Staatssecretaris Keijzer over een Nationale Digitaliseringsstrategie

Bij de begrotingsbehandeling van Economische Zaken en Klimaat op 14 december 2017 heeft staatssecretaris Mona Keijzer het belang van digitalisering voor Nederland benadrukt. Keijzer: “Technologie is de grootste motor van onze economische welvaart. Alle landen die vooropliepen met de toepassing van nieuwe technologie, lopen ook voorop in welvaart.” Zij gaf daarbij aan dat dit niet vanzelf gaat en dat we moeten investeren in mensen, bij- en omscholing en een uitmuntende digitale infrastructuur.

Bij het verschijnen van het regeerakkoord heeft FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, al aangegeven dat digitaal leiderschap nodig is om Nederland techproof te maken. Juist nu de economie goed draait moeten we de kansen van digitalisering verzilveren. Daarvoor is coördinatie nodig. Het is dan ook goed om te zien dat de staatssecretaris een voorstel heeft gedaan om samen met de bewindslieden van Justitie en Veiligheid (cybersecurity), Binnenlandse Zaken (digitale overheid), Onderwijs (digitale geletterdheid) en VWS (digitalisering in de zorg) te komen tot een Nationale Digitaliseringstrategie. Hierbij zullen ook ondernemers, kennisinstellingen en andere maatschappelijke organisaties betrokken worden.

Bron: FME

Digitaal Leiderschap in het onderwijs

De afgelopen drie jaar heeft het AOG School of Management een leiderschapsprogramma verzorgd voor bestuurders van Stichting Carmelcollege. Het programma bestond uit zeven conferenties. Zeven inspirerende bijeenkomsten waarop sprekers uit wetenschap en de praktijk samen met deelnemers van Carmel reflecteerden en elkaar een spiegel voorhielden. Zeven ontmoetingen waarbij op openhartige manier met elkaar het gesprek is gevoerd over verschillende thema’s maar vooral over leiderschap en bestuur in het onderwijs van vandaag en morgen.

Bij het afscheid van Romain Rijk als voorzitter van het College van Bestuur van Carmel eerder dit jaar, heeft AOG School of Management een boek aangeboden met verbonden verhalen opgemaakt uit het leiderschapsprogramma. Het is een prachtig boek geworden dat kan worden gezien als een logboek van de zeven leiderschapsconferenties. Samen met Philip Wagner en Victor Deconinck heb ik een bijdrage mogen leveren aan de zevende en slotconferentie over leiderschap en communicatie (met dank aan Durk Piet de Vries):
Lees verder

Zie de mens hij is niet meer


Donderdag 23 november gaat de nieuwe editie van de Leergang Leiderschap bij Digitale Transformaties van AOG School of Management van start. Als voorproefje een minicollege (slides) over een van de thema’s uit deze leergang: de ontwikkeling van robotica en kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI). Een relevant onderwerp voor bestuurders van vandaag: wat is de impact van deze ontwikkeling op de arbeidsmarkt en op de toekomst van organisaties? Maken robots straks de dienst uit of kunnen ze ons vooral helpen?

Organisatieprioriteiten in kader van digitale transformatie

Eerder dit jaar stelden het Britse Business in the Community en Accenture Strategy dat het van groot belang is voor organisaties om medewerkers te trainen in digitale vaardigheden en te stimuleren tot leven lang leren om hen te helpen ‘overleven’ in de snel veranderende digitale samenleving.

Het is slechts één van de aanbevelingen uit A Brave New World? Why business must ensure an inclusive Digital Revolution, richtlijnen die BITC en Accenture Strategy samen hebben opgesteld voor organisaties om er voor te zorgen dat de digitale transformatie een positieve impact heeft op people, planet en profit (waar kennen we die ook al weer van).

De richtlijnen benoemen uiteindelijk de volgende 4 prioriteiten voor organisaties:
Lees verder

World Economic Forum 2017


Het World Economic Forum (Wereld Economisch Forum of WEF) is een jaarlijkse bijeenkomst in Davos, Zwitserland van de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici, intellectuelen en journalisten. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats van 17 t/m 20 januari met als thema Responsive and Responsible Leadership.

Belangrijkste boodschap is dat huidige technologische en sociale ontwikkelingen wel degelijk een grote impact gaan hebben op de toekomst van werk. Daar moet veel meer aandacht voor komen aldus de deskundigen in Davos. Sessies die de moeite waard zijn om terug te kijken:

To be continued

Video: Digital Transformation Initiative (report)

Leiderschap bij Digitale Transformaties

connected companySinds drie jaar ben ik kerndocent van de leergang Leiderschap bij Digitale Transformaties (voorheen Digitaal Leiderschap) van AOG School of Management. Reden voor de naamswijziging is dat digitaal leiderschap onvoldoende duidelijk maakt dat de leergang gaat over leiderschap bij digitale transformaties van organisaties. Een vakoverstijgende en multidisciplinaire studie waarbij we stilstaan bij de snel veranderende wereld door technologische en sociale ontwikkelingen, de gevolgen daarvan op mens en organisatie en wat dat betekent voor bestuurders en management. Deelnemers leren hoe een visie en scenario’s te ontwikkelingen voor de eigen organisatie, en hoe de veranderingen te realiseren die nodig zijn om de organisatie klaar te stomen voor de komende jaren. Een mooi voorbeeld daarvan is de digitalisering van de bibliotheek. Chris Wiersma, directeur van de Nieuwe Bibliotheek in Almere en oud-deelnemer aan de leergang schreef daarover de blog: De kip en het onweer: digitalisering en de bibliotheek.

