Raffaello D’Andrea over de toekomst van robots

Als het gaat om de toekomst van robots, dan kom je al snel bij Raffaello D’Andrea, hoogleraar aan het Institute for Dynamic Systems and Control van het ETH in Zurich, Zwitserland. D’Andrea was mede-oprichter en chief technology advisor van Kiva Systems, het gerobotiseerde fulfillment systeem dat in 2012 door Amazon voor een bedrag van 775 miljoen dollar is overgenomen. Bekendheid kreeg D’Andrea vooral door zijn inmiddels meer dan 7 miljoen keer bekeken TED-talk waarin hij vliegende quadcopters demonstreert. Begin dit jaar had BCG een interview met Raffaello D’Andrea over de toekomst van robots.

TED-talks over mens en technologie


Naast lezingen van Studium Generale maak ik ook regelmatig gebruik van TED-talks in mijn colleges. TED dat staat voor Technology, Entertainment en Design, is een jaarlijkse, vierdaagse bijeenkomst die in 1984 voor het eerst werd gehouden in Californië. Sprekers worden uitgenodigd om in maximaal 18 minuten “de presentatie van hun leven” te geven over hun gebied van expertise, over een bepaald project, of iets waarvan zij vinden dat het een idee is dat verspreid moet worden. Sinds 2009 kan er ook door derden een licentie worden aangevraagd om op lokaal niveau eendaagse conferenties of TEDx te organiseren volgens de huisstijl van TED. Ook in Nederland kennen we een groot aantal TEDx-bijeenkomsten (waaronder binnenkort ook TEDxArnhem).

Sinds 2006 zijn opnames van afzonderlijke TED-talks beschikbaar via TED.com en via andere kanalen zoals YouTube. Deze opnames zijn vrijgegeven onder een Creative Commons-licentie. Inmiddels staan er bijna 2.000 TED-talks online. Veel TED-talks gaan over de relatie tussen mens en technologie, een groot aantal van die TED-talks hebben mij de laatste jaren geinspireerd. Voor geinteresseerden een overzicht.
Lees verder

Studium Generale over mens en technologie


Alle universiteiten in Nederland en sommige hogescholen kennen een afdeling Studium Generale. Studium Generale organiseert lezingen, discussies, cursussen en podiumprogramma’s op het gebied van wetenschap, kunst en cultuur. De activiteiten van Studium Generale zijn in de eerste plaats bedoeld voor studenten en medewerkers van de universiteit, maar ook andere belangstellenden zijn vaak van harte welkom. Met enige regelmaat verwijs ik in mijn colleges naar een relevante Studium Generale voor het betreffende onderwerp. Voor geinteresseerden, een overzicht.
Lees verder

De exponentiele organisaties in de eeuw van mijn vader

Wie ooit een presentatie van mij heeft gehoord of gezien (vanaf 2011), kent mijn inleiding over de verandering ‘van de eeuw van mijn vader, naar de eeuw van mijn dochters.’ Ik heb het dan niet over de eeuw van mijn vader, maar over ‘De eeuw van mijn vader‘, het boek van Geert Mak.

Geert Mak schreef een biografie van Nederland in de twintigste eeuw in de vorm van een familiegeschiedenis. Aan de hand van interviews, oude krantenberichten en vele honderden bewaard gebleven brieven vertelt hij over het landelijke Nederland aan het eind van de negentiende en de twintigste eeuw, over de opkomst van de katholieke, protestantse en rode zuilen, over de crisis en het antisemitisme in de jaren dertig, de andere wereld van ‘ons Indië’, de oorlog in Europa en Azië, de mentaliteit van de wederopbouw, de dromerijen van de jaren zestig, de zakelijkheid daarna. Met name het eerste deel van het boek, het eind van de negentiende eeuw is voor mijn verhaal een belangrijk moment in de geschiedenis geweest. Het betreft de verandering van de kleinschalige ambachtelijke landbouw naar een grootschalige industrie aangedreven door technologische ontwikkelingen als de stoommachine. Een verandering van een netwerksamenleving naar de verzorgingstaat en grootschalige industrie.

Lees verder

Is het social media tijdperk definitief voorbij?

Afgelopen week presenteerde Mark Zuckerberg tijdens het jaarlijkse F8 Facebook Developer Conference de plannen van Facebook voor Messenger. Nadat Facebook vorig jaar april de communicatie-app al uit de Facebook app had gehaald, kondigde Zuckerberg nu aan dat Messenger een losstaand platform wordt, compleet met een API en een ontwikkelaarsprogramma om externe partijen te helpen en aan te moedigen hun eigen apps met Messenger te laten samenwerken.

Messaging als een platform is niet nieuw. We zagen deze ontwikkeling al eerder bij de Aziatische apps als Line en WeChat die binnen hun eigen omgeving naast stickers ook games, e-commerce toepassingen, zakelijke apps en digitale betaalmogelijkheden aanbieden. Daarmee lijkt Facebook zich klaar te maken voor de verwachte komst van de Aziatische concurrentie naar Amerika en Europa.
Lees verder

De smartphone is definitief doorgedrongen tot de schoolklas

Enkele weken geleden plaatste ik bovenstaand bericht op Twitter, het werd ruim honderd keer geretweet en enkele tienduizenden keren gelezen. Een toptweet dus. Het beeld dat we hebben is dat we technologische ontwikkelingen als de smartphone onvoldoende integreren in het onderwijs. Een terechte constatering of hebben we een verkeerd beeld van het onderwijs? NOS deed onderzoek onder 137 middelbare scholen.
Lees verder