Nationale DenkTank komt met 10 plannen voor big data

Big Data is niet eng
Het wordt tijd dat maatschappelijke organisaties de kansen van big data gaan benutten. Om ze op weg te helpen, presenteerde de Nationale DenkTank vandaag tien concrete plannen voor data-analyses die Nederland mobieler, gezonder en socialer moeten maken. De Nationale DenkTank is een stichting die elk jaar een twintigtal jonge mensen de opdracht geeft met ‘vernieuwende ideeën de Nederlandse samenleving verder vooruit te helpen’. Dit jaar was het thema big data.

De 10 oplossingen voor maatschappelijke impact met big data van de Nationale DenkTank zijn:
Lees verder

Stephen Hawking waarschuwt opnieuw voor toekomst kunstmatige intelligentie

In navolging van o.a. Elon Musk, waarschuwde de Britse natuurkundige, kosmoloog en wiskundige Stephen Hawking afgelopen week in een interview met BBC opnieuw voor de bedreiging van de mensheid door de snel opkomende robotisering en kunstmatige intelligentie. Computers worden volgens Hawking zo snel slimmer dat ze, zodra ze in staat zullen zijn zichzelf op eigen kracht te verbeteren, ‘in de niet al te verre toekomst een reëel gevaar vormen.’ Bij het uitkomen van de sciencefictionfilm Transcendence, waarin Johnny Depp verandert in een verzameling bits en bytes, waarschuwde Hawking een half jaar geleden ook al dat het niet serieus nemen van die film wel eens ‘de grootste vergissing in de geschiedenis’ kon zijn (via: VK).

Gerard ‘t Hoofd, Nederlands natuurkundige en Nobelprijswinnaar relativeerde de uitspraken van Hawking afgelopen week in het radioprogramma De Ochtend.

Los van de vraag wie er nu gelijk heeft, is het duidelijk dat de ethische discussie over de toekomst van robotisering en kunstmatige intelligentie in volle gang is.

StartupDelta moet Nederlandse ondernemersambitie waar maken

Ruim een week geleden was ik voor het zesde jaar één van de gasten van TEDxAmsterdam, één van de meest indrukwekkende congressen dat Nederland kent. Ook dit jaar weer een grote diversiteit aan sprekers waaronder voormalig eurocommissaris Neelie Kroes. In haar korte presentatie kondigde ze aan dat ze de komende periode gaat werken aan een verzamelplaats voor startups en dan met name voor vernieuwende startende ondernemers uit het buitenland. Vanmorgen werd dit nieuws via een persbericht ook formeel bekend gemaakt door minister Kamp van Economische Zaken (EZ).
Lees verder

Content sharing vindt vooral plaats buiten de grote sociale netwerken

dark social sharingDe hoeveelheid content dat wij dagelijks produceren en delen neemt nog steeds exponentieel toe. Inmiddels deelt ruim 80 procent van de internetgebruikers content. Wereldwijd wordt daarvan 69 procent gedeeld via het zgn. dark social. De term dark social werd in 2012 geintroduceerd door Alexis C. Madrigal, tech redacteur bij Atlantic.com, om dat deel van het sitebezoek te duiden waarvan webanalytics niet eenduidig kon achterhalen wat de bron was. Denk daarbij aan het knippen en plakken van content en links naar instant messaging en forumberichten. De hoeveelheid content dat wordt gedeeld via dark social is inmiddels drie keer groter dan de hoeveelheid content dat wordt gedeeld via Facebook. Bijna 40 procent daarvan wordt gedeeld via mobiel. De rol van dark social is significant en zal in de toekomst ook een steeds grotere rol gaan spelen in de mediastrategie van adverteerders!

Deze cijfers komen uit The light and dark of social sharing: Harnessing the power of consumer connections, een recent onderzoeksrapport van RadiumOne (via: viralblog). De resultaten zijn gebaseerd op een wereldwijd onderzoek dat is uitgevoerd onder ruim 9.000 respondenten en data-analyse van po.st sharing data tussen meer dan 900 miljoen unieke internetgebruikers.

Terug naar eigen kust door robotisering

Frank Kalshoven: Ook laaggeschoolde werkt dankzij robot (kort)
In de Volkskrant een column van Frank Kalshoven waarin hij ingaat op het nieuws van Unilever eerder deze week waarin het bedrijf laat weten de bouillonblokjes vanaf volgend jaar te laten inpakken in een commerciele inpakfabriek in Polen. In Nederland verdwijnen daardoor 45 banen bij een sociale werkplaats in Hilversum. Bedrijfseconomisch gezien een logische stap. Het uitbesteden van werkzaamheden naar het buitenland (offshoring) is een trend die we al enkele decennia zien.
Lees verder

Too big to fail

Fokke en Sukke kennen nog een leuke mop
Al eerder schreef ik een blog over mijn zorg over de toenemende fusies in het onderwijs, zorg, financiele dienstverlening, etc. Naast het feit dat fusies vaak meer kosten dan dat ze opleveren, vormen te grote organisaties een risico voor de maatschappij.

Chris Oomen, topman van de kleine zorgverzekeraar DSW en luis in de pels van de branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland, waarschuwt in gesprek met Follow the Money voor fusiedrift en zorgverzekeraars die ‘too big to fail’ dreigen te worden. Op de vraag wat Oomen tegen grote organisaties heeft, slaat hij wat mij betreft de spijker op de kop:
Lees verder

Robotisering en de toekomst van werk

Deze zomer publiceerde C.G.P. Grey de korte documentaire Humans Need Not Apply over de toenemende robotisering en de toekomst van werk.

Vandaag wees Edwin van de Bospoort mij op deze internetdocumentaire. Hij verwees me daarbij tevens naar een lezenswaardige blog van stadsgenoot Raymond Witvoet. Witvoet stelt in zijn blog dat er grofweg twee scenario’s zijn voor de toekomst van werk die beide hun voor en tegenstanders kennen. In het ene scenario zorgt de technologische vooruitgang voor het verlies van oude maar ook voor de creatie van nieuwe banen en is hier met een toegenomen welvaart een evenwicht. In het andere scenario zorgt dezelfde technologische vooruitgang alleen maar voor het verlies van veel banen en de winst van een paar gespecialiseerde banen met een grotere inkomenskloof en een grotere werkeloosheid tot gevolg.

Daar waar Witvoet verwacht dat het tweede scenario de overhand zal krijgen, zijn anderen minder pessimistisch over de toekomst van werk. Wie het boek The Second Machine Age van Andrew McAfee en Erik Brynjolfsson heeft gelezen, zal de technologische ontwikkelingen herkennen maar zal ook de mogelijkheden zien voor nieuwe banen. Die komen er overigens niet vanzelf, daar zullen landen, organisaties en wij als mens hard aan moeten werken de komende jaren. Bijvoorbeeld aangeopast onderwijs. Geen tijd om het hele boek te lezen? Kijk en luister dan naar het gesprek dat Andrew Keen eerder dit jaar voerde met McAfeeen Brynjolfsson namens techcrunch.