzoek veel aandacht gekregen van o.a. minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sindsdien lijkt vooral de angst te heersen voor de gevolgen van automatisering en robotisering op de toekomst van werk. Afgelopen week nog publiceerde Kathleen Elkins van Business Insider het artikel The robots are here — and you should be worried. Daarin citeert Elkins niet alleen het recent verschenen boek Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future van Martin Ford, maar verwijst ze ook naar de open brief over de digitale economie opgesteld door techautoriteiten als Erik Brynjolfsson, Andy McAfee, Marc Benioff, David Kirkpatrick en Tim O’Reilly. Ook de strekking van het VINT symposium vandaag met als titel ‘Computer Says No: Living in the Age of Autonomous Decision Machines’, is dat er vooral banen zullen verdwijnen door de opkomst van automatisering en robotisering.

Zijn de waarschuwingen terecht of valt het allemaal wel mee met de gevolgen van automatisering en robotisering? Deze week vond ik per toeval een openbaar lunchcollege van CAOP van afgelopen jaar met als titel ‘De toekomst van werken en hoe de wereld van het werk verandert’ (zie video). Daarin een heel ander geluid van o.a. Maarten Goos, hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van KU Leuven. Hieronder enkele higlights uit de samenvatting (pdf) van het college dat werd ingeleid door Paul van der Heijden, hoogleraar Internationaal Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden en voorzitter Bestuur Leerstoelen CAOP.
Lees verder

De economische impact van technologische disruptie

Drivers of change - Big7Technologische innovatie verandert de Nederlandse economie steeds sneller. Dat levert vooral veel winnaars op, maar er zijn ook meer verliezers. De dynamiek in het bedrijfsleven neemt toe: er starten steeds meer bedrijven, maar ook houden steeds meer bedrijven op te bestaan. Drie op de tien ondernemers zien hun verdienmodel de komende tien jaar mogelijk verdwijnen. Disruptie door technologie raakt alle sectoren sterk, maar de automotive, zorg en industrie nog het meest. Om hierop in te spelen willen werkgevers vooral jongeren binnenhalen. Dat zien zij als manier om de snelle technologische ontwikkelingen bij te houden. Het arbeidsaanbod in Nederland veroudert echter snel. Dit is een risico voor de concurrentiekracht van de Nederlandse economie. Althans, dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport Hightech meets business (pdf) dat het ING Economisch Bureau deze week heeft uitgebracht ter gelegenheid van de Dutch Technology Week (via: Emerce).

Het Nederlandse bedrijfsleven benoemt zeven technologische gebieden waarvan de kans op betekenisvolle doorbraken het grootst is. Deze zgn. big 7 drivers of change zijn: Toegenomen rekenkracht (chips en sensoren), Internet of Things, Big Data, Robotica, Alternatieve energie, Nieuwe materialen en 3D printen.