Naast literatuur als The Network Society, Leading Digital en Exponential Organisations, gaan we vooral ook in op aktuele ontwikkelingen. Van groot belang is dat de deelnemers een nieuwsgierigheid ontwikkelingen om deze ontwikkelingen bij te houden (ook na het afronden van de leergang). Al vanaf de start van de leergang heb ik deze bronnen verzameld via Storify (vervolg).

Voor de komende leergang (dat dit najaar start), zal ik in navolging van deskundigen als Ernst-Jan Pfauth, Martijn Arets en Wouter van Noort, een wekelijkse nieuwsbrief versturen met daarin een verzameling van relevant nieuws dat ik ben tegengekomen op het gebied van digitale transformatie. Interesse om deze wekelijkse nieuwsbrief te ontvangen? Meld je dan alvast aan!

Figuur uit De Connected Company van Dave Gray en Thomas Vander Wal

Annemieke Roobeek over leiderschap in de nieuwe netwerksamenleving

connected companyLas vanmorgen een advertentie in het FD voor een masterclassreeks netwerkleiderschap over co-produceren, samenwerken en verbinden. Goed kunnen samenwerken is voor de toekomst van elke organisatie van belang. De traditionele organisatiestructuur van een hiërarchie past niet meer in de huidige netwerkeconomie. Er is een transitie gaande naar netwerkorganisaties. Daarbij hoort ook een andere vorm van leiderschap, want het klassieke top-down leiderschapsmodel functioneert niet meer in de netwerkeconomie.

Onder de docenten van de masterclassreeks een aantal bekende namen, maar voor mij was Annemieke Roobeek, professor strategie en transformatiemanagement aan Nyenrode Business Universiteit en oprichter van MeetingMoreMinds een onbekende. Annemieke Roobeek behandelt in haar masterclass het onderwerp netwerken en ecosystemen.
Lees verder

World Economic Forum 2016

Het World Economic Forum (Wereld Economisch Forum of WEF) is een jaarlijkse bijeenkomst in Davos, Zwitserland van de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici, intellectuelen en journalisten. Van 20 tot en met 23 januari vindt de 46ste jaarlijkse bijeenkomst plaats met als thema “Mastering the Fourth Industrial Revolution“. In het kader van dit thema verscheen al eerder het rapport “The Future of Jobs“.

De bijeenkomst is live te volgen via wef.ch/davos16. Verslag en reacties vinden we terug op Facebook, Twitter (#wef2016), YouTube en via WEFLIVE. Sessies die de moeite waard zijn om terug te kijken:
Lees verder

Grote organisaties worstelen met digitale transformatie

Grote ondernemingen ondervinden wereldwijd aanzienlijke problemen met het vormgeven van hun digitale strategie. Hoewel digitale innovatie de bestuursagenda van de bedrijven in het algemeen beheerst, hebben de ondernemingen moeite om hun strategie hieraan aan te passen. Vooral het tempo waarin de digitalisering (en daarmee het klantgedrag) zich voltrekt en de dringende noodzaak om te innoveren maakt het voor bedrijven lastig een digitale ondernemings-strategie te realiseren en de noodzakelijke kennis en vaardigheden in huis te halen. Dit blijkt uit de CIO Survey 2015 van Harvey Nash en KPMG. Aan het onderzoek werkten wereldwijd bijna 4.000 CIO’s uit 50 verschillende landen mee.

Digitaal leiderschap bij ICT-projecten overheid

Samen met Jan van Dijk ben ik kerndocent van de leergang Digitaal Leiderschap bij AOG School of Management. Alhoewel ik nog wel wat moeite heb met de naam van de leergang (wat is nu eigenlijk digitaal leiderschap?, een prachtige post-academische opleiding. In een periode van 8 maanden krijgen de deelnemers inzicht in maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, wordt ingegaan op de mogelijke impact van deze ontwikkelingen voor organisaties en medewerkers en worden theoretische en praktische handvatten gegeven om als bestuurder van een organisatie strategische keuzes te maken in complexe digitaliseringsvraagstukken.

De komende week gaan we weer twee dagen aan de slag met dit keer o.a. de vraag hoe je complexe ICT-projecten aanstuurt. Dat doen we met docenten als Dirk Jan de Bruijn, Mark Wiebes, Rob Poels en Gerrit-Jan Zwenne. En bij dit onderwerp kun je natuurlijk niet voorbij gaan aan de falende automatiseringsprojecten bij de overheid, de commissie-Elias en de soms pijnlijke interviews met de betrokkenen. Voor wie het allemaal heeft gemist, lees het rapport van de commissie en bekijk de tirade van Arjan Lubach over het falende ICT-beleid in zijn programma Zondag met Lubach dat eind vorig jaar werd uitgezonden. Aanraders!