Organisatieprioriteiten in kader van digitale transformatie

Eerder dit jaar stelden het Britse Business in the Community en Accenture Strategy dat het van groot belang is voor organisaties om medewerkers te trainen in digitale vaardigheden en te stimuleren tot leven lang leren om hen te helpen ‘overleven’ in de snel veranderende digitale samenleving.

Het is slechts één van de aanbevelingen uit A Brave New World? Why business must ensure an inclusive Digital Revolution, richtlijnen die BITC en Accenture Strategy samen hebben opgesteld voor organisaties om er voor te zorgen dat de digitale transformatie een positieve impact heeft op people, planet en profit (waar kennen we die ook al weer van).

De richtlijnen benoemen uiteindelijk de volgende 4 prioriteiten voor organisaties:
Lees verder

21e-eeuwse vaardigheden: achtergronden en onderwijsimplicaties

In mei 2017 is het rapport van Open Universiteit verschenen met als titel ‘21e-eeuwse vaardigheden: achtergronden en onderwijsimplicaties‘. Het is gebaseerd op een onderzoek het Welten-instituut en samengesteld naar aanleiding van een versnellingsvraag uit van het programma ‘Slimmer leren met ICT’ waarin de PO-Raad en Kennisnet samenwerken. Het document is geschreven door Marjan Vermeulen en Emmy Vrieling.

Internationaal en ook in Nederland is er brede overeenstemming over dat scholen een belangrijke rol hebben in het aanleren van ’21e-eeuwse vaardigheden’ die horen bij een snel veranderende informatie- en kennismaatschappij. Het gaat niet alleen om vaardigheden om kennis te kunnen vergaren, maar ook om snel steeds weer nieuwe dingen te kunnen leren.

Via: 21stcenturyskills.nl

Van Webrichtlijnen naar DigiToegankelijk

Monitor Gewoon ToegankelijkIn lijn met internationale ontwikkelingen krijgt ook het Nederlandse beleid rond webrichtlijnen een sterkere focus op digitale toegankelijkheid. Deze nieuwe fase is ingeluid met een nieuwe website: digitoegankelijk.nl (met oa de Monitor Gewoon Toegankelijk).

De Webrichtlijnen zijn in 2004 ontwikkeld omdat de overheid anders wilde gaan werken. Transparanter, effectiever en ‘voor iedereen’. Dat kon alleen als de websites van de overheid toegankelijker en duurzamer zouden worden. De Webrichtlijnen waren een kwaliteitsmodel om dat te bereiken. Het model omvatte zowel toegankelijkheid als bouwkwaliteit van websites aldus Digitale Overheid.
Lees verder

Senioren in problemen door toenemende digitale dienstverlening

mobile-woman-istanbulBijna driekwart van de senioren die nu online is verwacht de toenemende digitale dienstverlening niet te kunnen bijbenen. Dit blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie Unie KBO waaraan 1.350 Nederlandse senioren deelnamen. Volgens de KBO denkt het overheidsbeleid daar te makkelijk over. Een vangnet blijft nodig.

Uit het onderzoek blijkt dat zelfs ouderen met internet grote problemen verwachten. Bijna driekwart (72%) van de digivaardige senioren verwacht moeite om de internet-ontwikkelingen bij te benen of heeft dat nu al. Als diensten alleen nog maar via internet en e-mail aangeboden worden komt 47% van de digivaardige senioren ook nog eens echt in serieuze problemen. Dit komt bovenop de 1,2 miljoen internetloze senioren uit eerder onderzoek van de KBO. Overigens is het nog wel de vraag wat we verstaan onder digitale vaardigheid, want hoe digitaal vaardig zijn we eigenlijk?
Lees verder

Hoe digitaal is Nederland?

The Netherlands' DESI score
De Europese Commissie heeft deze week de resultaten van de editie van 2016 van de index van de digitale economie en maatschappij (Digital Economy and Society Index of DESI) gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de lidstaten sinds de publicatie vorig jaar van de strategie voor de digitale eengemaakte markt vorderingen hebben gemaakt op gebieden zoals connectiviteit, digitale vaardigheden en overheidsdiensten. Toch laten de nieuwe cijfers zien dat maatregelen nodig zijn om het potentieel van Europa beter te benutten.

Belangrijkste resultaten van de index van de digitale economie en maatschappij op een rij:
Lees verder

Kwart werknemers mist nieuwe kennis of vaardigheden

tabel_werknemers_15_75_jaar_bedrijfstak_2014
Van alle werknemers in Nederland zegt 23 procent dat zij nieuwe kennis of vaardigheden missen die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om technologische en organisatorische kennis en vaardigheden. Werknemers die dit aangeven, zijn minder tevreden, zijn vaker ziek en hebben veel vaker burn-outklachten. Dit blijkt uit het deze week gepubliceerde Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014 van CBS en TNO.

Als de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van werknemers geen gelijke tred houdt met technologische en organisatorische veranderingen, dan is sprake van kwalificatieveroudering. Kwalificatieveroudering komt relatief veel voor in de bedrijfstak informatie en communicatie: ruim 27 procent zegt belangrijke nieuwe kennis en vaardigheden te missen. Dit hangt vooral samen met de snelheid van de technologische ontwikkelingen. Zo geeft een relatief groot deel van de ICT’ers en van de databank- en netwerkspecialisten aan dat het werk zodanig veranderd is dat zij nieuwe kennis en vaardigheden nodig hebben voor hun werk.

Hoe digitaal vaardig zijn we eigenlijk?

mobile-woman-istanbul

Enkele maanden geleden publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nieuwe cijfers over de internetvaardigheid van burgers waaruit bleek dat Nederland tot de drie ‘internetvaardigste’ landen van Europa behoort. Nederlanders van 16 tot 75 jaar zijn tussen 2010 en 2013 weer vaardiger geworden in het gebruik van internet aldus het persbericht. Met name 65-plussers hebben op het gebied van internet een inhaalslag gemaakt. Van de Nederlanders van 16 tot 75 jaar beschikte 13 procent in 2013 over veel internetvaardigheden, bij 44 procent is er sprake van een gemiddelde vaardigheid en bij 36 procent van weinig vaardigheid. Het CBS onderzocht zes basisvaardigheden van internetgebruik.

Maar volgens experts groeit de kloof tussen mensen die het internet slim gebruiken en diegenen die ‘maar wat doen’. Alexander van Deursen, Universitair Docent bij de vakgroep Media, Communicatie en Organisatie (CMO), Universiteit Twente is één van die experts. Samen met Prof Jan van Dijk heeft Van Deursen gewerkt aan een model om deze digitale kloof systematisch in kaart te brengen.

Lees verder