Rathenau Instituut rapport ‘Eerlijk delen’ over de deel- en kluseconomie

Delen is van alle tijden. Mensen zijn gewend af en toe spullen uit te lenen of klusjes te doen binnen vertrouwde kring, zoals familie en vrienden. De opkomst van internet en daarmee de opkomst van online platformen maakt het mogelijk dat mensen die elkaar (nog) niet kennen te verbinden en vertrouwen te organiseren tussen vreemden. Als gevolg hiervan maken online platformen waar mensen spullen uitlenen of delen de laatste jaren een stormachtige groei door. We spreken van de opkomst van de deeleconomie (als onderdeel van een bredere ontwikkeling dat we ook wel platformeconomie noemen).

De deeleconomie genereert werkgelegenheid, stimuleert ondernemerschap en innoveert bestaande sectoren. Tegelijkertijd zet de opkomst van online deelplatformen publieke waarden onder druk, zoals consumentenbescherming, openbare orde en privacy. In de deeleconomie dienen maatschappelijke belangen beter beschermd te worden. Dit vraagt om beleid dat de positieve effecten stimuleert en de negatieve effecten beperkt. Dat blijkt uit het deze week door het Rathenau Instituut gepubliceerde rapport ‘Eerlijk delen‘ over de deel- en kluseconomie.
Lees verder

Roadmap to Society 3.0Gisteravond was ik aanwezig bij de eerste Nacht van de Binnenstad in Arnhem, een inspiratie- en netwerkevent voor iedereen die werkt aan een aantrekkelijke binnenstad of een vitale dorpskern. Eén van de sprekers was Ronald van den Hoff, oprichter van o.a. Seats2Meet en de stichting Society 3.0.
Lees verder

Wordt de deeleconomie gekaapt door graaiers?

Onlangs knalden de champagnekurken bij spullendeelplatform Peerby. Binnen een paar dagen haalden ze met een crowdfundcampagne op Oneplanetcrowd twee miljoen euro binnen voor Peerby Go.

Gisteren verscheen op Sprout.nl de blog ‘Huren van je buren: hoe de deeleconomie gekaapt wordt door graaiers‘, geschreven door Robert Visscher. Steeds meer deelplatforms met groene idealen gaan voor het grote geld. Daarmee wordt de deeleconomie minder sociaal waarschuwt Visscher. Martijn Arets die met Crowd Expedition de laatste 3 jaar ruim 300 experts en ondernemers in dit domein interviewde heeft uiteraard de blog ook gelezen en komt met een goede aanvulling op de blog waarbij hij hier en daar wat nuance aanbrengt.

Dinsdag is Daan Weddepohl, oprichter en CEO van Peerby, gastdocent bij een leergang van AOG School of Management en daar zal ik hem zeker ook vragen naar zijn reactie op deze kritiek.

Werken aan toekomstbestendige wetgeving voor de platformeconomie

Digitale_Platforms__een_analytisch_kader_voor_het_identificeren_en_evalueren_van_beleidsoptiesNederlandse bedrijven zoals Booking.com, Snappcar en Thuisafgehaald lopen in Europa voorop als het gaat om de toepassing van nieuwe technologie en verdienmodellen. Om innovatieve ondernemers en consumenten te laten profiteren van de voordelen die deze ontwikkelingen bieden, wil het kabinet de wet- en regelgeving daar op aanpassen. Om dat te realiseren heeft het kabinet in de afgelopen maanden binnen en buiten de bestaande wetgeving geexperimenteerd met de toepassing van nieuwe technologie en verdienmodellen.

Afgelopen week publiceerde de Tweede Kamer het kamerstuk en de bijlagen mbt het werken aan toekomstbestendige wetgeving waaronder de rapporten Innoveren in deeleconomie (pdf), Milieu-impact en -kansen deeleconomie (pdf) en Digitale Platforms: een analytisch kader voor het identificeren en evalueren van beleidsopties (pdf).

Deeleconomie van lieveling tot paria?

Hoezo samen delen?

Met de term deeleconomie of sharing economy heb ik al een tijdje moeite. Het wordt namelijk te pas en onpas op initiatieven geplakt terwijl het betreffende initiatief vaak niets met delen te maken heeft. Liever spreek ik dan ook van platformeconomie of platform economy (zie ook de opkomst van de platformeconomie).

