De toekomst van een Internet of Everything

De afgelopen weken heeft NumRush samen met Cisco de opkomst en impact van het Internet of Everything (IoE) aan de hand van voorbeelden in diverse sectoren geprobeerd inzichtelijk te maken. Het is duidelijk dat we aan de vooravond staan van een brede technologische verandering dat een enorme impact zal hebben op alle aspecten van de samenleving. De serie blogs is een aanrader!

Hoe digitaal vaardig zijn we eigenlijk?

mobile-woman-istanbul

Enkele maanden geleden publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nieuwe cijfers over de internetvaardigheid van burgers waaruit bleek dat Nederland tot de drie ‘internetvaardigste’ landen van Europa behoort. Nederlanders van 16 tot 75 jaar zijn tussen 2010 en 2013 weer vaardiger geworden in het gebruik van internet aldus het persbericht. Met name 65-plussers hebben op het gebied van internet een inhaalslag gemaakt. Van de Nederlanders van 16 tot 75 jaar beschikte 13 procent in 2013 over veel internetvaardigheden, bij 44 procent is er sprake van een gemiddelde vaardigheid en bij 36 procent van weinig vaardigheid. Het CBS onderzocht zes basisvaardigheden van internetgebruik.

Maar volgens experts groeit de kloof tussen mensen die het internet slim gebruiken en diegenen die ‘maar wat doen’. Alexander van Deursen, Universitair Docent bij de vakgroep Media, Communicatie en Organisatie (CMO), Universiteit Twente is één van die experts. Samen met Prof Jan van Dijk heeft Van Deursen gewerkt aan een model om deze digitale kloof systematisch in kaart te brengen.

Lees verder

Wat zijn de beste denktanks ter wereld?

Berlin 2014
Het Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP), een van de leidende wereldwijde instellingen die de kwaliteit en impact van publicaties bijhoudt, heeft onlangs zijn meest recente ‘Global Go To Think Tank Index’ uitgebracht. De index presenteert de ‘beste’ onderzoeksorganisaties binnen een breed aantal segmenten (via: consultancy.nl).

Een overzicht van de top 30 Best For Profit Think Tanks:
Lees verder

5 megatrends voor de toekomst van e-commerce

Vorige maand werd voor de zesde (?) keer het Global E-Commerce Summit georganiseerd in het prachtige Hotel Arts in Barcelona. Voor mij de tweede keer dat ik me in een paar dagen heb laten bijpraten over de laatste ontwikkelingen op gebied van e-commerce.

Inmiddels staan de meeste presentaties van de Global E-Commerce Summit online. Met name de presentatie van Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org en voorzitter van Executive Committee Ecommerce Europe bevat een goed overzicht van de laatste cijfers. Vanaf slide 34 schetst Jongen de 5 megatrends voor de toekomst van e-commerce:
Lees verder

Thijs Homan: Organisatieverandering is niet te managen

Het is alweer een tijd geleden dat ik door Harold Menning van Brandweer Nederland werd gewezen op het werk van Thijs Homan, hoogleraar Change and Implementation bij de Open Universiteit Nederland. Ik heb toen met belangstelling zijn workshop over organisatieverandering (zie video) teruggekeken die hij in 2010 heeft gegeven aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Een inspirerend, humoristisch en enthousiast verhaal dat een tegengeluid is tegen de ‘normale’ opvattingen van organisatieveranderingen.

Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en heeft Thijs Homan zijn laatste bevindingen verwerkt in zijn nieuwste boek ‘Het et-ceteraprincipe‘.

Lees verder

Hoe ongelijk is Nederland?

Hoe ongelijk is Nederland?De ongelijkheid in de wereld neemt toe, zegt Thomas Piketty. Zijn boek Capital in the 21st Century is de afgelopen week naar de top van de bestsellerslijsten geschoten en zijn naam ligt op ieders lippen. Door de één bejubeld, door de ander bekritiseerd. Het boek geeft in ieder geval een interessante visie op het kapitalisme en de mogelijke gevolgen van toenemende ongelijkheid.

In Hoe ongelijk is Nederland? (pdf), een publicatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), worden de verschillen in inkomen, loon en vermogen in ons land verkend. Economische ongelijkheid staat hoog op de internationale agenda. Vaak wordt daarbij verwezen naar de Verenigde Staten, waar de verschillen de afgelopen decennia enorm zijn toegenomen. Een eenvoudig antwoord op de vraag hoe ongelijk Nederland is, is er niet. De verkenning brengt de verschillen in inkomen, loon én vermogen in ons land in kaart. Daarnaast worden de mogelijke gevolgen van economische ongelijkheid verkend. Wat betekent grote ongelijkheid voor de kans op sociale stijging en het vertrouwen tussen mensen onderling in de politiek? En kan toenemende inkomensongelijkheid leiden tot meer of juist minder economische groei?

Bij de publicatie van de verkenning hoort het factsheet Economische ongelijkheid in 8 figuren (pdf).

Privacy is een illusie, leer er mee om te gaan!

Privacy is een ruim begrip: het gaat onder meer om de bescherming van persoonsgegevens, de bescherming van het eigen lichaam en van de eigen woning, de bescherming van familie- en gezinsleven, en het recht vertrouwelijk te communiceren via, brief, telefoon, e-mail en dergelijke. Privacy betekent dat men dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar inbreuk op maakt of zelfs weet van heeft (via: PB).

De onthullingen van de Amerikaans klokkenluider en voormalig medewerker van de CIA Edward Snowden, lieten opnieuw zien dat er veel persoonlijke data wordt verzameld. Van internetbedrijven als Google en Facebook weten we dat inmiddels ook. Deze week publiceerde de Federal Trade Commission (FTC) het rapport Data Brokers: A Call for Transparency and Accounta (pdf), een onderzoek naar negen grote Amerikaanse databrokers. Databrokers zijn bedrijven die hun geld verdienen aan het (veelal zonder je toestemming) grootschalig verzamelen en verkopen van persoonlijke data. Dit soort bedrijven blijven vaak grotendeels onder de radar maar weten inmiddels meer dan bedrijven als Google of Facebook (via: Motherboard).

Op Holland.doc vinden we tal van documentaires zoals Panopticon: illusie van privacy (zie video) die ons een goed beeld geven over privacy in het digitale tijdperk. Het is duidelijk dat onze privacy steeds meer wordt aangetast en dat we ons moeten realiseren dat privacy niet meer is te beschermen door regel- en wetgeving. Het is een illusie om te denken dat de overheid ons kan beschermen. Dat betekent dat we het denken over privacy moeten omkeren. Mensen moeten zich realiseren dat alles wat ze doen, wordt geregistreerd en kan worden gebruikt. Mensen moeten zich realiseren dat als ze sommige zaken privé willen houden, dat ze zichzelf moeten beschermen. Een overheid kan de mensen daarbij helpen. Privacy is een illusie, leer er mee om te gaan!