Mensenrechten in het robottijdperk


In het rapport Human rights in the robot age (mensenrechten in het robottijdperk) pleit het Rathenau Instituut voor een nieuw Europees verdrag met twee nieuwe mensenrechten. Ten eerste: het recht om niet gemeten, geanalyseerd of beïnvloed te worden. Ten tweede: het recht op betekenisvol menselijk contact.

Het Rathenau Instituut schreef het rapport op verzoek van de Parlementaire Assemblee van de raad van Europa (PACE). Mede op basis van het rapport formuleerde PACE aanbevelingen aan de Raad van Europa, welke op 28 april 2017 door PACE werden aangenomen.
Lees verder

Hoe belangrijk is big data voor het winnen van de Formule 1?

Nu kijk ik zelden Formule 1, maar afgelopen zondag was ik erg vroeg wakker en zag ik Max Verstappen vijfde worden bij de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen in het Australische Melbourne. Ik raakte gefascineerd door de continue stroom aan gegevens die ik op mijn scherm voorbij zag komen over de wedstrijd en vroeg me af hoe belangrijk data eigenlijk is voor teams om de Formule 1 te winnen. Helaas gaf de F1 voor dummies geen antwoord op mijn vraag en ben ik verder gaan zoeken. Daarbij kwam ik een aantal aardige artikelen tegen over het gebruik van big data door het team van Red Bull.

Zo blijkt de voorlaatste Red Bull auto, de RB12, ongeveer 100 strategisch geplaatste sensoren te bevatten die zo’n 10.000 parameters meet waaronder windkracht, bandenspanning, brandstofverbruik en remtemperatuur. Gedurende test- en wedstrijdritten wordt de data real-time doorgestuurd. Alle raceteams samen stuurden tijdens de 2014 US Grand Prix meer dan 243 terabytes aan data door. De mogelijkheid om data real-time te verzamelen en te analyseren is volgens deskundigen van cruciaal belang in een competitief speelveld waar een fractie van een seconde de uitkomst kan bepalen. Binnenkort toch eens over nadenken wat organisaties kunnen leren van Formule 1!
Lees verder

Big Data documentaires

Ik heb in de afgelopen jaren veel geschreven over big data. Daarbij verwijs ik in voorkomende gevallen naar literatuur en documentaires. Veel van de Nederlandse documentaires gaan vooral over de gevaren van big data, en dan met name het aspect van privacy. Internationaal zien we dat de documentaires vooral ook gaan over de kansen van big data. Voor geinteresseerden een overzicht van de beste internationale documentaires over big data:
Lees verder

China’s sociaal krediet. Big data, big brother?


Vorig jaar wees ik op Twitter naar de gamification van de Chinese samenleving. Dit naar aanleiding van een publicatie op BBC over Sesame Credit (en de daaropvolgende media-aandacht). Vanmorgen vroeg ik mij af wat nu eigenlijk de stand van zaken is met Sesame Credit. Dit naar aanleiding van de hernieuwde aandacht voor het Chinese overheidssysteem in de Washington Post. Daarbij werd ik terecht op mijn vingers getikt door Ed Sander, China blogger op ChinaTalk.nl. Sesame Credit en het Chinese overheidssysteem zijn namelijk niet dezelfde zoals Sander ook schrijft in de blogs Pronken met je kredietwaardigheid en China’s sociaal krediet. Big data, big brother?

Lees verder

Paul Suijkerbuijk over Open Data


Door technologische ontwikkelingen genereren en verzamelen we steeds meer data. Dat geldt niet alleen voor commerciële partijen zoals banken, verzekeraars en sociale netwerksites, maar dat geldt ook voor overheden. Bij overheden gaat het om data dat met publiek geld is betaald en waar op dit moment alleen de overheid gebruik van maakt. Hier zouden derden geweldige innovaties mee kunnen realiseren vinden de ambassadeurs van de open data beweging. Denk aan het inzichtelijk maken van aantal beschikbare parkeerplaatsen in binnensteden, beoordeling van basisscholen, stemgedrag van politici, etc. In Nederland worden voorzichtig de eerste stappen gezet op dit gebied, bijvoorbeeld via initiatieven als Open Data Overheid en Hack de Overheid.

Paul Suijkerbuijk is de drijvende kracht achter open data bij de Nederlands overheid. Suijkerbuijk helpt overheidsorganisaties met het openen van data door ondersteuning te geven op het vlak van organisatie, beleidsvraagstukken en techniek. Op Europees gebied werkt Suijkerbuijk als innovatie expert voor de Europese Commissie. Afgelopen week was Suijkerbuijk gastspreker bij de eerste Media Villa Arnhem van het nieuwe seizoen waar hij een inspirerende presentatie gaf over open data!

Is er een alternatief voor het privacyprobleem?