Zeker na de privacy-sechendingen van Uber en de toenemende vragen met betrekking tot het financiële model van veel ‘deelplatformen’, neemt de kritiek toe. De media die tot nog toe geen genoeg konden krijgen van de boegbeelden uit de ‘deeleconomie’ zoals Airbnb en Uber, lijken zich nu tegen hen te keren: van lieveling tot paria.
Lees verder

Ronald van den Hoff over het belang van de deeleconomie

In het kader van de Sharing Week sprak Leonieke Daalder van Fast Moving Targets met meer dan 20 vertegenwoordigers van de Nederlandse deeleconomie: ShareNL, ParkFlyRent, DriveMoby, Croqqer, Huizenruil.com, Society 3.0, Snappcar, Zorgvoorelkaar.com, Thuisafgehaald, Durf Te Vragen, Mywheels, BrownCow, BlaBlaCar, WeHelpen, Crowd Expedition, REWEAR, Peerby, Konnektid, FLOOW2 en Uber. De interviews zijn gebundeld in de playlist Sharing Week NL.

Een absolute aanrader is het interview met Ronald van den Hoff van Society 3.0 over het belang van deeleconomie. Volgens van den Hoff zit de groei voor de toekomst in het delen van overloed waarin we op een zinvolle manier waarde creëren.

Sociale innovatie in het digitale tijdperk

Sociale innovatie in het digitale tijdperk

Vereniging Achmea, de vereniging van klanten van Achmea en een platform voor collectieve belangenbehartiging van klantleden, organiseerde afgelopen jaar enkele bijeenkomsten met als centrale thema netwerken, samenwerken, coöperatief ondernemen en de participatiemaatschappij. Naast (voor mij) bekende sprekers als Jim Stolze, Michiel Muller en Krijn Schuurman werden tijdens deze bijeenkomsten enkele inspirerende cases besproken die laten zien dat de participatiemaatschappij op lokaal niveau al volop aanwezig is!

Lees verder

Hoeveel delen we echt?

De deeleconomie is het centrale thema van het december-nummer van One World met oa het kritische maar goede artikel ‘Ik een beetje meer dan jij‘ van Sheila Sitalsing. Daarnaast ook uitgebreid aandacht voor het ondernemerscollectief Goma over co-working in Brazilie en over het platform Landshare.net waar Britten groente en fruit telen in pubtuinen.

De vraag is hoeveel we nu echt delen. Uit onderzoek van NCDO onder 1052 Nederlanders blijkt dat 97 procent van de Nederlanders wel eens spullen deelt (denk aan boeken, dvd’s, games). 55 procent deelt om andere mensen te helpen en 12 procent deelt om de kosten te besparen. Meestal delen we via direct, persoonlijk contact (90%). Slechts 4 procent gebruikt apps op de smartphone om spullen te delen, 3 procent deelt via websites op internet. Marktplaats.nl is daarbij nog steeds het meest populairst. Daarnaast gebruiken Nederlanders Facebook en Whatsapp om te delen met vrienden en bekenden. Het volledige onderzoeksrapport is vanaf 16 december beschikbaar via www.ncdo.nl.
Lees verder

De opkomst van de platformeconomie


Het is inmiddels wel duidelijk dat de traditionele businessmodellen hun langste tijd hebben gehad. Drijvende krachten achter de nieuwe businessmodellen, die we samenvatten onder de term platformeconomie, zijn de toenemende wereldbevolking en de snelle ontwikkelingen op het gebied van technologie en social media. Of de nieuwe business-modellen duurzaam zijn zal de tijd moeten leren, vooralsnog zijn ze veelbelovend.

Platformeconomie of platform economy, een begrip dat is geïntroduceerd door Marshall van Alstyne, Geoffrey Parker en Sangeet Paul Choudary, is voor mij de samenvattende term voor alle eerder beschreven ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe deeleconomie. Het is een ontwikkeling dat past in een bredere beweging waarvoor verschillende termen worden gehanteerd zoals sharing economy, collaborative consumption (Rachel Botsman), circular economy, peer economy, mesh economy (Lisa Gansky), collaboratie economy (Jeremiah Owyang), informal economy (Keith Hart). En alhoewel ze op details verschillen, gaan ze allemaal uit van de nieuwe netwerksamenleving waar technologie en sociale media een belangrijke rol spelen in de manier waarop wordt gecommuniceerd en samengewerkt.
Lees verder

De opkomst van de deeleconomie

Rise of the Sharing Economy
Vandaag in de Volkskrant een uitgebreid interview met Lauren Anderson, Chief Knowledge Officer van The Collaborative Lab over de economie van het delen. Het bezitten van spullen is uit, delen van spullen is in volgens Anderson. We zullen steeds minder naar de winkel gaan voor de spullen die we nodig hebben. We hebben spullen in overvloed en alles is te leen. Zeker met de opkomst van mobiel internet en sociale media is de drempel om spullen te lenen enorm verlaagd.

De belangstelling voor de economie van het delen, ook wel sharing economy of collaborative consumption genoemd, bestaat al lang maar heeft extra push gekregen in 2010 door de publicatie van het boek What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption van Rachel Botsman, oprichter en eigenaar van The Collaborative Lab (zie ook TED.com).
Lees verder