Werkelijk alles wat wij doen wordt geregistreerd, bijgehouden en verzameld. Brandpunt dook deze week met Dimitri Tokmetzis (datajournalist), Bas Boorsma (directeur internet of things bij netwerkbedrijf Cisco) en Tijmen Schep (medialab SETUP) in de wereld van data en privacy: Bestaat er een leven zonder digitale sporen?

Deze week verscheen bij De Correspondent ook het boek ‘Je hebt wél iets te verbergen: over het levensbelang van privacy‘ van datajournalisten Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis. In het boek laten Martijn en Tokmetzis zien dat privacy het meest bedreigde mensenrecht van onze tijd is. Ze leggen bloot welke gegevens je allemaal weggeeft en aan wie. En, belangrijker nog: welke ingrijpende gevolgen dat heeft.

Alhoewel ik voor een andere titel zou hebben gekozen, is het boek een absolute must read voor iedereen. Voor fossiele brandstof is er een alternatief, maar wat is het alternatief voor het privacyprobleem?

Lees verder

Big Data in een vrije en veilige samenleving

Ruim een maand geleden bracht de WRR het rapport ‘Big Data in een vrije en veilige samenleving‘ (pdf) uit. Big Data-toepassingen bieden vele kansen in het veiligheidsdomein. Ze maken snelle en precieze reconstructies van misdaden mogelijk, evenals gerichte inspecties en het realtime volgen van ontwikkelingen bij crisissituaties. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe risico’s voor burgers, op het gebied van privacy, discriminatie en vrije meningsuiting. Aan de horizon dreigt (semi-)automatische besluitvorming, waarbij de uitkomsten van data- analyses sturend zijn voor het handelen van veiligheidsorganisaties.

De WRR analyseert in dit rapport hoe de Nederlandse overheid Big Data kan gebruiken en richt zich daarbij specifiek op het veiligheidsdomein. Big Data kan volgens de raad uitsluitend vruchten afwerpen als de huidige wet- en regelgeving wordt versterkt om fundamentele rechten en vrijheden te waarborgen. Hiertoe moet de aandacht worden verlegd van het reguleren van het verzamelen van data – het zwaartepunt in de huidige juridische kaders – naar de regulering van en het toezicht op de fases van de analyse en het gebruik van data. Voor de vrijheid en de veiligheid van de burgers doen zich in deze twee fasen van Big Data- processen de grootste kansen én de grootste risico’s voor.

Big Data boer Jacob van den Borne

In de agrarische sector is Jacob van den Borne van Van den Borne Aardappelen met zijn digitale boerderij inmiddels een begrip. Buiten de sector is hij veel minder bekend. Alhoewel ik hem al wel volgde op Twitter, was ik me onvoldoende bewust van deze big data boer!
Lees verder

Aan de slag met Internet of Things


Sinds afgelopen jaar ben ik via AOG School of Management betrokken bij een intern opleidingstraject bij de Kamer van Koophandel. In korte tijd heb ik niet alleen een groot aantal enthousiaste adviseurs leren kennen, iedere keer word ik ook weer verrast door de kennisproducten waar ze aan hebben gewerkt of nog aan werken. Zo werd vandaag samen met partners als ECP en TNO de MOOC Big Data voor het MKB gelanceerd tijdens het Smart Industry Jaarevent. In de MOOC verwijst Ruud Mannaart van de Kamer van Koophandel naar een 5-delige online documentaire over Internet of Things.
Lees verder

A Good American (2015) (Review DWDD)

Onderzoeksjournalist Huib Modderkolk bij De Wereld Draait Door over de documentaire A Good American (2015).

Bill Binney, ex-medewerker van de Amerikaanse geheime dienst, doet een boekje open over de periode voor de onthullingen van klokkenluider Snowden. Of hoe de NSA het belangrijker vond miljoenen te verkwisten aan zakenvriendjes dan tijdig een effectief elektronisch filter te installeren dat – wie weet – zelfs 9/11 had kunnen helpen voorkomen.

Hij staat bekend als de beste codekraker van Amerika. En Bill Binney is nog steeds geschokt als hij de beelden van de brandende Twin Towers ziet. Om vervolgens uit de doeken te doen wat eraan vooraf ging. Hoe hij als slimme wiskundige tijdens de Koude Oorlog de Russen afluisterde en later binnen de NSA een klein team formeerde dat het antwoord vond op de digitale informatie-explosie waar de inlichtingendienst in verdronk. Een antwoord dat door de NSA-top terzijde werd geschoven, zodat, menen Binney en voormalig medewerkers, de terroristen van 9/11 hun gang konden gaan.

A Good American ontvouwt zich als een stijlvol gevisualiseerde documentaire thriller, die minstens zo onthutsend is als de bekendere geschiedenis van Edward Snowden. Meer dan over computers en informatie gaat het over arrogantie, moraal en privacy. Binney, inmiddels klokkenluider, nam na 9/11 ontslag en is nog steeds verontwaardigd als hij bedenkt hoe de NSA de vloer aanveegde met waarden die hij zelf hooghield.